Dầu điêden

Xem 1-7 trên 7 kết quả Dầu điêden
 • Quyết định 78/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu

  doc3p nguyendung 13-08-2009 97 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 78/2008/qđ-btc về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawttnh18 19-11-2009 31 4   Download

 • Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p tadinhphong 23-10-2009 42 2   Download

 • Khái quát Cơ sở lý thuyết khai thác ĐCĐT xây dựng trên sự hiểu biết chắc chắn những kiến thức về kết cấu, lý thuyết các quá trình công tác trong ĐCĐT, máy tăng áp và tua bin khí, tự động điều chỉnh và các vấn đề khác. Thực tế khai thác hệ động lực điêden được xây dựng trên những kinh nghiệm sử dụng các điêden tàu quân sự hàng ngày và trong các điều kiện chiến đấu, trên những kết quả nghiên cứu ở nhà máy và các phòng thí nghiệm....

  pdf276p 326159487 18-05-2012 182 81   Download

 • Cơ sở lý thuyết khai thác ĐCĐT xây dựng trên sự hiểu biết chắc chắn những kiến thức về kết cấu, lý thuyết các quá trình công tác trong ĐCĐT, máy tăng áp và tua bin khí, tự động điều chỉnh và các vấn đề khác. Thực tế khai thác hệ động lực điêden được xây dựng trên những kinh nghiệm sử dụng các điêden tàu quân sự hàng ngày và trong các điều kiện chiến đấu, trên những kết quả nghiên cứu ở nhà máy và các phòng thí nghiệm....

  doc34p vannghiamt07 08-07-2010 154 66   Download

 • Chương 2 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 2.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. 2.1.1 Đại cương về động cơ nhiệt. Ngày nay năng lượng do động cơ nhiệt phát ra chiếm khoảng 80% tổng số năng lượng dùng trên toàn thế giới. Các nhà máy thủy điện, các loại động cơ chạy bằng sức gió và thiết bị dùng năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời....chỉ chiếm khoảng 20% tổng số năng lượng đang sử dụng mà thôi.

  pdf35p northernlight 24-07-2011 84 43   Download

 • KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐIÊDEN TÀU QUÂN SỰ 4.1. Các điều kiện cần để khởi động động cơ điêden 4.1.1. Các điều kiện khởi động tin cậy động cơ Để khởi động tin cậy động cơ, cần có các điều kiện sau: 1. Động cơ, các hệ thống và cơ cấu phục vụ động cơ ở trạng thái tốt; 2. Nhiệt độ động cơ, nhiệt độ nước và dầu đủ cao; 3. Nhiên liệu, dầu bôi trơn và nước làm mát có đủ số lượng và chất lượng; ...

  pdf15p hoa_thuyvu 14-10-2011 49 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản