Đề án quy hoạch karaoke

Xem 1-7 trên 7 kết quả Đề án quy hoạch karaoke
 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 854/QĐ-UBND NGÀY 21/3/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p mungtetmoi 21-01-2013 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf14p antromtraicay 29-04-2010 61 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf14p kisyodau 03-06-2011 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf16p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

  pdf15p meocontreocay 30-05-2011 33 1   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------Số: 13/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Đồng Xoài, ngày 23 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020

  pdf8p giaythethao 03-10-2012 33 1   Download

 • Quyết định 3630/QĐ-UBND năm 2013 Đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm 2020.

  doc10p holoesinin 05-06-2014 32 0   Download

Đồng bộ tài khoản