Đánh giá viện trợ

Xem 1-20 trên 893 kết quả Đánh giá viện trợ
 • Và viện trợ cũng là một lĩnh vực cần học hỏi liên tục khi các bài học thành công và thất bại trở nên rõ ràng. Đánh giá viện trợ là đóng góp cho quá trình học hỏi không ngừng này. Cuốn sách góp phần vào việc “đổi mới tư duy về viện trợ” mà cộng đồng quốc tế đang tiến hành - đổi mới tư duy theo hai nghĩa. Thứ nhất, với việc kết thúc chiến tranh lạnh, có những người đặt vấn đề là liệu có cần thiết phải viện trợ hay kh...

  pdf177p mylan23 16-04-2013 23 4   Download

 • Trong viện trợ nước ngoài kiến thức cũng không kém phần quan trọng so với tiền bạc. Giúp các nước và các cộng đồng hình thành kiến thức cần thiết cho phát triển là vai trò cơ bản của viện trợ. Và viện trợ cũng là một lĩnh vực cần học hỏi liên tục khi các bài học thành công và thất bại trở nên rõ ràng. Đánh giá viện trợ là đóng góp cho quá trình học hỏi không ngừng này.

  pdf177p blue_dreams567 07-07-2009 197 105   Download

 • Đổi mới tư duy về đồng tiền và các ý tưởng viện trợ. Viện trợ nước ngoài đôi khi rất thành công. Bốtxoana và Hàn Quốc vào những năm 1960, Inđônêsia vào những năm 1970, Bôlivia và Gana vào cuối những năm 1980, Uganđa và Việt Nam vào những năm 1990 là những dẫn chứng cho thấy các nước đã thoát ra từ khủng hoảng để có được sự phát triển nhanh chóng

  pdf41p leslienguyen 25-10-2010 77 24   Download

 • Tiền cũng quan trọng - Trong một môi trường thể chế tốt. Tiền cũng quan trọng - nhưng không theo như cách chúng ta từng nghĩ. Các dự án được tài trợ bởi các nguồn viện trợ nước ngoài thường là những thành quả quan trọng và dễ nhận thấy, đó là hệ thống đường sá, trường học và bệnh viện, hệ thống cấp thoát nước, các nhà máy điện.

  pdf27p leslienguyen 25-10-2010 81 19   Download

 • Tiền cũng quan trọng - trong một môi trường chí nh sách tốt. Trong nhiều năm qua, nhiều nước đang phát triển đã nhận được một số lượng viện trợ nước ngoài rất lớn. Liệu những khoản viện trợ này có thể làm giảm nghèo và tỷ lệ tử vong ở trẻ em hay không?

  pdf21p leslienguyen 25-10-2010 69 18   Download

 • Viện trợ có thể làm bà đỡ cho các chí nh sách tốt. Cơ chế quản lý tốt, ổn định kinh tế vĩ mô, nhà nước pháp quyền và hạn chế tham nhũng sẽ dẫn tới tăng trưởng cao và giảm nghèo. Nó cũng tạo ra một môi trường tốt để viện trợ góp phần giảm nghèo.

  pdf15p leslienguyen 25-10-2010 74 17   Download

 • Viện trợ có thể làm bà đỡ cho các thể chế hiệu quả. Vì các nền kinh tế thế giới đang dịch chuyển một cách không tránh khỏi theo hướng theo đuổi chính sách ủng hộ thị trường, khu vực công cộng đang được định hướng lại và giảm dần quy mô.

  pdf22p leslienguyen 25-10-2010 77 15   Download

 • Tiền, nhưng cũng cần nhiều ý tưởng hơn. Đối với các nước đang phát triển, vấn đề quản lý kinh tế quan trọng hơn so với vấn đề viện trợ tài chính nước ngoài. Chính các thiếu hụt về chính sách, về thể chế đã gây ra hiện tượng tụt hậu của các nền kinh tế chứ không phải là các thiếu hụt tài chính.

  pdf51p leslienguyen 25-10-2010 82 14   Download

 • Trong viện trợ nước ngoài kiến thức cũng không kém phần quan trọng so với tiền bạc. Giúp các nước và các cộng đồng hình thành kiến thức cần thiết cho phát triển là vai trò cơ bản của viện trợ. Và viện trợ cụng là một lĩnh vực cần học hỏi liên tục khi các bài học thành công và thất bại trở nên rõ ràng.

