Đánh giá sinh khối của thảm cây bụi thấp

Xem 1-1 trên 1 kết quả Đánh giá sinh khối của thảm cây bụi thấp
  • Việc nghiên cứu sinh khối và trữ lượng carbon ở thảm cây bụi của rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Na Hang sẽ cung cấp cơ sở khoa học quan trọng trong việc kiểm kê khí nhà kính và thương mại giá trị carbon của rừng, nhằm bổ sung dẫn liệu về cấu trúc sinh khối và khả năng tích luỹ carbon của thảm thực vật làm cơ sở xác định lượng carbon cơ sở trong dự án trồng rừng theo cơ chế sạch ở Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường r...

    pdf7p cathydoll1 09-01-2019 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đánh giá sinh khối của thảm cây bụi thấp
p_strCode=danhgiasinhkhoicuathamcaybuithap

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản