Đạo luật

Xem 1-20 trên 8242 kết quả Đạo luật
 • • Hiến pháp là đạo luật cơ bản của quốc gia, chế định những nguyên tắc về thể chế chính trị, những quyền cơ bản của công dân, v.v. Người ta thường phân biệt 2 loại HP: HP thành văn và HP

  doc1p longwawa 12-11-2010 656 128   Download

 • Các nước tham gia Liên Hiệp cùng xuất phát từ lòng mong muốn bảo hộ một cách hữu hiệu và đồng bộ đến mức tối đa các quyền lợi của các tác giả đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ. Công nhận tầm quan trọng của những công việc của hội nghị sửa đổi họp ở Stockholm năm 1967.

  pdf39p tuongvan 08-07-2009 299 96   Download

 • Sau sự sụp đổ gây chấn động nước Mỹ của nhiều tập đoàn lớn như: Enron, WorldCom, Peregrine Systems…, nước Mỹ mới ban hành một đạo luật nhằm ngăn chặn những gian dối tài chính và bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn.
  Đạo luật Sarbanes-Oxley (hay còn gọi là Sarbox, SOX) có thể là sự tham khảo hữu ích cho những nhà quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà liên tục xảy ra những scandal không đáng có....

  doc3p nghiemvanhaicg 04-12-2009 168 23   Download

 • Nội dung của chương 2 Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự thuộc bài giảng luật hình sự nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm đạo luật hình sự, cấu tạo của đạo luật hình sự, hiệu lực của đạo luật hình sự, hiệu lực hồi tố và giải thích đạo luật hình sự.

  pdf45p slow_12 27-06-2014 73 20   Download

 • Đạo Luật Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp trước được ban hành cách đây chừng 20 năm, mặc dù theo ý kiến chung thì những điều căn bản vẫn đúng, nhưng mức độ tử vong và thương tật ở các nơi làm việc tại tiểu bang Victoria vẫn còn cao hơn mức chấp nhận được.

  pdf16p thaonhi 18-06-2009 131 14   Download

 • Quận Sacramento de nạp Chương Trình Dịch Vụ và Trợ giup Cộng Đồng (Commnity Services and Support, hay CSS) thuộc Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services Act, hay MHSA) trong tháng Hai, 2006. Ban Sức Khỏe Tâm Thần Tiểu Bang (Department of Mental Health, hay DMH) có đòi hỏi thêm thông tin về Chương Trình CSS và để có thể trả lời sớm, Sacramento tách đề nghị của Toán Cấp Cuu Tâm Thần (Psychiatric Emergency Response Team, hay PERT) ra khỏi năm (5) chương trình CSS khác.

  pdf7p thanhnga 10-06-2009 127 9   Download

 • Hiến pháp 1992 là văn bản duy nhất quy định tổ chức quyền lực nhà nước, là hình thức pháp lý thể hiện một cách tập trung hệ tư tưởng của giai cấp lãnh đạo, ở từng giai đoạn phát triển, hiến pháp 1992 là văn bản, là phương tiện pháp lý thể hiện tư tưởng của Đảng cộng sản dưới hình thức những quy phạm pháp luật.

  doc10p clackpy 31-10-2015 24 8   Download

 • Hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì sự tiến bộ giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf11p lawktkt4 25-10-2009 88 6   Download

 • Từ “Đạo Luật Ủy Ban Thương Mại Liên Bang” có nghĩa là Đạo Luật của Quốc Hội mang tên “Đạo Luật thành lập Ủy Ban Thương Mại Liên Bang, để định nghĩa thẩm quyền và trách nhiệm của nó, và vì các mục đích khác” được phê chuẩn ngày 26/9/1914, bản sửa đổi (15 U.S.C. Ðoạn § 41 và tiếp theo).

  pdf23p thanhsang 10-06-2009 144 5   Download

 • Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ là gì và vì sao đạo luật đó lại quan trọng? Ngày 22 tháng 5 năm 2008, Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật cấm buôn bán các loài cây và sản phẩm liên quan có nguồn gốc bất hợp pháp, bao gồm cả gỗ và các sản phẩm gỗ. Đạo luật mới này sửa đổi, bổ sung Luật Lacey, một đạo luật được các thành viên quốc hội thông qua và được ban hành từ 100 năm trước. Trong khi Đạo Luật Lacey là một trong những công cụ có...

  pdf7p print_12 23-08-2013 48 4   Download

 • Nội dung tài liệu Đạo luật sức khỏe tâm thần 2016 cung cấp các kiến thức về định nghĩa, cách thức và đối tượng áp dụng tuyên ngôn quyền bệnh nhân, những hiểu biết về quyền bệnh nhân, các cách thức để tìm hiểu thêm và sự hỗ trợ về quyền bệnh nhân cho bệnh nhân bệnh tâm thần.

  pdf11p roongkloi00 07-08-2017 2 2   Download

 • Phần 1 "Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)" gồm nội dung 13 chương đầu tài liệu, bao gồm: Khái niệm, nhiệm vụ của luật hình sự và khoa học luật hình sự, lịch sử luật hình sự Việt Nam, các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, đạo luật hình sự, trách nhiệm hình sự, khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai ...

  pdf290p talata_11 01-04-2015 489 273   Download

 • Khái niệm đạo luật hình sự ĐLHS của nước CH XHCN Việt Nam là văn bản pháp luật hình sự do cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ban hành quy định về tội phạm và hình phạt cũng như các chế định khác liên quan đến việc xác định tội phạm và hình phạt, đồng thời quy định những nhiệm vụ và nguyên tắc của LHS Việt Nam. Hình thức thể hiện (nguồn của luật) là VB QPPL, 2 dạng: bộ luật hình sự hoàn chỉnh, VB đơn hành về tội phạm, hình phạt (sắc luật, pháp...

  pdf7p thiuyen3 16-08-2011 257 84   Download

 • Hiến pháp và các đạo luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật. Bởi vì, Hiến pháp và các đạo luật được ban hành bởi cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Trong mọi trường hợp, các quy định tại các văn bản do các chủ thể khác ban hành đều phải bảo đảm không được trái với các quy định của Hiến pháp và các đạo luật.

  pdf13p bach_nhat 27-02-2012 456 82   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này là bản tóm tắt của Đạo luật về Thuê Nhà ở (Đạo luật) mới của Tỉnh bang Ontario. Luật mới này đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 1 năm 2007. Đạo luật qui định các quyền hạn và trách nhiệm của chủ nhà và của người thuê nhà để ở

  pdf11p hoangly 24-06-2009 338 60   Download

 • Luật gia đình là lĩnh vực pháp luật giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ gia đình cụ thể như ly hôn, con cái vaa2 tài sản. Phần lớn các vấn đề luật gia đình tại Úc được quy định trong Dạo Luật Gia Đình( FAmily Law Act). Ngay cả khi không kết hôn, các quy định trong luật gia đình cũng vẫn được áp dụng để giải quyết tranh chấp về con cái.

  pdf24p hoangly 24-06-2009 161 43   Download

 • Bài giảng Luật hình sự - Bài 1: Khái quát chung về luật hình sự Việt Nam do Nguyễn Đình Sơn thực hiện, giúp người học nắm được khái niệm, nhiệm vụ, những nguyên tắc cơ bản của luật hình sự; đạo luật hình sự, hiệu lực của đạo luật hình sự và khoa học luật hình sự.

  pdf26p minhminhquangtri32 10-07-2014 88 27   Download

 • Giáo trình Luật Hình sự cung cấp cho người học các khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam; tội phạm; cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc113p nguyentuananh0706 31-05-2017 28 21   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự: Chương 2 do Trần Ngọc Lan Trang biên soạn nhằm mục tiêu trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm rõ hơn về những nội dung này.

  ppt29p cocacola_07 10-11-2015 26 16   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương II trình bày khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo Luật Hình sự Việt Nam như khái niệm, cấu tạo, hiệu lực của đạo Luật Hình sự Việt Nam và giải thích đạo Luật Hình sự.

  ppt16p hoa_dai91 24-06-2014 48 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản