Delegating

Xem 1-20 trên 203 kết quả Delegating
 • Nội dung: Delegate: Khái niệm delegate, Thực thi delegate, Multicast delegate, Giải pháp cho hàm Sort tổng quát. Event: Khái niệm event, Event & delegate, Cơ chế publishing & subscribing, Minh họa cơ chế event.

  ppt43p thienthanoze 18-01-2011 176 63   Download

 • Để có thể viết được một ứng dụng phần mềm, bạn phải biết cách truyền giá trị qua lại giữa các Form. Tuy nhiên, khi ta muốn lấy giá trị từ nhiều Form khác, chắc chúng ta sẽ gặp rắc rối với những cách làm thông thường. Delegate sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề.

  doc6p tt1991tt 19-02-2011 149 35   Download

 • Một delegate là kiểu tham chiếu tới một phương thức( hàm, mình sẽ gọi là hàm trong suốt bài này luôn nghen ). Một khi delegate được gán tham chiếu tới một hàm, nó sẽ giống hệt hàm đó. Hàm delegate được dùng giống hệt các hàm bình thường khác, nghĩa là cũng có kiểu trả về, có tham số truyền vào.

  doc12p bjngboong 06-06-2011 72 18   Download

 • Chúng ta có the làm những điều tương tự với cả hai cách sử dụng delegate và event, và dường như chúng chỉ khác nhau về cú pháp khai báo?

  pdf3p kienk6e 31-03-2011 76 14   Download

 • [ Team LiB ] A.6 Delegates The syntax for a delegate in C# closely follows the syntax for a method. The delegate statement is followed by the delegate's return type (or void, if there is none) and the delegate name. This in turn is followed by the delegate's parameter list

  pdf1p luvpro 04-08-2010 60 10   Download

 • Management is delegation. Either learn to delegate or you will be buried in work that others could, and should, be doing. ‘Managing’ is the alternative to doing something yourself. Management responsibility is the del- egation of tasks to others, and the control of outcomes. If you could get everything done your- self, there would be no need for staff. If you cannot do everything yourself, there needs to be delegation. If there needs to be delegation, then someone must manage the assignments....

  pdf10p phongthinh 06-08-2009 73 6   Download

 • Mục tiêu của bài thực hành LAB nhằm giới thiệu đến các bạn về cấu hình các vấn đề về Organization Unit và Delegate Control. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  pdf10p gaudinh2015 27-11-2015 32 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tires get punctured delegates', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p linhcuuhoa 10-09-2010 31 3   Download

 • Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 13 gồm có những nội dung cụ thể sau đây: Định nghĩa delegate, khai báo delegate, sử dụng delegate, multicast delegate, các đặc điểm của delegate, định nghĩa event, khai báo và sử dụng event.

  ppt14p hihihaha5 27-12-2016 9 3   Download

 • Objectives of the Lesson Delegates and Events is introduce delegates and events (defining delegate types, invoking through delegates, registering multiple targets); discuss design benefits of using delegates.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 16 1   Download

 • Lecture Programming C# - Chapter 14 introduce delegates and events and discuss design benefits of using delegates. Main content in this chapter: Delegates are objects that invoke methods on other objects, events add semantic/syntactic layer to delegates.

  pdf22p tangtuy20 28-07-2016 8 1   Download

 • The purpose of Chapter 10 is to demystify the delegate type. After you have examined the use of .NET delegates, you will then be introduced to the C# event keyword. You wrap up by investigating the role of the C# 2008 lambda operator and exploring the connection between delegates, anonymous methods, and lambda expressions.

  pdf93p tangtuy20 28-07-2016 6 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 9 - ou - delegate control', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p vusuakhongduong 29-04-2009 281 148   Download

 • Delegate là giải pháp thay thế cho function pointer của C++.Delegate gói gọn một phương thức (method) với một tập hợp tham số và kiểu trả về xác định.

  ppt12p shymonk19 27-11-2009 441 117   Download

 • I. Tạo OU(Organization Unit) B1 : Logon Administrator, Start, Programs, Administrative Tools, Active Directory Users and Computers, click chuột phải lên domx.

  pdf32p ht09dng 08-08-2010 283 94   Download

 • Để có thể viết được một ứng dụng phần mềm, bạn phải biết cách truyền giá trị qua lại giữa các Form. Tuy nhiên, khi ta muốn lấy giá trị từ nhiều Form khác, chắc chúng ta sẽ gặp rắc rối với những cách làm thông thường. Delegate sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Trước hết, tôi sẽ trình bày cho các bạn cách truyền giá trị theo cách thông thường. Dưới đây là giao diện của các Form: Đây là giao diện của Form chính.

  pdf4p balanghuyen 11-01-2010 311 75   Download

 • Để có thể viết được một ứng dụng phần mềm, bạn phải biết cách truyền giá trị qua lại giữa các Form. Tuy nhiên, khi ta muốn lấy giá trị từ nhiều Form khác, chắc chúng ta sẽ gặp rắc rối với những cách làm thông thường. Delegate sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Trước hết, tôi sẽ trình bày cho các bạn các truyền giá trị theo cách thông thường. Dưới đây là giao diện của các Form: Đây là giao diện của Form chính.

  pdf4p balanghuyen 11-01-2010 323 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ủy quyền tạo thuận lợi (delegating made easy)', kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pretty3 04-08-2010 71 25   Download

 • In this demonstration, you will use Microsoft Visual Studio® .NET to run code in which a delegate to a light object’s method is passed to a switch object. When the switch object’s state changes, the switch object calls the light object’s method and passes its new state.

  pdf48p daokim 10-08-2009 76 19   Download

 • Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về Delegates để gán quyền cho một User nào đó có quyền xem và quản trị hộp thư của mình. Vấn đề này thường gặp rất nhiều trong thực tế chẳng hạn một nhà quản lý nào đó của một công ty bận đi công tác xa một thời gian và anh ta muốn giao công việc xem và trả lời thư của mình cho một người nào đó cấp phó của mình. Trong bài này chúng ta có 2 Mailbox là gccom1 và gccom2 và tôi đặt trường hợp gccom1 trong...

  pdf13p bantoisg 09-12-2009 67 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản