Đề án hỗ trợ hộ nghèo

Xem 1-20 trên 78 kết quả Đề án hỗ trợ hộ nghèo
 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" có các nội dung như: chính sách hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo,...

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 49 16   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường được thực hiện nhằm khảo sát hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn nghệ An tiếp cận thị trường, những tác động, hạn chế trong quá trình đó và đề xuất giải pháp hỗ trợ người nghèo ở vùng nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

   

  pdf90p namhoang39 01-06-2015 93 37   Download

 • Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2016 được thực hiện nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức những kiến thức hiểu biết cần thiết về phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao hơn; để từng bước giúp cho các hộ nghèo được tiếp cận với giống lợn lai nuôi chóng lớn, chất lượng thịt ngon, thay thế dần giống lợn địa phương chậm lớn, hiệu quả kinh tế thấp.

  doc6p diemkieu9359 01-07-2016 28 5   Download

 • Công văn 576/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đôn đốc các tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg

  doc1p strips 07-08-2009 57 6   Download

 • Công văn 1154/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị khẩn trương hoàn thành việc lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 61 3   Download

 • Tài liệu "Chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt Nam - Kinh nghiệm và bài học từ các dự án tài trợ nhỏ" nhằm tạo cơ hội nâng cao nhận thức và năng lực quy hoạch địa phương cho các thành phố, đô thị cấp tỉnh ở Vùng ĐB sông Cửu Long, từ đó tìm các giải pháp bền vững cho các vấn đề môi trường đô thị nhằm mang lợi trực tiếp cho các cộng đồng địa phương, đặc biệt là các nhóm hộ nghèo.

  pdf26p thaivanthang59 13-10-2011 424 165   Download

 • Đề án số 94/ĐA-UBND về hỗ trợ hộ nghèo thành phố Hà Nội xây dựng nhà ở năm 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf8p lawttnh5 12-11-2009 91 27   Download

 • Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf17p lawvhxh1 16-11-2009 90 8   Download

 • Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Bạc Liêu (Giai đoạn 2009 - 2012) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 67 6   Download

 • Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Bạc Liêu (Giai đoạn 2009 - 2012) do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

  pdf16p lawvhxh1 16-11-2009 53 2   Download

 • Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

  pdf10p hoangchau 19-08-2009 508 64   Download

 • Trợ giúp xã hội là sự bảo đảm của Nhà nước, sự hỗ trợ của nhân dân về thu nhập và các điều kiện sinh sống thiết yếu bằng các biện pháp và hình thức khác nhau đối với các thành viên trong xã hội khi họ rơi vào hoàn cảnh rủi ro, bất hạnh, nghèo đói,...

  doc14p hongtham6292 10-12-2015 99 24   Download

 • Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  doc4p mattroibecon_06 07-04-2018 1 0   Download

 • Nguồn vốn ODA được chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nước được sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn này đã phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết về vốn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nuớc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo.

  pdf30p minhtam 14-07-2009 1426 760   Download

 • Khoảng 15 năm lại đây, cùng với sự nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc xoá đói, giảm nghèo, các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) đã đưa vào các vùng nông thôn nghèo rất nhiều dự án/ chương trình, với mục đích hỗ trợ các cộng đồng nghèo phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

  pdf9p caybangnho 28-09-2011 226 95   Download

 • Mục tiêu chung của HTKT: hỗ trợ phát triển khu vực tài chính vi mô chính thức ở Việt Nam để có thể cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô chất lượng đảm bảo, đáng tin cậy và bền vững cho người nghèo, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

  doc3p sinhvienmoi 21-04-2010 236 75   Download

 • Như chúng ta đã biết trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào. Trên thế giới đều cần quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em xã hội càng phát triển thì càng cần có thế hệ tương lai hội tụ đầy đủ trí tuệ và phẩm chất, để họ trở thành những chủ nhân của tương lai đất nước sau này.

  doc16p vnzoomvn 17-06-2011 177 56   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề an sinh xã hội đang là vấn đề thu hút quan tâm của toàn xã hội. Trên 20 năm đổi mới và phát triển, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng đất nước. Mặc dù vậy, bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cũng xuất hiện những mặt tiêu cực tác động đến đời sống xã hội

  pdf126p matbuon_266 17-07-2012 139 54   Download

 • Phần 2 của ebook "Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020" là những vấn đề về an sinh xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020 và được trình bày trong 6 chương bao hàm nội dung là các nhóm chính sách được nhận trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp người nghèo... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p kiemtienthatkho 03-03-2015 66 31   Download

 • Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC do liên bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”

  pdf12p lawttnh2 11-11-2009 134 25   Download

Đồng bộ tài khoản