Đề thi thử đại học h

Xem 1-20 trên 200 kết quả Đề thi thử đại học h
 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Môn: VẬT LÍ; KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2. Câu 1: Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện C thì biểu thức dòng điện có  dạng: i1  I0 cos(t  ) (A) . Mắc nối...

  pdf107p giaoduchongphuc 12-01-2012 905 508   Download

 • 63 Đề thi thử Đại học 2011 kú thi thö ®¹i häc n¨m 2011 A /phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh. ( 8 điểm ) Câu I : ( 2 điểm ). Cho hàm số y = x3 + ( 1 – 2m)x2 + (2 – m )x + m + 2 . (C m ) 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2. 2. Tìm m để đồ thị hàm số (C m ) có cực trị đồng thời hoành độ cực tiểu nhỏ hơn 1. Câu II : ( 2 điểm )....

  pdf7p zmr_dz 30-05-2011 338 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học n¨m häc 2010 -2011 môn thi: tiếng anh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p barcelona2511 14-08-2011 27 5   Download

 • Đề thi thử đại học môn hóa năm 2010 (đ1) Câu 1 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có = 42 gam. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra bằng: A 9,41 gam B 10,08 gam C 5,07 gam D 8,15 gam Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất X( C, H, O) cho ra 4 mol CO2. Biết X tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1; X tác dụng với Na cho ra khí H2 và X cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của hợp chất...

  doc3p phuc123456789 21-03-2010 3577 632   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: HOÁ HỌC, khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 216 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................

  pdf5p sunderland2518 12-10-2011 100 35   Download

 • Để học sinh xem xét đánh giá khả năng tiếp thu bài và nhận biết năng lực của bản thân về môn Vật lý, mời các bạn tham khảo đề thi thử Đại học môn Vật lý lần 2 năm 2012 đề 24 của trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân mã đề 256 kèm theo đáp án.

  pdf5p quocthangdang 17-04-2014 29 3   Download

 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2013 - MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 1 Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2. Câu 1: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều i1  I 0 cos(t  1 ) và i2  I 0 2 cos(t   2 ) có cùng giá trị tức thời...

  pdf122p hb_paper 20-04-2013 181 79   Download

 • Đề 015 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) C©u 1 : §Ó thu lÊy Ag tinh khiÕt tõ hçn hîp X gåm (a mol Al 2O3, b mol CuO vµ c mol Ag2O) ng­êi ta hoµ tan X bëi dung dÞch chøa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 thu ®­îc dung dÞch Y, sau ®ã thªm (gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng ®Òu ®¹t 100%) A. 2c mol bét Al vµo Y. B. c mol bét Al vµo Y. C....

  pdf5p everton24 30-05-2011 249 87   Download

 • Câu 1: C bao nhiêu ch t h u c ch h d ng i u chế 4- ety pentan-2-o ch b ng ph n ng c ng H2 ( c tác Ni, t0) ? A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 2: Trong quá trình iện phân dung dịch A C 3 với iện cực tr thì A. ion Al3+ di chuy n v catot nhưng không bị khử. B. ion Al3+ di chuy n v anot và bị khử. C. ion Al3+ di chuy n v catot và bị khử D.

  pdf5p quang3009 13-05-2011 91 50   Download

 • Cho: hắng số Plăng h = 6.625.10 -34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; số A - vô - ga - đrô NA = 6,023.1023 mol -1. I. PHẦN CHUNG ( từ câu 1 đến câu 40) Câu 1.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I - âng, nếu đặt trước một trong hai khe một bản thủy tinh mỏng có hai mặt song song thì hiện tượng xảy ra như thế nào khi không có nó?...

  pdf11p emchaoanhtan 23-06-2013 110 48   Download

 • Đề số 01 Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2. Câu 1: Hai con lắc đơn có cùng độ dài, cùng khối lượng. Hai vật nặng của hai con lắc đó mang điện tích lần lượt là q1 và q2. Chúng được đặt vào trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống thì chu kì dao động bé của các con lắc lần 2 lượt là T1 = 2T0 và T2  T0 ,...

