intTypePromotion=1
ADSENSE

Đầu tư phát triển ngành công nghiệp

Xem 1-20 trên 801 kết quả Đầu tư phát triển ngành công nghiệp
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn“tình hình đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may quốc doanh thuộc sở công nghiệp hà nội”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf107p baby_bu 07-07-2010 344 138   Download

 • Bài viết Huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên trình bày 3 nội dung về vai trò của ngành công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên, tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giải pháp tăng cường huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p vangthibaoyen1907 15-05-2018 29 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “tình hình đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may quốc doanh thuộc sở công nghiệp hà nội”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc114p chovameo 29-04-2011 205 30   Download

 • Ngành CNĐT Việt Nam nói chung và ngành CNĐT Hà Nội nói riêng bắt đầu được xây dựng từ những năm 1960 nhưng chỉ sau khi thống nhất đất nước, đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, ngành CNĐT mới phát triển nhanh chóng, góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung của cả nước. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, tranh thủ đầu tư nước ngoài, chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, chúng ta đã sản xuất được nhiều sản phẩm điện tử tin...

  pdf126p hotmoingay6 21-01-2013 124 30   Download

 • Bài báo tập trung phân tích thực trạng thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp tỉnh Nghệ An theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ, đánh giá những thành tựu đạt được cũng như chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong hoạt động thu hút đầu tư công nghiệp của tỉnh và lí giải nguyên nhân. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trong phát triển công nghiệp của tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

  pdf13p tamynhan9 02-12-2020 1 0   Download

 • Công nghiệp dệt may đã có ở Việt Nam ít nhất là từ một thế kỷ nay, còn những hoạt động thủ công truyền thống như thêu thùa thì đã tồn tại từ lâu hơn nhiều. Theo một số tài liệu ghi chép thì sự phát triển chính thức của ngành công nghiệp này bắt đầu từ khi Khu công nghiệp dệt Nam Định được thành lập vào năm 1889. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, ngành công nghiệp này phát triển nhanh hơn, đặc biệt là ở miền Nam, tại đây các hãng dệt có máy móc...

  pdf107p trungtri 23-07-2009 521 193   Download

 • Luận văn “Đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” chủ yếu phân tích về mặt tổng quan tình hình hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam trong thời gian 2000 - 2003, bao hàm tất cả các nội dung về đầu tư phát triển chè nguyên liệu, đầu tư cho công nghệ chế biến, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vùng chè, đầu tư cho hoạt động marketing sản phẩm, đầu tư phát triển nguồn nhân lực và thực trạng huy động nguồn...

  pdf102p trungtri 23-07-2009 450 184   Download

 •  Hệ thống hóa các nhân tố ảnh hưởng đến ngành Dầu khí và kinh nghiệm của một số nước Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản trong việc phát triển ngành Dầu khí; nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng như: điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội, chính sách Nhà nước, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và các tác động của thị trường thế giới trong lĩnh vực dầu mỏ, chính sách năng lượng của các nước trong khu vực cũng như các nước OPEC, đưa ra những nhận xét đánh giá những thành tựu, hạn chế về quá trình phát triển ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam; đề xuất các giải pháp về: m...

  pdf20p uocvongxua01 09-05-2015 146 33   Download

 • Trong những năm gần đây, hoà nhập với sự biến đổi lớn lao của nền kinh tế ngành công nghiệp xây dựng nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, ngành đã thu hút hàng triệu lao động tham gia trong các hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. Đối với mọi doanh nghiệp thì hoạt động đầu tư phát triển là vô cùng quan trọng bởi đầu tư phát triển quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Cho đến...

  pdf57p nhanma1311 09-12-2012 116 38   Download

 • Trong những năm gần đây, hoà nhập với sự biến đổi lớn lao của nền kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng và thương mại nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay,các ngành này đã thu hút hàng triệu lao động tham gia trong các hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. Đối với mọi doanh nghiệp thì hoạt động đầu tư phát triển là vô cùng quan trọng bởi đầu tư phát triển quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của doanh...

  pdf57p hotmoingay6 21-01-2013 150 35   Download

 • Tài liệu Chính Tài liệu thương mại, đầu tư và sự phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam: Phần 1 gồm có năm chương trình bày về chính Tài liệu thương mại của Việt Nam trong thời kỳ mới - đẩy mạnh xuất khẩu và vấn đề bảo hộ; chính Tài liệu đầu tư của Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa; chính Tài liệu thương mại đầu tư trong ngành Điện tử Tin học; công nghiệp Ôtô - xe máy và xi măng của Việt Nam dưới tác động chính Tài liệu thương mại và đầu tư.

  pdf164p thuytrang_1 12-12-2014 85 23   Download

 • Mời các bạn tham khảo phần 2 của Tài liệu Chính Tài liệu thương mại, đầu tư và sự phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam để nắm bắt những kiến thức về thực trạng, chính Tài liệu và triển vọng của công nghiệp Dệt may Việt Nam; chính Tài liệu thương mại đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản; một số kết quả điều tra hoạt động của các ngành công nghiệp chủ lực.

  pdf90p thuytrang_1 12-12-2014 109 19   Download

 • Công nghiệp là một ngành đã có từ rất lâu, phát triển từ trình độ thủ công lên trình độ cơ khí, tự động, từ chỗ gắn liền với nông nghiệp trong khuôn khổ của một nền sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp rồi tách khỏi nông nghiệp bởi cuộc phân công lao động lớn lần thứ hai để trở thành một ngành sản xuất độc lập và phát triển cao hơn qua các giai đoạn hợp tác giản đơn, công trường thủ công, công xưởng... Từ khi tách ra là một ngành độc lập, công nghiệp đã...

  pdf119p trungtri 23-07-2009 437 185   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác đầu tư phát triển ngành chè việt nam trong giai đoạn hiện nay', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf102p chipmoon 01-09-2012 117 35   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, muốn tồn tại và phát triển bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải luôn củng cố, xây dựng và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của mình. Nhất là trong lĩnh vực xây lắp, một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, quan trọng và cũng rất phức tạp đòi hỏi phải luôn được quan tâm đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. Đầu tư phát triển là...

  pdf77p cugiai1311 01-11-2012 83 23   Download

 • Bài viết Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam hiện nay chỉ ra thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf5p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 101 16   Download

 • Luận văn phân tích đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị. Qua đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị trong những năm tới.

  pdf137p thanhngan29092009 27-09-2018 65 12   Download

 • Công nghiệp dệt may đã có ở Việt Nam ít nhất từ một thế kỷ nay, còn những hoạt động thủ công truyền thống như thêu thùa thì đã tồn tại từ lâu hơn nhiều. Theo số liệu ghi chép thì sự phát triển chính thức của ngành công nghiệp này bắt đầu từ khi công nghiệp dệt Nam Định được thành lập vào năm 1889...

  pdf105p hild89 29-12-2011 64 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tình hình đầu tư phát triển ngành đầu công nghiệp dệt may quốc doanh thuộc sở công nghiệp hà nội', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p kimku10 08-09-2011 56 6   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ bản chất, vai trò của đầu tư phát triển công nghiệp đối với nền kinh tế nói chung và đối với nước CHDCND Lào. Phân tích đánh giá thực trạng, xác định mức độ bảo đảm đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào, từ đó rút ra được những kết quả tích cực và những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp của Lào.

  pdf167p sohucninh321 09-07-2019 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đầu tư phát triển ngành công nghiệp
p_strCode=dautuphattriennganhcongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2