Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Để trở thành người lãnh đạo

Xem 1-20 trên 447 kết quả Để trở thành người lãnh đạo
 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị gồm 5 bài: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf365p runordie8 07-10-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị gồm 5 bài: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p viastonmartin 15-08-2022 17 0   Download

 • Giáo trình dạy học môn Chính trị (Trình độ: Trung cấp): Phần 2 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf48p vimaryamnawaz 04-08-2022 13 1   Download

 • Ebook Khai thác sức mạnh tiềm thức: phần 2 - huy động sự hợp tác và trợ giúp của người khác giúp chúng ta có kiến thức để trở thành người lãnh đạo, tạo lập một đội ngũ năng động, bày tỏ sự trân trọng một cách chân thành, giao tiếp hiệu quả, xử trí những người khó tính, quản lý thời gian, thuyết phục người khác ưng thuận ý tưởng của mình, thăng tiến nghề nghiệp. mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p lavender2022 26-04-2022 31 4   Download

 • Ebook phần 2 "Trở thành người lãnh đạo hiệu quả" gồm có những nội dung cụ thể sau: Chương 5 - Nâng cao hiệu quả làm việc, Chương 6 - Hãy là người huấn luyện, Chương 7 - Tự tin giao việc và trao quyền, Chương 8 - Khích lệ sự đổi mới và óc sáng tạo, Chương 9 - Giải quyết những vấn đề về năng lực lãnh đạo. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf88p cucngoainhan9 07-04-2022 13 3   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục Chính trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf83p caphesuadathemtieu 02-03-2022 56 3   Download

 • Giáo trình Chính trị (Trình độ trung cấp): Phần 2 gồm 3 bài với những nội dung chính sau: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p cucngoainhan6 03-01-2022 20 2   Download

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Chương 3 Quản lý và điều hành nhóm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vai trò của trưởng nhóm (người lãnh đạo nhóm) và các thành viên trong nhóm; Các kỹ năng và công cụ cần thiết để điều hành và quản lý nhóm; Thảo luận và ra quyết định trong nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p caphesuadathemmatong 25-11-2021 47 6   Download

 • Nghiên cứu nhằm khám phá vai trò trung gian của năng lực quản lý tri thức trong mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi và khả năng đổi mới thanh đạm. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đề kiểm tra các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu đề xuất thông qua việc sử dụng dữ liệu khảo sát từ 271 người tham gia tại 90 doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p interstellar 22-09-2021 15 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp hình thành ở người học nhân sinh quan lành mạnh, những ứng xử mang tính nhân văn, là cơ sở quan trọng để góp phần xây dựng con người mới đáp ứng công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Môn Giáo dục công dân có vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ, là môn học trực tiếp cung cấp lí luận và thực tiễn về những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

  pdf11p tabicani09 22-09-2021 18 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến động lực làm việc của CBCC tại các UBND Phường thuộc Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm giúp Lãnh đạo tại đơn vị có những cải thiện nhằm nâng cao động lực làm việc của CBCC.

  pdf117p chuheodethuong 30-07-2021 21 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm giáo dục học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện, trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp.

  pdf33p convetxao 27-07-2021 25 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm giúp cho học sinh trường MN Quang Trung nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tạo hứng thú cho các con trong các giờ học, hoạt động, góp phần phát triển con người theo hướng toàn diện. Trang bị cho các con một số kiến thức và kỹ năng về trò chơi. Giáo dục các con nề nếp tập luyện TDTT, có ý thức giữ gìn vệ sinh và lối sống lành mạnh, vui chơi giải trí có tổ chức kỹ thuật, góp phần giáo dục đạo đức, lối sóng, hình thành nhân cách con người mới.

  pdf22p canhvatxanhbaola 22-07-2021 11 1   Download

 • Tài liệu dạy học môn Chính trị (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp) gồm có 5 đơn vị bài học với những nọi dung chính sau: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf83p tradaviahe18 01-04-2021 171 6   Download

 • "Giáo trình Văn hóa giao tiếp công sở và kỹ năng tổ chức các sự kiện" trình bày một số vấn đề cơ bản về các yếu tố cấu thành, vai trò của giao tiếp văn hóa công sở; các nguyên tắc giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp hiệu quả; các kỹ năng tổ chức các sự kiện lớn – nhỏ - kỹ năng tổ chức các cuộc họp nhỏ nhằm giúp người lãnh đạo, quản lý có kỹ năng giao tiếp và tổ chức các cuộc họp hiệu quả nơi công sở.

  doc62p duyentinh-76 27-03-2021 60 10   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ trung cấp có nội dung gồm: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf86p tradaviahe16 23-02-2021 70 6   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf78p tradaviahe16 23-02-2021 462 26   Download

 • Bài viết trình bày một số kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng của đồng chí Thân như đảng viên phải quyết tâm vươn lên về mọi mặt để có đủ trình độ năng lực dìu dắt quần chúng. Trong khi còn có những mặt yếu kém, so với quần chúng, người Đảng viên phải nhận rõ vị trí lãnh đạo của mình, chân thành học hỏi và tận tình đi sát, giúp đỡ quần chúng, hòa mình với quần chúng thì nhất định sẽ mang lại kết quả tốt.

  pdf5p kethamoi5 02-06-2020 30 0   Download

 • Bài viết nhìn lại 25 năm vô cùng tự hào về những thành tích của nhân dân ta và sự vững mạnh của Nhà nước ta. Đó đòi hỏi Đảng ta phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để ngày càng xứng đáng với vai trò người lãnh đạo xã hội, người quyết định mọi quá trình phát triển thắng lợi của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt nam.

  pdf8p nangthothubon_vn20 02-06-2020 45 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Để trở thành người lãnh đạo
p_strCode=detrothanhnguoilanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2