Đề án thực trạng phát triển các công cụ của tttc ở việt nam

Xem 1-4 trên 4 kết quả Đề án thực trạng phát triển các công cụ của tttc ở việt nam
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng phát triển các công cụ của tttc ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p window1234 10-12-2012 37 10   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng phát triển các công cụ của tttc ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p carnation89 15-02-2012 41 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài về thực trạng phát triển các công cụ của tttc ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc38p hjhj7love 10-12-2010 90 29   Download

 • Thị trường tài chính được hình thành cùng với các công cụ của nó là tất yếu. Ở đó, khi mà nền kinh tế có những cá nhân, tổ chức thừa vốn, họ không có khả năng làm vốn sinh lời. Trong khi có những cá nhân, tổ chức khác có khả năng làm vốn sinh lời nhưng lại thiếu vốn.

  pdf39p emilynguyen 08-07-2009 791 333   Download

Đồng bộ tài khoản