  pdf70p 9a1phu 23-03-2013 126 41   Download

 • Câu 1: Đặt giữa hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz thì hệ số 104 3 3 công suất của đoạn mạch bằng . Biết điện dung C = F, độ tự cảm L = H. Giá trị của điện trở R 2 2  là: A. 50 3  . B. 100  . C. 100 2  . D. 100 3  . Câu 2: Một dây thép AB dài l =60cm, hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một...

  pdf7p k38dc010 22-11-2012 69 32   Download

 • Câu 1: Một mạch dao động LC gồm một tụ điện có điện dung C = 50pF và cuộn dây thuần cảm L có độ tự cảm biến thiên trong khoảng từ 50 H 5mH . Mạch dao động này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng A. từ 9,425m đến 92,45m. D. từ 9425m đến 92450m. Câu 2: Bắn hạt vào hạt nhân 14 7

  pdf12p meoconbatbuom 25-05-2011 62 29   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn luyện thi đại học môn toán - Đề thi thử đại học giúp thí sinh làm quen với cấu trúc đế thi và luyện kỹ năng giải toán nhanh, chính xác.

  doc2p hoangvsk20 21-06-2011 174 23   Download

 • Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; I = 127;Na = 23 Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108, Ba = 137. Câu 1: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là A. 18,60 gam. B. 16,80 gam.

  pdf5p chukien 08-04-2011 86 22   Download

 • Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều 1 cuộn dây có điện trở thuần r = 20/ 3 W, L = 1/5p H và tụ điện có điện dung C = 10-3/4p F mắc nối tiếp. Biết biểu thức hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là ud = 100 2 cos(100pt – p/3)(V). Hiệu điện thế 2 đầu của mạch là...

  doc4p nhungmo_gawa 25-03-2011 88 21   Download

 • Câu 1. Thực hiện p/ư nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B ( H = 100%). Chia B thành 2 phần bằng nhau. Hoà tan phần 1 trong H2SO4 loãng dư, thu được 1,12 lít khí (đktc). Hoà tan phần 2 trong dung dịch NaOH dư thì khối lượng chất không tan là 4,4 gam. Giá trị của m bằng: A. 6,95g. B. 13,9g. C. 8,42g. D. 15,64g.

  pdf5p orionlachocopie 23-03-2011 56 16   Download

 • Cho bảng số liệu sau : Nhiệt độ trung bình của một số địa điểm ở nước ta Địa điểm Nhiệt độ trung bình thng I Nhiệt độ trung bình thng Nhiệt độ trung bình (0C) VII (0C) năm (0C) Lạng Sơn 13,3 27,0 21,2 H Nội 16,4 28,9 23,5 Huế 19,7 29,4 25,1 Đ Nẵng 21,3 29,1 25,7 TP. Hồ Chí Minh 25,8 27,1 27,1 1. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước ta từ Bắc tới Nam và nêu nguyên nhân của sự thay đổi đó 2. Phân tích những mặt mạnh và mặt hạn chế của...

  pdf1p tapuaxinhdep 17-05-2013 72 15   Download

 • Cho các chất: Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, NH4Cl, Zn(OH)2, Al, Al2O3, AlCl3, NaAlO2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là: A). 5. B). 7. C). 6. D). 4. 2). Cho các phản ứng sau: a) H2S + FeSO4 c) Cu + HCl + NaNO3 e) CuS + H2SO4 (loãng) g)Mg(HCO3)2 + NaHSO4 b) Fe(NO3)2 + AgNO3 d) FeS2 + H2SO4 (loãng) f) FeSO4 + Cu(NO3)2 h) O3 + KI + H2O...

  pdf18p chukien 08-04-2011 103 14   Download

 • ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 24 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều u=U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, 104 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện C= F nối tiếp. Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn 2 2  1 1 mạch LC bằng0 (ULC=0) thì giá trị của L làA. H. B. H C. H D. H  2 2  Câu 2: Chu kì dao động riêng của mạch dao động được tính bởi công thức...

  pdf4p kaka_0 06-03-2012 40 12   Download

Đồng bộ tài khoản