Data presentation

Xem 1-20 trên 1733 kết quả Data presentation
 • Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Models for count data" presentation of content: Poisson regression model, goodness of fit, overdispersion, negative binomial regression model, too many zeros data.

  pdf7p nghe123 06-05-2016 20 2   Download

 • Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 10: Models for panel data" presentation of content: General framework for panel data, pooled regression, fixed effects, random effects model, choosing between fixed and random effects models, finding big.

  pdf0p nghe123 06-05-2016 19 2   Download

 • Lecture Research methods - Chapter 7 presents the following content: Introduction; concepts, constructs and measurement; levels of measurement; criteria for assessing measurement scales; preparing, inputting and checking data; exploring data; presenting data.

  ppt32p nomoney9 04-04-2017 6 2   Download

 • Lecture Research methods - Chapter 8 "Data preparation, entry and exploration" presents the following content: Preparing data, inputting and checking data, exploring data, presenting data, introduction to Microsoft Excel.

  ppt22p nomoney9 04-04-2017 11 2   Download

 • Multimedia systems/applications have to deal with the generation of data, manipulation of data, storage of data, presentation of data, and communication of information/data. In this chapter, lets consider some broad implications of the above.

  pdf27p estupendo4 18-08-2016 8 1   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 6 - Khai phá luật kết hợp cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về khai phá luật kết hợp; biểu diễn luật kết hợp; khám phá các mẫu thường xuyên; khám phá các luật kết hợp từ các mẫu thường xuyên; khám phá các luật kết hợp dựa trên ràng buộc; phân tích tương quan.

  ppt67p cocacola_10 08-12-2015 45 14   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 7 - Phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu bao gồm những nội dung về vấn đề phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu; qui trình phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu; chuẩn dành cho khai phá dữ liệu; công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu.

  ppt22p cocacola_10 08-12-2015 39 13   Download

 • Bài giảng Xử lý data với SPSS trình bày các nội dung sau đây: Thu thập và xử lý số liệu, khởi động SPSS - tạo database - nhập liệu, xử lý câu hỏi - tạo database,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf69p namthangtinhlang_04 22-11-2015 34 10   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) gồm có 7 chương với các nội dung chính sau: Tổng quan về khai phá dữ liệu, các vấn đề tiền xử lý dữ liệu, khai phá luật kết hợp, phân loại dữ liệu, gom cụm dữ liệu, phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu, các đề tài nghiên cứu trong khai phá dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 30 9   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 8 - ĐH Bách khoa TP.HCM được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các vấn đề nghiên cứu trong khai phá dữ liệu. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những vấn đề liên quan tới lĩnh vực này,.

  ppt8p cocacola_10 08-12-2015 20 9   Download

 • Bài giảng "Phân tích dữ liệu trong phân tích định lượng - Data analysis quantitative research" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Sơ lược về SPSS, nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu, quy trình nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p doinhugiobay_07 16-12-2015 19 8   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) - Chương 4 trình bày về phân loại dữ liệu. Các nội dung chính trong chương gồm: Tổng quan về phân loại dữ liệu, phân loại dữ liệu với cây quyết định, phân loại dữ liệu với mạng Bayesian, phân loại dữ liệu với mạng Neural, các phương pháp phân loại dữ liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p youcanletgo_01 04-01-2016 30 8   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như: Chương 1 - Tổng quan về khai phá dữ liệu, chương 1 - Tổng quan về khai phá dữ liệu, chương 3 - Khai phá luật kết hợp, chương 4 - Phân loại dữ liệu, chương 5 - Gom cụm dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt7p youcanletgo_01 04-01-2016 27 7   Download

 • (BQ) Part 2 book "Professional english in use medicine" presents the following contents: Prevention, epidemiology, ethics, research, taking a history, examination, explanation (data presentations, research articles, abstracts, conference presentations, case presentations).

  pdf76p thangnamvoiva2 25-06-2016 25 6   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ước lượng tổng mức đầu tư theo dữ liệu của RM Means Cost Data theo quy định vốn đầu tư do TS. Lưu Trường Văn biên soạn trình bày về các khái niệm cơ bản về ước lượng, conceptual estimate rough order of magnitude, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf85p luutruongvan 21-10-2016 24 5   Download

 • Chapter 3 "Data acquisition", learning objectives of this chapter include: List digital evidence storage formats, explain ways to determine the best acquisition method, describe contingency planning for data acquisitions, explain how to use acquisition tools.

  ppt63p nomoney6 04-03-2017 101 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chapter 4: Transferring data and using service broker. Nội dung chính trong chương này gồm có: Introduction, performing a bulk load, performing a bulk insert task, importing bulk XML data, overview of SQL server integration services, using the import/export wizard, service broker.

  ppt45p nomoney10 05-04-2017 11 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chapter 6: Data replication. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Overview of replication, replication scenario, replication types. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt11p nomoney10 05-04-2017 10 5   Download

 • Effective data presentation is an essential skill for anybody wishing to display or publish research results, but when done badly, it can convey a misleading or confusing message. This new addition to the popular “How to” series explains how to present data in journal articles, grant applications or research presentations clearly, accurately and logically, increasing the chances of successful publication.

  pdf118p suthebeo 17-07-2012 37 4   Download

 • Bài giảng Bài 2: Variable and Data Types - Biến và kiểu dữ liệu bao gồm những nội dung về định danh; kiểu dữ liệu; biến; toán tử biểu thức; câu lệnh nhập; trình bày thuật toán bằng lưu đồ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt24p cocacola_06 04-11-2015 20 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản