intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh mục oda

Xem 1-20 trên 51 kết quả Danh mục oda
 • PMT là một công cụ theo dõi được thiết kế để hỗ trợ các chủ dự án và các cơ quan chủ quản theo dõi nhóm danh mục dự án ODA d1o các đơn vị này quản l. Nó là một hệ thống dữ liệu có quan hệ thông dụng có thể cung cấp một nền tảng tốt cho việc quản lý dữ liệu, thực hiện các truy vấn phức tạp..

  pdf50p angel_ko_co_canh 03-08-2010 192 79   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ oda đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p maytreo 16-07-2010 126 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ oda theo hình thức hỗ trợ oda tiếp cận theo chương trình hoặc ngành*', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p maytreo 16-07-2010 13135 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ oda đối với chương trình, dự án ô.*', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p maytreo 16-07-2010 94 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ oda đối với các dự án đầu tư*', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p maytreo 16-07-2010 102 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ oda đối với các chương trình *', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p maytreo 16-07-2010 83 7   Download

 • Công văn 936/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục ODA không hoàn lại của Phần Lan cho Chương trình cấp nước và vệ sinh các thị trấn giai đoạn II

  pdf1p lythong 18-08-2009 88 4   Download

 • Công văn 589/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục ODA không hoàn lại của Phần Lan đối với dự án Đối tác đổi mới sáng tạo

  pdf1p lythong 18-08-2009 39 2   Download

 • Trình tự thực hiện - Các đơn vị có nhu cầu vốn ODA (hoặc đã được các Nhà tài trợ quốc tế thỏa thuận cung cấp vốn ODA) xây dựng Đề cương chi tiết Chương trình/Dự án (DPO), nộp về Bộ GD&ĐT qua hệ thống “Một cửa” . - Vụ Kế hoạch - Tài chính gửi Đề cương chi tiết Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án. - Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ thông báo để Đơn vị hoàn thiện Văn...

  doc10p nguyenphat 09-09-2009 345 97   Download

 • Công văn 962/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận sử dụng ODA Phần Lan

  pdf1p lythong 18-08-2009 85 6   Download

 • Nguồn vốn ODA được chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nước được sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn này đã phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết về vốn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nuớc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo. Tuy nhiên ODA không chỉ là một khoản cho vay, mà đi kèm với nó là các điều kiện ràng buộc về chính trị, kinh tế. Sẽ...

  pdf30p minhtam 14-07-2009 1497 763   Download

 • Mô tả môn học: ODA được Chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của ngân sách Nhà nước được sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn này đã phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết về vốn trong công cuộc Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Đặc biệt đối với những tỉnh đang kêu gọi nguồn đầu tư từ ODA như tỉnh Kon Tum, bên cạnh việc quản lý và sử dụng ODA một cách hiệu quả, chúng...

  pdf5p tuyettinh_ca 17-03-2010 629 205   Download

 • “Đánh giá dự án là quá trình xác định, phân tích một cách hệ thống và khách quan các kết quả, mức độ hiệu quả và các tác động, mối liên hệ của dự án trên cơ sở các mục tiêu của chúng”. Khẳng định lại tính cần thiết của dự án, đánh giá các mục tiêu, xác định tính khả thi, hiện thực của dự án. - Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của dự án. Xem xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của các văn kiện thủ tục liên quan đến dự án. - Đánh giá giữa kỳ là nhằm làm rõ thực trạng diễn...

  ppt0p nguyendacdung 01-11-2012 149 52   Download

 • Căn cứ theo không gian có thể phân loại đánh giá dự án thành đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài. Đánh giá nội bộ là loại đánh giá dự án được thực hiện bởi tổ chức đang thực hiện dự án với mục đich chủ yếu là cung cấp các thông tin cần thiêt về dự án , làm cơ sở để ra quyết định điều chỉnh, bổ sung kịp thời phục vụ cho công tác quản lý dự án.

  doc32p nguyendacdung 01-11-2012 188 42   Download

 • Ngày nay có nhiều người nắm trong tay một lượng lớn tiền nhàn rỗi và muốn sinh lời trên khoản tiền đó - họ chính là các nhà đầu tư tương lai. Và để làm được điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tiến hành khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin, tài liệu để tiến hành phân tích từng thông tin cụ thể, lập và quản lý danh mục đầu tư… nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng có đầy đủ kiến thức và khả năng để...

  doc33p ynguyen91 03-12-2012 121 34   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại và làm rõ một số vấn đề lý luận chung về ODA đối với sự phát triển của cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc; phân tích, đánh giá tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của ADB trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc; đề xuất một số giải pháp tăng cường thu hút ODA cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới.

  pdf104p dangvutungbk 28-05-2017 113 25   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho hiệu quả vay lại vốn ODA tại các TCTD, nhƣ: làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả cho vay lại vốn ODA, hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại các TCTD, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay lại vốn ODA; Kinh nghiệm về hiệu quả cho vay lại vốn ODA của các nước trên thế giới từ đó rút ra bài học cho Việt Nam;

  pdf207p sohucninh321 09-07-2019 37 11   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích đánh giá thực trạng, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất những giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

  pdf11p hanh_tv32 03-05-2019 104 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

  pdf27p truongtien_05 28-03-2018 65 7   Download

 • Mục tiêu của bài viết ODA của Vương quốc Anh vào Việt Nam là nhằm làm rõ đặc điểm ODA của Vương quốc Anh; đánh giá nguồn vốn ODA của Vương quốc Anh vào Việt Nam giai đoạn 1992 - 2009; đưa ra những giải pháp nhằm thu hút ODA của Vương quốc Anh vào Việt Nam.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 33 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Danh mục oda
p_strCode=danhmucoda

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2