Design workbench

Xem 1-12 trên 12 kết quả Design workbench
 • The Assembly Design Workbench is used to bring together Parts (CATParts) into an assembly, which is known as a CATProduct document and as such contains no geometry but links to CATParts. CATProducts can also be made up of a mixture of smaller CATProducts and CATParts to form larger complex assemblies. CATProducts can be used in Kinematic simulation, Stress Analysis, Fitting Simulation, etc.

  pdf77p tranphubg89 05-01-2010 80 13   Download

 • I/ GIỚI THIỆU VỀ ASSEMBLY DESIGN WORKBENCH Trong phần Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiểu phương pháp để thiết kế một chi tiết. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép nối các chi tiết với nhau để hoàn thiện bản vẽ bằng Assembly Design Workbench. Để vào Assembly Design Workbench trên menu chọn: Start - Mechanical Design - Assembly Design. Assembly Design Workbench xuất hiện. Chúng ta có thể thấy Product1 xuất hiện trên Specification ...

  doc25p isokashii 02-03-2010 169 68   Download

 • Catiia sẽ cung cấp cho ta 3 mặt phẳng để thiết kế. Thật sự để thiết kế một khối part hoàn chỉnh ... GIỚI THIỆU VỀ ASSEMBLY DESIGN WORKBENCH Trong phần Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiểu phương pháp để thiết kế một chi tiết. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép nối các chi tiết với nhau để hoàn thiện bản vẽ bằng Assembly Design Workbench. Để vào Assembly Design Workbench trên menu chọn: Start - Mechanical Design - Assembly Design.

  pdf318p tatuyen62 10-12-2010 126 60   Download

 • Cùng với sự phát triển nhanh chóng của máy tính, CAD (Computer Aided Design) ngày càng hoàn thiện và được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của khoa học kỹ thuật.

  pdf0p pham_thai_binh 25-03-2010 2393 667   Download

 • Cùng với sự phát triển nhanh chóng của máy tính, CAD (Computer-Aided Desgin) được xây dựng ngày càng hoàn thiện và ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đối với chuyên ngành Điện tử, nhiều phần mềm CAD cho phép thiết kế mạch, mô phỏng và vẽ mạch in một cách nhanh chóng và hiệu quả như OrCAD/Pspice, Multisim (Electronics WorkBench), MicroSim, ExpeditionPCB, …

  pdf65p tranbinh2744 25-07-2010 126 55   Download

 • Trong bài này bạn sẽ được học một vài đặc trưng phân tích trong Electronic Workbench (EW): Multisim và việc tạo những mạch điện tử để phân tích. Sơ đồ cuối cùng sẽ được dùng cho thí nghiệm thứ 3.

  pdf7p gobanphim 18-01-2011 79 16   Download

 • Argo is a web-based NLP and text mining workbench with a convenient graphical user interface for designing and executing processing workflows of various complexity. The workbench is intended for specialists and nontechnical audiences alike, and provides the ever expanding library of analytics compliant with the Unstructured Information Management Architecture, a widely adopted interoperability framework.

  pdf6p nghetay_1 07-04-2013 24 1   Download

 • Để vào part design workbench, trên menu chọn File / New (Ctrl +N). Hộp thoại New xuất hiện Hinh 1.5. Môi trường vẽ 3D (Part Design) Trong hộp thoại New chọn Part, ấn nút OK. Part Design Workbench xuất hiện. Part design Workbench cung cấp một số thanh công cụ: + Sketch based Features Dùng để tạo các hình cơ bản Pad, Pocket, Shaft, Groove, Hole, Rib, Slot, Stiffener, Soft, Remove loft… + Constraints Đặt các ràng buộc về kích thước, vị trí.

  pdf13p vteo20 01-10-2010 193 106   Download

 • Để vào Assembly Design Workbench trên menu chọn: Start - Mechanical Design - Assembly Design.Assembly Design Workbench xuất hiện.

  pdf6p phuochau20 03-06-2011 166 39   Download

 • Nhiệm vụ tiên tiến bạn sẽ biểu diễn tại bàn làm việc thiết kế hình có thể sinh sản bao gồm quản lý cây đặc điểm kỹ thuật và interoperating với workbenches khác. Quản lý Bộ Geometrical và thứ tự Sets Geometrical Tạo một đường cong Từ phương trình của nó Tạo một khuôn mẫu đường cong tham số quản lý điện

  pdf200p hoatuongvihong 03-11-2011 59 23   Download

 • Tham khảo sách 'catia v5 foundation course', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p baoquocbkdn 28-12-2012 49 18   Download

 • Learning Objectives After completing this chapter you will be able to: • Create wireframe geometry. • Create extruded surfaces. • Create revolved surfaces. • Create spherical surfaces. •

  pdf40p nguyen6 27-11-2009 102 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản