Danh mục dữ liệu quản lý rủi ro giá

Xem 1-20 trên 25 kết quả Danh mục dữ liệu quản lý rủi ro giá
 • Công văn 1646/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Danh mục dữ liệu quản lý rủi ro giá

  pdf38p myngoc 13-08-2009 284 45   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Suất sinh lời và rủi ro giới thiệu về suất sinh lời và rủi ro, cách đánh giá được rủi ro, phân loại suất sinh lời, độ lệch chuẩn, danh mục đầu tư, đa dạng hóa đầu tư, rủi ro thị trường, rủi ro công ty, suất sinh lời đòi hỏi,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị dự án.

  pdf51p nluu9184 30-04-2014 96 25   Download

 • Chương 2 Khởi đầu dự án thuộc bài giảng Quản lý dự án nhằm trình bày các nội dung chính như: hình thành dự án, đánh giá, so sánh, lựa chọn dự án, phương pháp ra quyết định đa mục tiêu và phân tích rủi ro dự án.

  pdf31p canon_12 29-03-2014 135 51   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 8 Lựa chọn trong điều kiện rủi ro nhằm trình bày về các hình thái thông tin, điều kiện rủi ro, ưu nhược điểm của EMW. Người thích rủi ro: đánh giá mức thu nhập kỳ vọng của trò chơi cao hơn mức thu nhập chắc chắn mặc dù chúng bằng nhau.

  ppt26p sms_12 08-05-2014 41 14   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu về công cụ đánh giá rủi ro sinh thái, các bước tiến hành ERA, để có thể xác định mức độ cấp bách và phạm vi không gian, thời gian của những vấn đề sinh thái, nhằm đưa ra các quyết định về quản lý phù hợp.

  pdf28p roongkloi1994 02-10-2017 9 1   Download

 • Step 1 : Assessment Mục đích : Đưa ra được mission, vision, core values, goals cho toàn doanh nghiệp. Cách thực hiện : Sử dụng các phương pháp đánh giá (SWOT, Porter's Five Forces, Competitive Analysis) kết hợp phỏng vấn, tham khảo ý kiến của Executive Team (executive interview). Lưu ý : Nếu doanh nghiệp đã có mission, vision, core values, goals rõ ràng từ trước thì bước này có thể bỏ qua.

  pdf5p tuyetson23 11-08-2010 205 114   Download

 • Quản lý lãi suất cơ bản ròng và khe hở lãi suất: - Lãi suất cơ bản ròng là sự chênh lệch giữa mức lãi thu được và số lãi phải chi ra. Nó được thể hiện dưới dạng một tỷ lệ phần trăm của tài sản sinh lãi. Ví dụ: Một ngân hàng có tình hình như sau: Bảng 3.4 Kết cấu tài sản nguồn vốn của ngân hàng theo mức độ sinh lời Giá trị 1.400 1.750 5.250 350 8.750 Lãi suất (%) 0 9 13,5 6 Giá trị 4.375 3.850 525 8.750 Lãi suất (%) 8,5 5,8...

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 37 10   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Giới thiệu môn học giúp sinh viên nắm được kết cấu, mục tiêu nội dung môn học Phân tích kinh tế dự án. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf5p elib_hce 17-05-2014 46 7   Download

 • Sự gia tăng một cách nhanh chóng độ che phủ rừng của Việt Nam, đưa ra nhiều cơ hội cho thị trường xuất khẩu thế giới mới về các sản phẩm gỗ xây dựng. Tuy nhiên, những rủi ro của các loài sâu bệnh gây hại lâm nghiệp sẽ tăng và xuất hiện mới. Điều tra một cách chặt chẽ và đưa ra một cơ sở dữ liệu về sâu bệnh hại là điều cần thiết để xây dựng danh mục sâu bệnh hại, phát hiện sự xâm hại của chúng, và quản lý dịch bệnh....

  pdf26p xinh_la 05-03-2012 34 4   Download

 • Các người theo trường phái chính thống cho rằng giá chứng khoán được xác định bởi cung và cầu dựa trên các nhân tố kinh tế nền tảng, chẳng hạn như thu nhập và rủi ro kỳ vọng. Họ có thể dự đoán được giá trị của một chứng khoán và sự biến động của nó bằng cách phân tích các lợi ích và toàn bộ dữ liệu sẵn có trên thị trường.

  pdf46p xuka_12 18-12-2013 43 4   Download

 • Mục tiêu của dự án này nhằm thiết lập một cơ sở dữ liệu về sâu bệnh hại, bộ sưu tập mẫu, đào tạo các kỹ năng điều tra sâu bệnh hại, đánh giá rủi ro, và thiết lập một mạng lưới chuNn các trung tâm quan sát được hỗ trợ bởi mối liên kết giữa các tổ chức vùng và quốc gia có liên quan. Đầu ra của dự án sẽ hỗ trợ cho việc quản lý và phát hiện sâu bệnh hại rừng cũng như là cung cấp kiến thức chuyên môn và hồ sơ để làm tăng...

  pdf15p xinh_la 05-03-2012 32 2   Download

 • Balanced Scorecard chỉ ra lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận các “thành quả” hoạt động như thế nào và đo lường xem lãnh đạo doanh nghiệp có đang đạt được những kết quả mong muốn không. Balanced Scorecard giúp “diễn giải/biên dịch” các phát biểu về Tầm Nhìn và Sứ Mệnh của một doanh nghiệp thành những nhóm đầy đủ các mục tiêu và các thước đo thành quả có thể định lượng và đánh giá cụ thể. ...

  pdf5p tuyetson23 11-08-2010 290 106   Download

 • Tổng quan về phân tích tài chính I. Mục tiêu của Phân tích tài chính 1. Khái niệm Phân tích tài chính là một quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính các rủi ro và tiềm năng t-ơng lai của một DN, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra các quyết định tài chính có liên quan tới lợi ích của họ trong DN đó. 2- M?c tiờu c?a Phõn tớch tài chớnh Trong nền kinh tế...

  pdf90p hailong_chodoiem 16-09-2012 157 73   Download

 • “Đánh giá dự án là quá trình xác định, phân tích một cách hệ thống và khách quan các kết quả, mức độ hiệu quả và các tác động, mối liên hệ của dự án trên cơ sở các mục tiêu của chúng”. Khẳng định lại tính cần thiết của dự án, đánh giá các mục tiêu, xác định tính khả thi, hiện thực của dự án. - Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của dự án. Xem xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của các văn kiện thủ tục liên quan đến dự án.

  ppt0p nguyendacdung 01-11-2012 108 48   Download

 • onte Carlo mô phỏng đánh giá rủi ro là một ý tưởng tương đối mới, có thể bằng cách tăng sức mạnh máy tính đã trở thành có sẵn cho các nhà khoa học môi trường trong những năm gần đây. Ý tưởng cơ bản là để có một tình huống mà có là một nguy cơ liên quan với một biến nhất định, chẳng hạn như tăng tỷ lệ mắc ung thư khi có những cấp độ cao của một hóa chất trong môi trường. Mức độ của hóa chất sau đó được mô hình hóa như một chức...

  pdf8p tuongmatdo 13-12-2011 47 11   Download

 • Phân tích của Quả Trong việc phân tích các hiệu ứng, giám định mô tả tính chất và mức độ ảnh hưởng của hóa chất hoặc các tác nhân khác như các chức năng phơi nhiễm. Hiệu ứng có thể được ước tính bằng cách thực hiện kiểm tra, bằng cách quan sát các hiệu ứng trong lĩnh vực này, hoặc bằng toán học mô phỏng hiệu ứng.

  pdf138p bengoan741 22-12-2011 32 9   Download

 • Trong thế kỷ 15, Theophrastus Bombastus Hohenheim (Paracelsus) công bố rằng tất cả mọi thứ là độc hại, nó chỉ là một vấn đề liều lượng. Đây là một trong những điều độc tố mà hầu như tất cả mọi người đồng ý với. Sau, do đó, mỗi đại lý, trong phạm vi lý do, phải có một số hình thức kiểm soát cho dù là một khuyến cáo về hạn mức tiêu thụ hoặc tiếp xúc với một tiêu chuẩn thực thi quy định.

  pdf12p tuongmatdo 13-12-2011 26 6   Download

 • Theo dõi hồ chứa độc Cyanobacteria Phân tích các chất dinh dưỡng trong nước Sự cần thiết phải giám sát uống nguồn nước độc hại cyanobacteria xuất phát từ nhận dạng của họ như là một mối nguy hiểm tiềm năng cho người tiêu dùng. Để đánh giá rủi ro từ cyanobacteria trong nguồn cung cấp nước, đặc tính nguy hiểm là cần thiết, trong đó bao gồm các dữ liệu cho sự xuất hiện của mối nguy hiểm cũng như mức độ nguy hại.

  pdf17p hoakimthienduong 19-12-2011 24 6   Download

 • Dữ liệu cho mô hình hóa QSAR A. Nguồn Công gây ung thư và đột biến dữ liệu III. QSAR mô hình hóa của chủng đột biến gen và gây ung thư A. QSARs cho lớp học Hóa chất cá nhân của B. Ví dụ: QSARs cho các amin thơm C. QSAR Mô hình cho Noncongeneric Hóa chất IV. Đánh giá của A. Khả năng dự báo NTP Tập thể dục so sánh trên các dự báo của Rodent gây ung thư B. Chương trình Mục tiêu Quốc gia dự báo so sánh thứ hai Tập thể dục trên dự...

  pdf89p bengoan369 15-12-2011 32 5   Download

 • Các chuyên gia đánh giá rủi ro không ngừng tranh luận về bao nhiêu người ăn đất, nếu bất kỳ, hoặc cho dù một số nguồn nước ngầm Sẽ Được sử dụng như nguồn duy nhất của khu dân cư nước uống, và một loạt các câu hỏi đánh giá nguy cơ phơi nhiễm khác. Mục tiêu không ai tranh luận về việc liệu những người hít thở không khí. Khi hóa chất trong không khí, người đang xúc.

  pdf13p gaucon_ngoan 26-12-2011 20 5   Download

Đồng bộ tài khoản