intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá xung đột phát sinh

Xem 1-9 trên 9 kết quả Đánh giá xung đột phát sinh
 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành điều tra, thu thập số liệu và khảo sát trên ba nhóm đối tượng chính liên quan đến vấn đề sử dụng đất tại hai quận Sơn Trà và Cẩm Lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy TP. Đà Nẵng đang tồn tại nhiều mâu thuẫn về đất đai có thể chuyển thành xung đột với các mức độ khác nhau. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp cơ sở nhằm giảm nhẹ xung đột trong sử dụng tài nguyên đất, nâng cao hiệu quả sử dụng, phục vụ cho việc phát triển bền vững của TP. Đà Nẵng.

  pdf13p hulk1234 01-06-2018 37 2   Download

 • Đánh giá về vai trò của các tổ chức những quản lý trong cộng đồng dân cư ở Tây Nam Bộ Tìm hiểu những nét tích cực và những hạn chế của tính cách người Việt nam trong quá trình hội nhập là ý tưởng chủ đạo của bài viết. Những nét tính cách tích cực tạo thuận lợi cho xu hướng hoà nhập, dễ thu hút như: trọng tình cảm, đề cao cộng đồng, tính nhân văn. Nét tính cách tiêu cực làm chậm sự phát triển của đất nước: coi trọng tập thể hơn cá nhân, trọng lễ...

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 82 8   Download

 • Hiện nay ở Cao Bằng phát triển kinh tế đa phần đều dựa vào tài nguyên tự nhiên, trong đó có nguồn nước lưu vực sông Hiến. Khi sử dụng tài nguyên để phát triển luôn xảy ra xung đột lợi ích hoặc tranh chấp giữa các đối tượng sử dụng. Bài viết đề xuất một số giải pháp đi từ cơ chế, chính sách đến quy hoạch, nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý, khai thác tài nguyên.

  pdf8p viboruto2711 15-05-2019 26 0   Download

 • Bình Thuận là tỉnh có nguồn tài nguyên đặc thù và có giá trị kinh tế cao, nhưng cũng có nhiều thách thức do thiên tai và những xung đột xảy ra khi khai thác tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tuy nhiên, việc đánh giá từng dạng tài nguyên theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững (PTBV) cần phải giải bài toán xung đột và chi phí lợi ích về kinh tế cho tất cả các dạng tài nguyên thì sẽ cho một ma trận tương quan về mức độ lợi - hại.

  pdf5p vitunis2711 13-12-2019 16 0   Download

 • Với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội (KT - XH) cao, đứng thứ 2 vùng Đông Nam bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) chủ yếu dựa vào lợi thế đa dạng tài nguyên cho quá trình phát triển dẫn đến nảy sinh nhiều xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến môi trường vùng đới bờ.

  pdf7p vistockholm2711 13-12-2019 25 0   Download

 • Hồi 1 - Giả Người Giả Cảnh Ra Ði Nhắc lại Ðoàn Dự theo Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích từ Mạn Ðà Sơn Trang trở lại Thính Hương Tĩnh Xá ở Yến Tử Ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phải Thanh Thành và Tần Gia Trại đã đến đó từ trước, tìm Mộ Dung công tử để báo thù, rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột. Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên Bao Tam tiên sinh, một nhân vật bản lãnh tuyệt luân, trong...

  pdf1837p dongthao_1 16-04-2013 110 21   Download

 • Quản trị nghịch lý toàn cầu theo cách nào Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, thay vì giải quyết các vấn đề phát sinh, thế giới kinh doanh sẽ có xu thế đặt các CEO, CFO vào vị trí phải đối mặt và quản lý với những nghịch lý, xung đột đây là đánh giá của John Naisbitt, tác giả cuốn sách “Global Paradox” (tạm dịch là Nghịch lý Toàn cầu - ditchai). Tuy nhiên ông cũng cho rằng đây là điều không dễ dàng để nắm bắt. Cuốn sách cũng đề cập đến một chương trình năm bước để...

  pdf4p butanyc 24-08-2010 113 20   Download

 • Kiến thức: Học sinh nắm rõ hơn về: - Sự xa đọa của nhà nước phong kiến thời Lê Sơ, những phe phái dẫn đến xung đột về chính trị, tranh giành quyền lợi hơn 20 năm trong các giai cấp thống trị. - Phong trào đấu tranh của nông dân phát triển mạnh ở thế kỷ XVI. 2. Kỹ năng:Kỹ năng đánh giá các nguyên nhân suy yếu của triều đình phong kiến nhà Lê. 3. Thái độ: Tự hào truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Lược đồ (phong...

  pdf4p dantri1209 19-12-2010 342 18   Download

 • Nhắc lại Ðoàn Dự theo Vương Ngọc Yến , A Châu , A Bích từ Mạn Ðà Sơn Trang trở lại Thính Hương Tĩnh Xá ở Yến Tử Ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phải Thanh Thành và Tần Gia Trại đã đến đó từ trước , tìm Mộ Dung công tử để báo thù , rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột . Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên Bao Tam tiên sinh , một nhân vật bản lãnh tuyệt luân , trong phe...

  pdf535p daicamui 29-04-2013 47 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá xung đột phát sinh
p_strCode=danhgiaxungdotphatsinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2