Data documenting

Xem 1-20 trên 5639 kết quả Data documenting
 • Bài này giới thiệu tổng quan về Dynamic Data, những tính năng của Dynamic Data. Cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL: ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework . ; Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.

  pdf14p peter_hi 12-05-2010 340 146   Download

 • Bài này giới thiệu cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework.: Để bắt đầu, File→New Web Site và chọn “Dynamic Data Entities Web Site” hay “Dynamic Data Web Site”. Ở đây chúng ta dùng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framwork nên chọn “Dynamic Data Entities Web Site” (Hình 1).

  pdf15p peter_hi 12-05-2010 436 139   Download

 • Current research directions are looking at Data Mining (DM) and Knowledge Management (KM) as complementary and interrelated felds, aimed at supporting, with algorithms and tools, the lifecycle of knowledge, including its discovery, formalization, retrieval, reuse, and update. While DM focuses on the extraction of patterns, information, and ultimately knowledge from data (Giudici, 2003; Fayyad et al.

  pdf465p truongbao 31-07-2009 612 133   Download

 • Khi xây dựng bảng tính trong Excel, một số trường hợp yêu cầu nhập liệu là giá trị cụ thể hoặc trong danh sách sẵn có. Làm thế nào bạn có thể kiểm soát được dữ liệu đầu vào đó theo đúng yêu cầu? Làm thế nào Excel tự thông báo lỗi nhập không đúng? Chức năng Data validation (xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu) sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó một cách khá trọn vẹn những đòi hỏi trên....

  pdf17p thoritruong 18-04-2013 787 106   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - data filter', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc7p quanghoa25 04-03-2011 264 103   Download

 • After completing this lesson, you should be able to do the following: Describe the factors that affect planned and unplanned downtime Describe the basic components of Oracle Data Guard Explain the differences between physical and logical standby databases Explain the benefits of creating a Data Guard environment Explain the use of Data Guard in high-availability architectures

  ppt20p nghianguyenluong 30-06-2009 266 91   Download

 • The UML can be used to describe the complete development of relational and object relational databases 1 from business requirements through the physical data model. However, modeling of the physical data model must express a detailed description of the database. This is done using Rational’s Data Modeling Profile for the UML2 .

  pdf11p trannhu 08-08-2009 245 89   Download

 • Giới thiệu: Khi xây dựng bảng tính trong Excel, một số trường hợp yêu cầu nhập liệu là giá trị cụ thể hoặc trong danh sách sẵn có. Làm thế nào bạn có thể kiểm soát được dữ liệu đầu vào đó theo đúng yêu cầu? Làm thế nào trong Excel tự động báo lỗi nhập không đúng? Chức năng Data Validation (xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu) sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó một cách khá chọn vẹn những đòi hỏi trên.

  pdf17p yesno123 16-09-2011 245 88   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 3. kết nối vb với ms. access thông qua công nghệ ado (activex data object)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p it_p0k3t 13-05-2011 202 81   Download

 • Có rất nhiều điều thú vị về Big Data và cũng có rất nhiều sự nhầm lẫn về nó. Bài này sẽ cung cấp một định nghĩa về Big Data và sau đó thực hiện một loạt các ví dụ để bạn có thể có được những hiểu biết ban đầu về một số khả năng của Hadoop, công nghệ nguồn mở hàng đầu trong lĩnh vực Big Data. Cụ thể, ta tập trung vào những câu hỏi sau:.     Big Data, Hadoop, Sqoop, Hive và Pig là gì và tại sao lĩnh vực này lại có nhiều điều...

  pdf58p buncha_1 11-05-2013 215 74   Download

 • Data warehouse được sử dụng như là một nền tảng cho hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Nó gắn liền với khái niệm Business Inteligence (Kinh doanh thông minh). Nó được dùng để giải quyết các vấn đề gặp phải khi một tổ chức cố gắng phân tích chiến lược từ số liệu trong một hệ thống database được dùng chung với hệ thống xử lý dữ liệu trực tuyến (Online Transaction Processing - OLTP).

  doc28p caoluyenthyd 21-02-2013 132 72   Download

 • Ở bài trước bạn đã biết cách xử lý và hiện kết quả ra màn hình dùng Data Reader. Chú ý rằng : nếu chỉ muốn xem thông tin thì dùng Data Reader. Bài này hướng dẫn sử dụng DataSet để xử lý kết

  doc17p quy_sau000 16-11-2009 267 63   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.11 Updating Server Data Using a Web Service Problem You want to update a data source using an XML web service and use the web service from your client application. Solution Use a DataSet object. The XML web service code contains two methods: LoadOrders( )

  pdf6p luvpro 04-08-2010 147 60   Download

 • Chương 1. DATA DICTIONARY, VIEWS VÀ PACKAGES 1.1.DATA DICTIONARY VÀ VIEWS 1.1.1. Data Dictionary Data dictionary hay từ điển dữ liệu hệ thống là phần rất quan trọng trong Oracle database. Đó là một tập hợp các table và các view sử dụng cho việc tham chiếu đến các thông tin liên quan tới database. Data dictionary được tạo bởi file script sql.bsq trong quá trình tạo database. Data dictionary bao gồm các thông tin trung tâm của Oracle server.

  pdf13p hangkute_1 31-08-2010 230 53   Download

 • Cisco Data Center Infrastructure Design Guide 2.1 Release Notes. This Release Note highlights the changes in Versions 1, 2 and 2.1 of this guide, and describes the hardware and software components that have been validated for each version.

  pdf10p batoan 10-08-2009 143 51   Download

 • There are many occasions when data need to be transmitted over a voice communication network. Many people use a computer to connect to their Internet Service Provider via the telephone lines to transmit and receive data, check their email, surf the Web, etc. Telephone networks were originally built for human speech, not for computer data and is unsuitable for digital communication in its raw form.

  pdf14p doxuan 13-07-2009 161 44   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.5 Using a Web Service as a Data Source Problem You want to use a web service as the data source for a client application. Solution Create a web service that returns a DataSet to a client, and then invoke the web service from the client to retrieve the DataSet.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 129 42   Download

 • The module then describes how to use data binding so that the contents of the XML data island can be displayed in data-consuming HTML elements. The module describes both tabular binding (where the entire contents of the recordset are displayed at the same time in a table) and current-record data binding (where only the current record in the recordset is displayed). Some students may already be familiar with the concept of data binding in Dynamic HTML, but be aware that this might be an entirely new concept for other students. ...

  pdf52p batoan 11-08-2009 136 40   Download

 • • Analog voice data must be translated into a series of binary digits before they can be transmitted in digital transmission system. One means of doing this is called pulse amplitude modulation (PAM). • The process of converting analog signal to digital is also known as A_to_D conversion or A/D conversion. The circuit does the conversion known as A/D converter. In analog modulation (continuous wave modulation), some parameter of a sinusoidal carrier wave is varied continuously in accordance with the message signal. ...

  pdf5p doxuan 13-07-2009 170 39   Download

 • Updating Server Data Using .NET Remoting Problem You want to update a data source using .NET remoting and use the remote application from your client application. Solution Use System.MarshalByRefObject to create a remoteable class.

  pdf10p luvpro 04-08-2010 91 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản