Data mashups

Xem 1-20 trên 24 kết quả Data mashups
 • In this insightful book, you'll learn from the best data practitioners in the field just how wide-ranging -- and beautiful -- working with data can be. Join 39 contributors as they explain how they developed simple and elegant solutions on projects ranging from the Mars lander to a Radiohead video. With Beautiful Data, you will: Explore the opportunities and challenges involved in working with the vast number of datasets made available by the Web

  pdf384p stingdau_123 19-01-2013 23 2   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 1: Sử dụng kết hợp các dịch vụ Web Khám phá các khái niệm về Mashup và xây dựng một Mashup đơn giản. Nicholas Chase, Tác giả tự do, Site Dynamics Interactive Communications Tóm tắt: Khi dịch vụ Web phát triển rộng rãi, các công ty dịch vụ Web và các nhà phát triển ứng dụng web đã tạo ra những sáng kiến mới cùng với các dữ liệu của chúng, bổ sung vào các ứng dụng đơn lẻ.

  pdf71p hoa_kimngan 13-09-2011 110 45   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 3: Hiểu về RDF và ngôn ngữ lược đồ RDF Tóm tắt: Sức mạnh của Ultimate mashup là trí tuệ mà bạn phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật Web ngữ nghĩa, đặc biệt là Web ngôn ngữ bản thể luận (Web Ontology Language - OWL). Nhưng trước khi bạn có thể sử dụng OWL, bạn cần quen với ngôn ngữ cơ bản của chương trình này, đó là Resource Description Framework (RDF) và RDF Schema Language (RDFs).

  pdf54p hoa_kimngan 13-09-2011 93 43   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 4: Tạo một bản thể luận Lựa chọn một cách tự động giữa các dịch vụ và các phần của một dịch vụ với XML dựa trên ngôn ngữ bản thể luận web (OWL) Nicholas Chase, Tác giả tự do, Site Dynamics Interactive Communications Tóm tắt: Loạt bài này mô tả cách tạo một ứng dụng Mashup cho phép kiểm soát đối với các dữ liệu được hiển thị lại cho người sử dụng, để làm điều đó, bạn cần phải xây dự...

  pdf57p hoa_kimngan 13-09-2011 70 33   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 2: Quản lý bộ đệm dữ liệu mashup Tóm tắt: Rất nhiều ứng dụng lớn mà bạn sử dụng hàng ngày để tìm kiếm, mua sắm trực tuyến hoặc để tìm đường đi trong thị trấn cung cấp dữ liệu cho bạn sử dụng theo một cách hoàn toàn mới. Những người phát triển ứng dụng tạo ra nhiều ứng dụng mashup để đạt được mục đích cụ thể từ việc kết hợp các tập dữ liệu của một vài ứng dụng.

  pdf58p hoa_kimngan 13-09-2011 61 30   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa, Phần 5: Thay đổi các dịch vụ Web Tóm tắt: Loạt bài viết này trình bày chi tiết việc tạo ra một ứng dụng Mashup cho phép kiểm soát các dữ liệu được hiển thị với người sử dụng.

  pdf92p hoa_kimngan 13-09-2011 72 29   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 6: Cho người dùng quyền kiểm soát Tóm tắt: Đây là bài viết cuối cùng trong một loạt các bài viết để chỉ cho bạn cách tạo một ứng dụng mashup. Ở đây, bạn cần có một ứng dụng đang chạy và một khung làm việc thay thế nhờ đó hệ thống có thể sử dụng các lập luận ngữ nghĩa để hiểu các dịch vụ tại điểm sử dụng của nó.

  pdf92p hoa_kimngan 13-09-2011 71 28   Download

 • I would never have written this book without the inspiration I drew from my former colleagues at UC Berkeley. I want to particularly thank Chris Ashley, Isaac Mankita, and Susan Stone, who helped me persevere by listening patiently to my exuberant book talk over lunch or tea. Thom King and Tom Schirmer generously shared their knowledge of data architecture and software development. Shifra Gaman and Rich Meyer provided tons of technical and moral support.

  pdf639p konbetocroi 02-01-2013 63 5   Download

 • Mashup đang trở nên thịnh hành theo trào lưu Web 2.0. Thường các dịch vụ web dùng mashup kết hợp bản đồ với nhiều loại dữ liệu từ nhiều nguồn trên web. Trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều site mới nổi đình nổi đám, như Zillow.com dự đoán giá bất động sản hay AuctionMapper thể hiện các kết quả tìm kiếm eBay trên bản đồ để giúp định vị những người bán hàng gần nhất.

  pdf3p bibocumi28 21-01-2013 27 4   Download

 • 82Simpo PDFDo Everything SplitWeb 2.0 MashupsVersion - http://www.simpopdf.com How to Merge and with Unregistered There is much more to SQL and database theory, but this is enough for you to manage the basics of mashup data retrieval. Create SQL Queries SQL lets you retrieve data by using queries. A query starts with the keyword SELECT, and it may include a variety of clauses. A SELECT statement always returns a table (although it may be empty). Here are some of the most basic SELECT uses. SELECT * from mytable; This selects all the rows and columns, and then returns them.

  pdf33p kennguyen1 21-10-2011 29 7   Download

 • Few developments in the world of computers have been embraced as quickly as mashups. The most common mashups remain those that build on the various mapping APIs, but dynamic combinations of data from multiple sources or in multiple formats (the basic definition of a mashup) are all over the Web. Part I of this book provides an introduction to the world of mashups. Mashups require you to know a little bit about a number of Web technologies, and that is what you will find in Part II. Long books have been written about each of the technologies described in the chapters of Part II, but what you...

  pdf321p ptng13 06-06-2012 31 5   Download

 • Các hướng dẫn thông dụng cho việc sử dụng XQuery với các cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc Donnie Cameron, Nhà phân tích lập trình viên cao cấp, R.R. Bowker, LLC Tóm tắt: RSS, Atom, các ứng dụng (mashup), các yêu cầu tìm kiếm đặc biệt và các sự phát triển khác đang làm cho các cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc cho một hệ điều hành nào đó trở thành một phần quan trọng trong các ứng dụng và các dịch vụ tìm kiếm. Các loại cơ sở dữ liệu này vượt trội về hiệu quả tìm...

  pdf24p hoa_kimngan 13-09-2011 26 4   Download

 • Mỗi lịch Google có một định danh. ID người dùng cho lịch chính của người sử dụng địa chỉ e-mail của người dùng. Đối với lịch khác, ID người dùng là một địa chỉ e-mail phức tạp hơn. Ví dụ, các ID người dùng cho Lịch Mashup Demo hướng dẫn như sau Bạn có thể nhận được nguồn cấp dữ liệu HTML cho lịch ở đây

  pdf65p kimku13 24-10-2011 32 2   Download

 • First and foremost, thanks to Joshua Schachter and the rest of the del.icio.us team for not only providing such an excellent and useful web service but also for creating something truly exciting for me to pro- mote, believe in, hack with, and enjoy these past few years. Thanks as well to my editors, Sara Shlaer and George Hotelling, for their support and good humor during the production of my first book. Thanks to my business partners and clients for their unlimited patience and understanding during this time, even during “the freakouts.

  pdf410p tiramisu0908 17-10-2012 17 1   Download

 • Một trong những tính năng phân biệt mát mẻ của Trái đất ảo là chế độ 3D, có thể truy cập thông qua JavaScript. Chế độ 3D này là tương tự như gói chức năng Google Earth vào Google Maps. Các chế độ 3D là nếu bạn đang chạy Firefox hoặc Internet Explorer phiên bản 6 hoặc 7 trên Windows và có

  pdf65p kimku13 24-10-2011 25 4   Download

 • Vì vậy, Flickr con số làm thế nào để người sử dụng để buộc các yêu cầu của ContactLister cho phép đọc? Thực tế là nó Lois-và không một người nào đó khác người sử dụng URL phép:

  pdf65p kimku13 24-10-2011 25 3   Download

 • Không có một phần của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm,, quét hay nói cách khác, ngoại trừ theo quy định trong điều 107 hoặc 108 của năm 1976 Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ,

  pdf57p kimku13 24-10-2011 33 3   Download

 • Ebook Visio 2010 is the most current version of Microsoft’s dynamic software program which allows users to create a wide range of visual elements in professional and management presentations--from technical drawings and flowcharts, to office layout diagrams, construction blueprints, and calendars.

  pdf0p kinhadthu1994 17-11-2016 7 3   Download

 • Bây giờ, hiểu rằng nếu bạn đã không quan tâm đến tự động cập nhật (hoặc loại bỏ) một ứng dụng cấp dữ liệu điểm (như ở đây), các đối tượng Cache có rất ít lợi ích, như bạn có thể trực tiếp sử dụng các loại HttpApplicationState. Tuy nhiên, khi bạn muốn có một điểm dữ liệu bị phá hủy sau khi một điểm cố định của loại

  pdf65p kimku13 24-10-2011 26 2   Download

 • Ngày Giờ và xảy ra tùy chọn được thông báo khi điều này cache là vô cùng hữu ích. Lớp System.Web.Caching.Cache xác định chỉ có một số nhỏ các thành viên ngoài indexer của loại. Ví dụ, phương pháp Add () có thể được sử dụng để chèn một mục mới vào bộ nhớ cache

  pdf65p kimku13 24-10-2011 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản