Default template

Xem 1-9 trên 9 kết quả Default template
 • Pro Engineer is a 3D-CAD software for designing graphics for the motion simulation in mechanical design, mechatronics, mechanical power, automation ...Create a new assembly called valve_cam. Uncheck Use default template. The New File Options dialog box appears. Create a new datum plane through the axis of top hole of the shaft_mount. This datum plane should be parallel with ASM_TOP. Create a pin connection between rocker arm and shaft mount.

  pdf53p nguyenphuong_28 29-04-2010 212 120   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 2: customizing default team folder templates', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p trungha 03-09-2009 83 12   Download

 • Các liên kết để xem hồ sơ của người sử dụng chỉ đơn giản là: hồ sơ / xem / userid,. Enacts này điều khiển cấu hình, mà lần lượt chuyển điều khiển đến bộ điều khiển thông tin hồ sơ. Chúng ta cần thêm liên kết này để sau các mẫu chúng tôi đã có: • • mặc định / xem / templates / thành viên xem list.tpl.php / / default / templates / thành viên / search.tpl.php

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 62 10   Download

 • Profiles and Statuses Profile link The link to view a user's profile will simply be: profile/view/userid,. This enacts the profile controller, which in turn passes control to the profile information controller. We need to add this link to the following templates we already have: • • Views/default/templates/members/list.tpl.php Views/default/templates/members/search.tpl.

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 39 6   Download

 • Bạn thường xuyên phải làm việc với Microsoft Powerpoint? Xin giới thiệu một số thủ thuật, phần mềm tiện ích để bạn tham khảo. 1. Săn tìm Power Point “template” Microsoft Template (http://office.microsoft.com/enus/ templates/default.aspx) Trang nhà của các ứng dụng Office nên lưu trữ nhiều nội dung, biểu mẫu (template) cho cả Word, Excel và Power Point. Những slide trình chiếu của bạn sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều nếu sử dụng các biểu mẫu từ website này....

  doc6p ngaymailamaimai 04-03-2011 264 150   Download

 • Tro ng NukeViet, template (hay theme) dùng để chỉ các giao diện của we bsite. NukeViet tích hợp sẵn hai theme: default và mo dern cho khu vực người dùng và 2 theme: admin_default và admin_full cho khu vực quản trị. Hai theme admin_def ault và default là hai theme hệ thố ng, nếu c ác giao diện khác khô ng hỗ trợ bất kì thành phần gì thì những thành phần đó được lấy mặc định từ hai theme này, vì vậy tuyệt đối khô ng được đổi tên hay c hỉnh sửa hai theme này....

  pdf0p phuocnh123 09-07-2013 95 29   Download

 • [ Team LiB ] Creating Custom Forms Although the standard Outlook forms are often good enough, there are times when you'll wish the form had different fields. You might want to remove some of the default fields, add some of your own, or just rearrange what's there. You might want to create a boilerplate message to use in response to inquiries, or preaddress a message form to a group of people with whom you often correspond. You can do all of this and more using custom forms. You can create templates and forms containing boilerplate text by editing the fields...

  pdf11p chutieuchuathieulam 23-07-2010 84 11   Download

 • Developing an API $registry-getObject('template')-getPage()-addTag( 'siteurl', $registry-getSetting('siteurl') ); $registry-getObject('template')buildFromTemplates('header.tpl.php', 'main.tpl.php', 'footer.tpl.php'); $controllers = array(); $controllersSQL = "SELECT * FROM controllers WHERE active=1"; $registry-getObject('db')-executeQuery( $controllersSQL ); Next, we need to change the code that gets active controllers from the database. Previously, it set the $controller variable for temporary use.

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 32 5   Download

 • Với thủ thuật nhỏ sau đây, bạn có thể lấy lại 20% băng thông đó nhằm tăng tốc duyệt web. 1. Vào Start Run, gõ gpedit.msc để truy cập vào Group Policy. 2. Mở mục Computer Configuration Administrative Templates Network QOS Packet Scheduler. 3. Bấm đôi vào Limit Reservable Bandwidth, bạn sẽ thấy phần này được chọn là Not Configured, nhưng thực tế là nó đã được chọn giới hạn ở mức 20% băng thông.

  pdf3p bibocumi34 17-03-2013 33 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản