Debugger

Xem 1-20 trên 36 kết quả Debugger
 • Một lần nữa gửi lời chào tới toàn thể anh em trong REA. Tình cờ qua bên site của lão Ricardo Narvaja thất được bộ tụt này khá hay và rất cơ bản cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về cracking thông qua sự trợ giúp của chương trình debugger đã trở nên quá nổi tiếng, đó chính là Ollydbg.

  pdf54p hvsang09 14-01-2010 191 88   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dùng debugger để phân tích cấu trúc password hash của serv', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p tranvanbau 20-09-2011 66 21   Download

 • “If everyone would implement just 20% of Steve’s guidelines, the Web would be a dramatically better place. Between this book and Steve’s YSlow extension, there’s really no excuse for having a sluggish web site anymore.” — Joe Hewitt, Developer of Firebug debugger and Mozilla’s DOM Inspector “Steve Souders has done a fantastic job of distilling a massive, semi-arcane art down to a set of concise, actionable, pragmatic engineering steps that will change the world of web performance.” — Eric Lawrence, Developer of the Fiddler Web Debugger, Microsoft Corporation ...

  pdf170p hoa_can 29-01-2013 30 8   Download

 • Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 7: Anti-Tampering" trình bày các nội dung: Phát hiện thay đổi (Detecting modification), che giấu mã (Code hiding), sử dụng con trỏ hàm (Function Pointer), giấu xâu (String hiding), phát hiện debugger (Anti-Debugger) Self-modifying code, giải pháp tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 16 5   Download

 • Lời khuyên lựa chọn bộ công cụ làm việc với PIC: Mạch nạp: PG2C - PIC Tutorial Chương trình nạp: IC - PROG Bootloader: Tiny bootloader Debugger: ICD2 Clone Chương trình dịch: MPLAB IDE - CCS C Lựa chọn PIC: - Mới học: PIC16F628A hoặc PIC16F88 - Học tổng hợp: PIC16F877A - Làm đề tài: PIC16F876A - Cần mạnh hơn: PIC18F458

  pdf28p minhchautvu 15-09-2010 720 539   Download

 • Năm 1993 MATLAB cho MS Windows ra đời. Đồng thời công ty này có trang web là www.mathworks.com Năm 1995 MATLAB cho Linux ra đời. Trình dịch MATLAB có khả năng chuyển dịch từ ngôn ngữ MATLAB sang ngôn ngữ C cũng được phát hành trong dịp này. Năm 1996 MATLAB 5 bao gồm thêm các kiểu dữ liệu, hình ảnh hóa, bộ truy sửa lỗi (debugger), và bộ tạo dựng GUI.

  pdf16p cinny05 28-01-2011 141 66   Download

 • Gỡ lỗi cho ActionScript 2.0 Flash cung cấp một số công cụ để kiểm tra các tập tin Flash (ActionScript 2.0). Bảng điều Debugger cho phép bạn tìm và xác định vị trí các lỗi ẩn trong một tập tin swf., Trong khi nó đang chạy trong Flash Player. Bạn phải xem file SWF của bạn trong một phiên bản đặc biệt của Flash Player được gọi là Flash Debug Player (cài đặt tự động khi bạn cài đặt ứng dụng Flash)

  pdf5p yukogaru3 31-08-2010 177 62   Download

 • Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng Lời khuyên lựa chọn bộ công cụ làm việc với PIC Mạch nạp: PG2C - PIC Tutorial Chương trình nạp: IC - PROG Bootloader: Tiny bootloader Debugger: ICD2 Clone Chương trình dịch: MPLAB IDE - CCS C Lựa chọn PIC: - Mới học: PIC16F628A hoặc PIC16F88 - Học tổng hợp: PIC16F877A - Làm đề tài: PIC16F876A - Cần mạnh hơn: PIC18F458 Các loại trên đều có thể dùng PG2C và IC-PROG 1.

  pdf28p tengteng14 20-12-2011 102 54   Download

 • Ricardo Narvaja thây dư(c bo tut này khá hay và rât cơ bản cho tât cả những ai muôn tìm hieu vê cracking thông qua s1 tr( giúp c"a chương trình debugger dã tr5 nên quá noi tiêng, dó chính là Ollydbg. Tôi rât khoái các tut bên Cracklatinos nhưng ngat noi toàn là tiêng TBN, nhưng thây bo tut này hay nên máu quá , quyêt d?nh trans t@ TBN qua English, rôi t@ Eng lBi hì hCc viêt lBi theo cách mình hieu de truyên dBt những gì mình biêt cho anh em....

