Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh mục oda

Xem 1-20 trên 60 kết quả Danh mục oda
 • Mục đích của bài viết này là phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở nước ta trong thời gian qua; từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng vốn này trong thời gian tới; góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

  pdf9p vihassoplattner 07-01-2022 15 0   Download

 • Mục đích trước hết của đề tài là đánh giá tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA cũng như phân tích thực trạng giải ngân ODA ở Việt Nam thời gian vừa qua. Từ đó, rút ra những mặt đạt được và những hạn chế tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở nhận định của các nhà tài trợ và phía Việt Nam, nêu lên những nguyên nhân tác động và đề xuất các định hướng, các giải pháp cụ thể trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy nhanh tiến độ giải ngân ODA với mục đích tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian sắp tới.

  pdf91p closefriend07 05-11-2021 30 5   Download

 • Mục đích của đề tài nghiên cứu là hệ thống hóa những vấn đề chung về quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sĩ đa khoa và phân tích, đánh giá thực trạng công tác này ở Việt Nam, luận văn nhằm hướng tới mục tiêu đề xuất được một số giải pháp tăng cường hơn nữa công tác quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sĩ đa khoa ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf95p tomjerry001 19-10-2021 20 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là đề tài đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân các hạn chế; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nguồn vốn này trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.

  pdf26p chuboxinhxan 17-09-2021 7 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Theo Quyết định số 1152/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thì mục tiêu chung của dự án là cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố Quy Nhơn, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của thành phố Quy Nhơn trong tương lai. Vốn đầu tư của dự án là 326.066 triệu đồng, trong đó vốn vay từ nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) chiếm 90% và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước Tỉnh là 10%.

  pdf93p ganuongmuoimatong 12-08-2021 50 2   Download

 • Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó bao gồm cả phần vốn ODA và ưu đãi được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Bài viết đánh giá thực trạng giải ngân vốn vay nước ngoài và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi trong năm 2020.

  pdf3p vining2711 09-08-2021 21 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn lý luận chung về ODA và cơ chế quản lý nguồn vốn tín dụng ODA của Ngân hàng Phát triển; đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng ODA tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch II trong thời gian qua, từ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p sonhalenh07 26-06-2021 10 1   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá một cách trực tiếp cũng như gián tiếp tác động của ba loại dòng chảy tài chính (đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, kiều hối và hỗ trợ phát triển chính thức ODA) lên thu nhập bình quân đầu người của một nhóm các nước có thu nhập thấp và trung bình ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài ra bài nghiên cứu này cũng xem xét có hay không các yếu tố như chi tiêu của chính phủ, chất lượng thể chế, phát triển khu vực tài chính và vốn con người làm tăng hiệu quả của từng dòng vốn lên tăng trưởng kinh tế.

  pdf111p sonhalenh01 06-06-2021 11 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng huy động và sử dụng nguồn vốn ODA trong phát triển Lâm nghiệp, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trong phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

  pdf109p elysale25 10-06-2021 23 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề chung về hiệu quả sử dụng vốn ODA và các tiêu chí đánh giá; thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, đánh giá những thành tựu đã đạt được và những mặt còn hạn chế. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế năm 2008.

  doc105p mucnang000 17-04-2021 27 4   Download

 • Luận án với mục tiêu đánh giá mức độ tác động của các nhân tố tới hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam.

  pdf0p trinhthamhodang1217 14-01-2021 16 0   Download

 • Với các nước đang phát triển như Việt Nam, nguồn vốn lớn và điều kiện ưu đãi khi vay giúp Chính phủ có thể tập trung đầu tư cho các dự án hạ tầng kinh tế lớn như xây dựng đường xá và các dự án hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, môi trường… Thông qua các chỉ tiêu cần thiết sử dụng trong đánh giá nguồn vốn ODA gồm: Kiểm soát tiến độ giải ngân dự án; đánh giá mức độ hoàn thành dự án so với kế hoạch; quản lý chi phí; đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đồng thời căn cứ vào các nhân tố ảnh hưởng chủ quan, khách quan với các điều kiện khi sử dụng nguồn vốn ODA làm cơ sở lý luận cho phân tíc...

  pdf6p vigeorgia2711 26-11-2020 44 3   Download

 • Quyết định số 677/2020/QĐ-UBND Công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

  doc14p ngaohaicoi999 26-06-2020 24 0   Download

 • Tạp chí Gỗ Việt - Số 55 năm 2014 với nội dung: triển vọng thị trường gỗ toàn cầu năm 2014; lâm nghiệp còn cửa hút vốn ODA; biểu thuế xuất - nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế năm 2014; chủ đề kỹ thuật về gỗ tại Budapest; thúc đẩy các loài gỗ ít được biết đến ở Việt Nam...

  pdf52p nguaconbaynhay2 07-01-2020 18 1   Download

 • Quyết định số 3394/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

  doc5p anphongduong999 03-12-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 184/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

  doc4p anphongduong999 03-12-2019 8 1   Download

 • Quyết định số 112/2019/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

  doc6p soninhduc999 26-11-2019 10 0   Download

 • Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  doc5p soninhduc999 26-11-2019 8 1   Download

 • Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

  doc20p soninhduc999 26-11-2019 11 0   Download

 • Quyết định số 561/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

  doc4p thuyanlac000 04-11-2019 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Danh mục oda
p_strCode=danhmucoda

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2