  pdf177p francois 28-01-2011 142 38   Download

 • Là tiến trình xác định, đo lường, đánh giá những đóng góp của nhân viên cho tổ chức bằng cách so sánh tiêu chuẩn đặt ra, sau đó truyền thông đến nhân viên kết quả đánh giá. Và Yêu cầu người đánh giá so sánh sự hoàn thành công việc của nhân viên với sự thành công việc của nhân viên khác làm cùng một công việc đó

  ppt43p nguyendacbun 28-06-2011 437 149   Download

 • Cảnh sát là một loại hình nghề nghiệp đặc biệt với nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực thi pháp luật; do vậy, người cảnh sát nhân dân (CSND) phải có những phẩm chất tâm lí (PCTL) đáp ứng yêu cầu của nghề. Việc đánh giá của học viên (HV) cảnh sát về một số PCTL của người CSND là vô cùng quan trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các HV đều đánh giá vai trò của các PCTL ở mức độ cần thiết.

  pdf7p nganga_02 09-09-2015 37 3   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô đánh giá viễn cảnh và khuyến nghị chính sách trình bày tổng quan về kinh tế vĩ mô VN năm 2010; viễn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ năm 2011 trở đi và những bất ổn vĩ mô đặc thù; gợi ý một số chính sách.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 7 1   Download

 • Sử dụng mẫu này cho nhân viên trước khi xem xét, đánh giá biểu hiện của nhân viên hoặc bất cứ khi nào để đánh giá sự hiểu biết của nhân viên về công việc của họ, về tổ chức, cấu trúc công ty và vai trò của nhân viên trong đó.

  doc2p havang 06-07-2009 3760 404   Download

 • Phương pháp đánh giá nhân viên Khi bạn đã biết cách thúc đẩy nhân viên làm việc thì bạn cũng cần phải biết quản lý quá trình làm việc của họ. Các nhân viên đóng vai trò lớn nhất trong các hoạt động của bạn. Quản lý nhân viên một cách hiệu quả sẽ mang lại cho nhà quản lý vô số ích lợi. Thông thường, quy trình đánh giá nhân viên kéo dài từ 6 tháng tới 1 năm. Nên đánh giá công việc với hai mục đích cơ bản là đưa ra nhận xét và ước lượng công việc.

  pdf6p traitimmuathu241 13-05-2010 735 384   Download

 • Vai trò: Đánh gía tình hình thực hiên jcông việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản để các nhà lãnh đạo có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến của nhân viên. Giúp nhân viên biết đựơc đánh giá, nhận xét của lãnh đạo về việc thực hiện công việc của mình. Từ đó họ có thể xây dựng kế hoạch đìêu chỉnh lại những sai sót trong việc thực hiện công việc của mình.

  ppt35p muasaobang14389 30-11-2009 706 347   Download

 • Đánh giá công việc thực hiện là đo luờng kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. Vai trò của đánh giá thực hiện công vịêc: Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhãn hiệu cung cấp các thông tin cơ bản, dựa vào đó, các doanh nghiệp mới có thể đề ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên.

  doc11p muasaobang14389 30-11-2009 576 285   Download

 • Đánh giá nhân viên là việc làm rất cần thiết đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Song đây là một vấn đề tương đối nhạy cảm, tế nhị khiến cho các nhà quản lý luôn cảm thấy e ngại, nhất là khi họ đưa ra những lời nhận xét không mấy tích cực. Do đó, để công việc này trở thành một hoạt động bình thường và diễn ra thường xuyên trong doanh nghiệp, nhà quản lý cần phải có kỹ năng áp dụng các phương pháp và kỹ thuật đánh giá nhân viên.

  pdf6p phuonghoangnho 23-04-2010 392 256   Download

 • Cuốn Cẩm nang quản lý hiệu quả: Đánh giá năng lực nhân viên sẽ trang bị cho các bạn tất cả các kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để thực hiện thành công công tác đánh giá nhân viên, đồng thời giải thích rõ những mục tiêu then chốt và lợi ích thu được từ quá trình đánh giá, hướng dẫn từng bước trong giai đoạn chuẩn bị, quản lý và tổ chức các hoạt động bổ trợ sau khi đánh giá.

  pdf71p namde03 13-03-2013 364 249   Download

 • Đo lường - đánh giá trong giáo dục là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục nói chung và trong hoạt động dạy - học nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xác định mục tiêu của môn học, bài học làm cơ sở cho việc xây dựng một qui trình đánh giá kết quả học tập môn học một cách khách quan, khoa học và công bằng. Qui trình này giúp giáo viên và học sinh không...

  ppt32p hiepmaychieu 20-03-2010 946 235   Download

 • I- Khái niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc. Khái niệm:Đánh giá công việc thực hiện là đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc: - Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản, dựa vào đó, các doanh nghiệp mới có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên. - Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên có cơ hội...

  pdf5p bigbaby87 08-09-2010 485 219   Download

Đồng bộ tài khoản