Danh mục dự án quỹ đầu tư phát triển

Xem 1-20 trên 25 kết quả Danh mục dự án quỹ đầu tư phát triển
 • Công văn 608/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương vay vốn của WB

  pdf1p lythong 18-08-2009 109 4   Download

 • Đánh giá dự án giúp cho hoạt động đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH, ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực. Giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế để nghiên cứu về cơ cấu đầu tư và chính sách thúc đẩy đầu tư cho từng thời kỳ.

  ppt49p doanducchien 29-05-2010 410 165   Download

 • Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 21 0   Download

 • Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế, sự tác động mạnh mẽ và gay gắt của quy luật kinh tế khách quan cũng như sự chi phối của nền kinh tế thế giới và khu vực đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần trên thị trường ngày càng khốc liệt.

  doc126p haejun2040 20-05-2013 135 56   Download

 • Quyết định số 115/2002/QĐ-UB về việc điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt7 02-12-2009 38 1   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia Hà Nội - Hưng Yên nhằm mục đích xây dựng ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam thành một ngành kinh tế mạnh.

  doc47p trongnga01 18-04-2014 371 140   Download

 • “Là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt được mục đích đẫ đề ra và đúng với ý chí của người quản lý” (VIM, 2006). Quản lý là một quá trình nhằmđể đạt được các mục đích của một tổ chức thông qua việc thực hiện các chức năng cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm tra đánh giá” (Suranat, 1993)....

  ppt30p lethaok1 09-10-2012 149 66   Download

 • Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawdt1 02-12-2009 104 5   Download

 • Một trong những mục tiêu chính của CARD là tăng cường năng lực của Bộ NN & PTNT trong việc quản lý các chương trình phát triển kỹ thuật và kiến thức nông nghiệp. Quản lý tốt các chương trình đó phụ thuộc vào việc có thể giám sát và đánh giá chương trình về tính Phù hợp, Hiệu quả, Hiệu suất, Tác động và Tính bền vững.

  pdf55p tam_xuan 06-03-2012 37 5   Download

 • Công tác đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu ban đầu đề ra, hiệu quả đầu tư, tác động đến môi trường và xã hội, và vấn đề phát triển bền vững của dự án trong giai đoạn vận hành và khai thác chưa được quan tâm một cách có khoa học, có luận chứng, và chưa được xem xét là quy trình bắt buộc trong công tác đầu tư dự án.

  pdf9p uocvong07 27-10-2015 22 4   Download

 • Quyết định 54/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục chi tiết các chương trình, dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawdt5 02-12-2009 65 3   Download

 • Các kết quả đã đạt được • Đánh giá mục tiêu của các cải tiến về mức độ thành thạo của các cán bộ nghiên cứu và khuyến nông tại các trại mô hình như là các công cụ để chuyển giao kỹ thuật Các cán bộ nghiên cứu và khuyến nông: Dự án 04/005VIE được bắt đầu bằng việc lựa chọn 6 nhà khoa học trẻ phía Việt Nam (2 người từ mỗi cơ sở nghiên cứu) tham gia tập huấn tại Australia.

  pdf10p hoa_bachhop 07-03-2012 37 3   Download

 • Quyết định số 67/2005/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 99/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p lawdt4 02-12-2009 26 2   Download

 • Nghị định số 20/2005/NĐ-CP về việc bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Chính Phủ ban hành theo Nghị định số 106/2004/NĐ-CP

  pdf1p lawdt4 02-12-2009 52 2   Download

 • Quyết định số 19/2005/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdt4 02-12-2009 47 2   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày các điều kiện kinh doanh quy định tại các thông tư quyết định của bộ và cơ quan ngang bộ theo 16 lĩnh vực: an ninh quốc phòng, tư pháp, tài chính, công thương, lao động thương binh xã hội, giao thông vận tải, xây dựng, thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch đầu tư, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa thể thao du lịch, tài nguyên môi trường và ngân hàng.

  pdf391p roongkloi11 13-09-2017 15 2   Download

 • Quyết định số 82/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdt4 02-12-2009 48 1   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày tổng quan về định hướng phát triển kinh tế và thách thức bảo vệ môi trường tài nguyên, khung chính sách và pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam, chính sách bảo vệ đa dạng sinh học trong quy trình thực thi dự án đầu tư, rà soát chính sách bảo vệ đa dạng sinh học trong quy trình dự án, đánh giá thực thi chính sách bảo vệ đa dạng sinh học trong quy trình dự án, chính sách của việt nam và các chuẩn mực quốc tế, tích h...

  pdf36p kloi1122 19-10-2017 37 1   Download

 • Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của các dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững. ĐMC có mục đích lồng ghép các vấn đề về môi trường vào quá trình xây dựng CQK và tạo điều kiện để việc ra quyết định được minh bạch.

  ppt71p lehuuloi 15-06-2010 861 346   Download

Đồng bộ tài khoản