  pdf15p duonghau01 01-04-2010 125 37   Download

 • Debugger users : Có thể gỡ lỗi hệ thống bằng đăng nhập tại chỗ hay kể cả bằng cách truy cập từ xa. HelpServiceGroups : Trung tâm giúp đở và hỗ trợ Guests : Quyền truy cập giống như nhóm Users mặc định, nhưng còn bị hạn chế hơn nữa Remote Desktop Users : thành viên nhóm này có quyền truy cập máy tính từ xa

  ppt22p okinrino1 24-07-2012 86 37   Download

 • Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng Lời khuyên lựa chọn bộ công cụ làm việc với PIC Mạch nạp: Falleaf PG2C - PIC Tutorial Chương trình nạp: IC - PROG Bootloader: Tiny bootloader Debugger: ICD2 Clone Chương trình dịch: MPLAB IDE - CCS C Lựa chọn PIC: - Mới học: PIC16F628A hoặc PIC16F88 - Học tổng hợp: PIC16F877A - Làm đề tài: PIC16F876A - Cần mạnh hơn: PIC18F458 Các loại trên đều có thể dùng PG2C và IC-PROG 1.

  pdf28p nt18103 29-05-2013 64 26   Download

 • We will describe how to use two different types of compilers. The first type is the standalone or command-line compiler. This type of compiler is operated in a batch mode from the command line. In other words, you type in a command, and the compiler turns your source code into an executable program. The other type of compiler is contained in an IDE. The IDE contains an editor, compiler, project manager, and debugger in one package. Most UNIX systems use command-line compilers. There are a few IDE compilers available for UNIX, but they are rare. On the other hand, almost...

  pdf20p vantrungtran 03-02-2010 108 24   Download

 • Chương 12: Kiểm tra và gỡ lỗi Sức mạnh công nghiệp Debugging với Drosera Nếu bạn gọi lại từ Chương 1, Safari được xây dựng trên đầu trang của trình duyệt nguồn mở WebKit động cơ. Drosera là một JavaScript debugger cao cấp được bao gồm với WebKit hàng đêm, nhưng không phải là một phần của Safari chính nó. Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy Mac OS X, bạn có thể tải về mới nhất của WebKit đêm xây dựng tại www.webkit.org và tận dụng lợi thế của việc sử dụng Drosera...

  pdf11p yukogaru3 31-08-2010 61 22   Download

 • Over the recent years, JavaScript has grown up. Long gone are the glory days of “DHTML”; we are now in the age of “Ajax,” possibly even “HTML5.” Over the past years JavaScript gained some killer applications; it gained robust libraries to aid developers in cross-browser scripting; and it gained a host of tools such as debuggers, profilers, and unit testing frameworks.

  pdf525p ptng13 05-06-2012 52 18   Download

 • Digital Signal Processing Development System Use of the TMS320C31 DSK Testing the software and hardware tools such as the debugger Programming examples in C and TMS320C3x code to test the tools Chapter 1 introduces several tooals available for digital signal processing (DSP). These tools include the TMS320C31-based DSP Starter Kit (DSK) with complete input and output support. Three examples are included to illustrate these development tools and, in particular, to test the DSK.

  pdf18p doroxon 16-08-2010 75 17   Download

 • Gỡ rối cho ActionScript 2.0 Flash cung cấp một số công cụ để kiểm tra các tập tin Flash (ActionScript 2.0). Bảng Debugger cho phép bạn tìm và xác định vị trí các lỗi ẩn trong một tập tin swf,. Trong khi nó đang chạy trong Flash Player. Bạn phải xem các tập tin SWF của bạn trong một phiên bản đặc biệt của Flash Player được gọi là Flash Debug Player (cài đặt tự động khi bạn cài đặt ứng dụng Flash).

  pdf7p yukogaru6 30-09-2010 64 16   Download

 • Stepping Through Code Khi bạn mở Debugger, Flash Player được tự động bị tạm dừng. Điều này cho bạn cơ hội để đặt breakpoint trong kịch bản (xem bài trước: Đặt breakpoint). Một khi các breakpoint được thiết lập, bạn có thể nhấp Continue hoặc nút Play, và Debugger sẽ chơi swf. Tập tin cho đến khi nó gặp một breakpoint.

  pdf5p yukogaru3 31-08-2010 78 14   Download

 • Trình gỡ rối (Debugger) có thể nói là mạnh nhất so với thời điểm hiện nay , tuy hơi khó sử dụng nhưng đây là công cụ chủ lực không thể thiếu được của Cracker , bạn bắt buộc phải làm quen với nó .

  doc8p lamtoipro 21-03-2011 70 12   Download

 • “If everyone would implement just 20% of Steve’s guidelines, the Web would be a dramatically better place. Between this book and Steve’s YSlow extension, there’s really no excuse for having a sluggish web site anymore.” — Joe Hewitt, Developer of Firebug debugger and Mozilla’s DOM Inspector

  pdf170p tienquy12a1 03-12-2010 58 11   Download

 • The following series of lessons covers the basics of developing applications for the Microchip PIC18 series of microcontrollers. Working with the MPLAB IDE, MPLAB C18 compiler, and the PICkit 2 Development Programmer/Debugger is introduced in a series of lessons that cover fundamental microcontroller operations, from simply turning on an LED to creating interrupt service routines. All lessons can be completed with the freely available MPLAB C18 Student Edition compiler in the freely available Microchip MPLAB Integrated Development Environment.

  pdf71p hiehie227722 03-12-2012 63 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản