Dbms

Xem 1-20 trên 181 kết quả Dbms
 • [ Team LiB ] Recip 6.4 Using ADO.NET and SQL Server DBMS Transactions Together Problem You need to use a DBMS transaction within a SQL Server stored procedure from an ADO.NET transaction with the SQL Server .NET data provider.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 121 40   Download

 • Bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 9 do Nguyễn Đức Cương thực hiện bao gồm những nội dung về tổng quan database mirroring; định nghĩa database mirroring; cấu hình database mirroring; quản lý việc thay đổi vai trò database mirroring. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf52p cocacola_09 23-11-2015 22 5   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 6 do Nguyễn Đức Cương biên soạn nhằm bổ sung thêm kiến thức về các tác vụ quản trị tự động với những nội dung như các tác vụ quản trị tự động trong SQL server; maintenance plans; SQL server agent.

  pdf29p cocacola_09 23-11-2015 20 4   Download

 • Bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 1 - Giới thiệu Microsoft SQL server do Nguyễn Đức Cương biên soạn bao gồm những nội dung về Client-Server Components; SQL Server Components; lịch sử và phiên bản của SQL Server; SQL Server Databases; cài đặt SQL Server 2008.

  pdf46p cocacola_09 23-11-2015 14 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 8 của Nguyễn Đức Cương. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái niệm log shipping; cấu hình log shipping; quản lý việc thay đổi vai trò (managing changing roles). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf25p cocacola_09 23-11-2015 14 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 2 do Nguyễn Đức Cương biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về cách thiết kế một cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu của SQL server 2008; tạo cơ sở dữ liệu; cấu hình cơ sở dữ liệu; quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf39p cocacola_09 23-11-2015 10 2   Download

 • Bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 7 do Nguyễn Đức Cương thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm replication; các thành phần trong replication; các loại replication; các mô hình replication; cấu hình replication. Mời các bạn tham khảo.

  pdf32p cocacola_09 23-11-2015 10 2   Download

 • Bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 4 - Security do Nguyễn Đức Cương biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về bảo mật; login security; database access security; permission security. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf78p cocacola_09 23-11-2015 14 1   Download

 • Bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 5 - Chuyển dổi dữ liệu do Nguyễn Đức Cương biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về lệnh BCP; lệnh Bulk insert; intergration services. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf36p cocacola_09 23-11-2015 11 1   Download

 • Bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 10 của Nguyễn Đức Cương giới thiệu tới các bạn những nội dung về tổng quan PowerShell; cơ bản về PowerShell; tạo file PowerShell script; thực thi file PowerShell script; PowerShell giao tiếp với SQL Service. Mời các bạn tham khảo.

  pdf74p cocacola_09 23-11-2015 10 1   Download

 • Bài giảng Cài đặt DBMS: Bài 12 - Quản lý Transaction và lock bao gồm những nội dung về khái niệm Transaction; các vấn đề liên quan đến truy xuất đồng thời; điều khiển truy xuất đồng thời bằng phương pháp dùng nhãn thời gian, dùng cơ chế khóa; mức cô lập; các cấp độ khóa.

  pdf106p cocacola_09 23-11-2015 17 1   Download

 • Secure DBMS design presents about Secure mechanisms (Requirements, Basic Principles), The system R authorization model (The system R authorization model, Implement model), Secure DBMS architectures, Commercial products

  ppt41p cocacola_17 11-12-2015 17 1   Download

 • Ngôn ngữ CSDL được cài đặt khác nhau đối với các hệ quản trị CSDL khác nhau, tuy nhiên đều phải theo một chuẩn (Standard) nhất định. Bài học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language - SQL) CSDL, những cú pháp lệnh đã được chuẩn hóa trong hầu hết các hệ quản trị CSDL (DBMS).

  doc121p tranthequynh10091990 04-01-2011 375 147   Download

 • Nội dung chương 1 trình bày về các vấn đề sau: Giới thiệu các khái niệm cơ bản, Hướng tiệp cận tập tin truyền thống, Hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu, Các đặc điểm của hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu, Các loại nhân lực làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu, u điểm của việc sử dụng DBMS.

  ppt18p leethong 22-09-2010 175 47   Download

 • Bài giảng An toàn cơ sở dữ liệu chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về thiết kế an toàn cơ sở dữ liệu. Mục tiêu chương này nhằm trình bày các giải pháp được sử dụng để thiết kế một hệ quản trị cơ sở dữ liệu an toàn, trình bày một số mẫu nghiên cứu và các sản phẩm DBMS an toàn thương mại, trình bày một giải pháp mang tính phương pháp luận nhằm thiết kế cơ sở dữ liệu an toàn.

  pdf114p namthangtinhlang_03 23-11-2015 70 27   Download

 • Giới thiệu đến người học các kiến thức về các khái niệm dữ liệu - thông tin - tri thức, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, đối tượng sử dụng CSDL,... Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu được trình bày rõ ràng sẽ giúp người học nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

  ppt52p couple 20-06-2014 55 14   Download

 • Mục tiêu của bài giảng chương 3 là trình bày các giải pháp được sử dụng trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu an toàn, trình bày một số mẫu nghiên cứu và các sản phẩm DBMS an toàn thương mại, trình bày một giải pháp mang tính phương pháp luận nhằm thiết kế cơ sở dữ liệu an toàn.

  pdf110p namthangtinhlang_00 29-10-2015 27 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'practical mod_perl-chapter 19:dbm and mod_perl', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kaka 28-07-2010 37 6   Download

 • Mở RecordSet tương ứng với câu lệnh SQL trên (hay nói cách khác, RecordSet sẽ chứa kết quả trả về khi thực thi câu lệnh SQL)...

  doc1p it_p0k3t 13-05-2011 63 6   Download

 • Mô đun an toàn của DBMS quản lý tất cả các câu hỏi. Nó gồm có các quy tắc trao quyền (cho kiểm soát tuỳ ý) và các tiên đề an toàn (cho các kiểm soát bắt buộc).

  pdf14p phuochau20 03-06-2011 38 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản