intTypePromotion=3

Dầu khí Việt Nam tháng 09 năm 2013

Xem 1-2 trên 2 kết quả Dầu khí Việt Nam tháng 09 năm 2013
  • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2013. Các bài viết trên tạp chí: đặc điểm cấu trúc địa chất bể Nam Côn Sơn trên cơ sở kết quả minh giải tài liệu địa chấn; mối quan hệ giữa dãy cộng sinh tướng và các miền hệ thống trầm tích ở các bể Kainozoi vùng nước sâu thềm lục địa Việt Nam; triển vọng và thách thức phát triển công nghiệp dầu khí phi truyền thống...

    pdf81p luu1212 18-07-2019 4 0   Download

  • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2018. Gồm các bài viết: công nghệ địa chấn quét sườn và triển vọng ứng dụng trong thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam; kết quả nghiên cứu tổng hợp và đánh giá chất lượng biopolymer scleroglucan sử dụng trong công nghiệp khai thác dầu khí; kỹ thuật tổng trở điện hóa ứng dụng trong đánh giá khả năng bảo vệ chống ăn mòn của các lớp phủ hữu cơ...

    pdf81p luu1212 18-07-2019 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dầu khí Việt Nam tháng 09 năm 2013
p_strCode=daukhivietnamthang09nam2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản