Developing portlets

Xem 1-16 trên 16 kết quả Developing portlets
 • You will learn to create the professional web presence your company needs. The book takes you through the steps necessary to get an internal web portal running for employee use. If you have some programming experience and creativity, this book will help you expand your business presence in a short amount of time. It features simple explanations and proof-of-concept examples throughout. The book concludes with the creation of a web portlet that you can plug into an external website for a web presence....

  pdf399p ken333 06-07-2012 495 18   Download

 • Portal development projects have become the centerpiece of IT acquisition and development strategy for many organizations. Enterprise integration and Web application developers predictably groan when they hear the word “portal”—nightmares of proprietary APIs, oversold features, and shoddy tool integrations. The authors of this book have been involved in over a dozen production portal efforts over the last several years. In that time, we have dealt with numerous products and frameworks, including some in-house frameworks based on servlets and JSPs.

  pdf459p tailieuvip13 19-07-2012 54 16   Download

 • Portlets are the small Java applications that run within a portal. Good portlets work independently and also communicate fluently with the portal, other portlets, as well as outside servers and information sources. Using Java's Portlet 2.0 API and portal servers like Liferay, you can build flexible, stable business portals without the design overhead required by other application styles. About the Book Portlets in Action is a comprehensive guide to building portlet-driven applications in Java.

  pdf644p stingdau_123 26-01-2013 44 12   Download

 • Enterprises have websites constructed in different web frameworks and the need for them to work together cohesively. GateIn will provide the solution to effectively integrate them into a single website. GateIn is an open source website framework that does more than a web framework by letting you use your preferred one. This GateIn Cookbook provides solutions whether you're planning to develop a new GateIn portal, migrate a portal, or only need to answer a specific query. It is filled with bite-sized recipes for quick and easy problem resolution.

  pdf392p hotmoingay3 09-01-2013 25 3   Download

 • Phạt cảnh cáo phải được kết nối Internet trong khi thực hiện các bước sau. Trong ứng dụng cài đặt Plugin, bạn sẽ tìm thấy chủ đề bổ sung, portlet plugin, layouttemplate plugin, và bổ sung web. Nhấp vào tab Theme Plugins để xem danh sách các chủ đề có sẵn và chọn các Envision 5.1.1.2 chủ đề như là một ví dụ

  pdf38p myngoc1 08-09-2011 58 13   Download

 • Để thêm chứng khoán Biểu đồ ứng dụng trên trang cổng thông tin của bạn, hãy làm theo các bước sau: 1. Thêm một ví dụ của portlet Google Gadget để trang cổng thông tin của bạn. 2. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng cấu hình của portlet hoặc menu cấu hình tùy chọn từ danh sách trình đơn thả xuống. 3. Nhấp vào liên kết Tài chính trong danh sách thể loại. 4. Hãy tìm tiện ích Biểu đồ chứng khoán (được đánh dấu trong hình...

  pdf48p myngoc1 08-09-2011 65 10   Download

 • Giao diện Portlet xác định các hành vi mà tất cả các portlet phải thực hiện. Thông thường, bạn muốn mở rộng các lớp GenericPortlet để xây dựng một portlet, bởi vì nó cung cấp cấu trúc để cung cấp tất cả các phương pháp thực hiện portlet điển hình, không chỉ đơn giản là những người yêu cầu.

  pdf46p kimku7 27-10-2011 43 9   Download

 • Mặt khác, WSRP OASIS (dịch vụ Web cho các Portlet từ xa) đặc điểm kỹ thuật giới thiệu một mặt tiền theo định hướng trình bày giao diện dịch vụ web cho các portlet từ xa mà hỗn hợp ứng dụng và logic trình bày. WSRP định nghĩa làm thế nào một portlet có thể được gọi từ xa bằng cách cổng thông tin khác,

  pdf45p kimku7 27-10-2011 38 6   Download

 • Cũng giống như servlet, vòng đời của portlet được quản lý bởi container, và có một phương pháp init được sử dụng để quản lý các yêu cầu khởi tạo (tạo ra nguồn lực, cấu hình, và như vậy). Portlet không đảm bảo được nạp cho đến khi cần thiết, trừ khi bạn cấu hình container để tải chúng khi khởi động.

  pdf46p kimku7 27-10-2011 30 5   Download

 • Phương thức init có một đối tượng thực hiện giao diện PortletConfig, quản lý các thông số khởi tạo và ResourceBundle của portlet. Đối tượng này có thể được sử dụng để có được một tham chiếu đến các đối tượng thực hiện giao diện PortletContext. Portlet phát triển không thường dành rất nhiều thời gian đáng lo ngại

  pdf46p kimku7 27-10-2011 25 5   Download

 • Portlet là một cách tuyệt vời để cung cấp một giao diện front-end của người sử dụng các nguồn dữ liệu back-end, và các dịch vụ Web cung cấp một giao diện tiêu chuẩn cho việc truyền tải thông tin đó. Các dịch vụ Web truyền thống là dữ liệu theo định hướng trung lập và trình bày, và phải được tổng hợp và phong cách để cung cấp trình bày.

  pdf46p kimku7 27-10-2011 32 5   Download

 • Đây là trang mặc định được hiển thị cho người dùng khi họ truy cập vào bảng ứng dụng tin nhắn Web mẫu. Khi trang này được hiển thị, một danh sách các tin nhắn hiện hành vẫn được hiển thị cho người dùng. Trang này cũng cung cấp các liên kết cho người sử dụng để cho phép xem một

  pdf46p kimku7 27-10-2011 43 7   Download

 • Bổ nhiệm xác nhận xóa Xóa tin nhắn thông báo xác nhận bổ nhiệm chèn Hiển thị tin nhắn Cổng thông tin tài Xóa chủ đề tin nhắn nhắn Bổ nhiệm xác nhận tin nhắn Ngoài ra Xem tin nhắn Chủ đề Portal Content Manager kích chuột DB xác nhận Monitor clickstreams Spider các trang web bên ngoài Xác nhận hoàn thành bò loang

  pdf46p kimku7 27-10-2011 41 7   Download

 • Ảnh hưởng đến OJB cách sử dụng chế độ tự động cam kết. Có ba chế độ, chế độ mặc định là 1. 0 - biến tự động cam kết. 1 - thiết lập tự động, cam kết một cách rõ ràng để thực sự khi một kết nối được tạo ra, và tạm thời đặt nó sai khi cần thiết (mặc định). 2 - thiết lập tự động cam kết rõ ràng sai sự thật khi một kết nối được tạo ra.

  pdf46p kimku7 27-10-2011 38 5   Download

 • Như đã nêu trong sơ đồ quá trình XP thể hiện trong hình 7,15, xem xét cẩn thận nên việc triển khai một máy chủ hợp tác trong giai đoạn khởi đầu của việc triển khai của bạn để kiến thức có thể tuyên truyền thông qua việc tham gia các nhóm khác nhau trong chương trình của bạn.

  pdf46p kimku7 27-10-2011 38 5   Download

 • Trong suốt cuốn sách này, chúng tôi đã thảo luận phát triển cổng thông tin có liên quan đến giao diện người dùng. Chương này, tuy nhiên, tập trung vào việc truyền tải thông tin giữa các cổng thông tin của bạn và lưu trữ thông tin doanh nghiệp của bạn với các dịch vụ Web.

  pdf46p kimku7 27-10-2011 37 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản