intTypePromotion=1
ADSENSE

Di cư nội địa

Xem 1-20 trên 474 kết quả Di cư nội địa
 • Bản tóm tắt này trình bày những kết quả phân tích chính về lao động di cư ở Việt Nam, đặc điểm của lao động di cư, tình trạng việc làm, thu nhập và đóng góp của lao động di cư cho gia đình ở quê nhà, dựa trên kết quả phân tích số liệu từ Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia năm 2015. Bản tóm tắt cũng cung cấp những khuyến nghị cho các chính sách phát triển ở Việt Nam nhằm tận dụng tốt lợi thế của quá trình di cư, đặc biệt là lao động di cư cho tăng trưởng kinh tế quốc gia.

  pdf6p hanh_tv9 17-01-2019 25 4   Download

 • Bài viết "Di cư nội địa ở Việt Nam 1984-1989: Phân tích sử dụng mô hình mức tương đương dân số tĩnh" trình bày về mô hình tương đương dân số tĩnh, các yêu cầu và việc tính toán số liệu cho Việt Nam, các dòng chính và các mô hình của di cư nội địa,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 30 2   Download

 • Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về di cư nội địa ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu từ cuộc Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia năm 2015. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị chính sách nhằm tận dụng lợi thế của di cư cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam cũng như đảm bảo các quyền của người di cư trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở nơi đến.

  pdf6p hanh_tv9 17-01-2019 37 2   Download

 • Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về di cư và các vấn đề liên quan tới đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu từ cuộc Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia năm 2015. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị nhằm xây dựng những chính sách phù hợp với tình hình di cư ở Việt Nam.

  pdf4p hanh_tv9 17-01-2019 19 0   Download

 • Bản tóm tắt này cung cấp thông tin về quá trình di cư và các yếu tố quyết định tới di cư ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu từ cuộc Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia năm 2015. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị nhằm xây dựng những chính sách phù hợp với tình hình di cư ở Việt Nam.

  pdf4p hanh_tv9 17-01-2019 24 0   Download

 • Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chủ yếu về sức khỏe và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm cả chăm sóc sức khỏe sinh sản của người di cư, dựa trên kết quả phân tích số liệu từ cuộc Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia năm 2015. Bản tóm tắt cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách liên quan đến sức khỏe và sức khỏe sinh sản của người di cư.

  pdf6p hanh_tv9 17-01-2019 27 0   Download

 • Mục tiêu của luận án là tổng hợp lý thuyết về di cư, người cao tuổi, vai trò của tiền gửi của người di cư đối với người nhận tiền gửi, các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của việc con cái di cư lên thu nhập, sức khỏe và đời sống xã hội của cha, mẹ cao tuổi ở quê nhà. Phân tích thực trạng di cư nội địa, đặc điểm của NCT Việt Nam và thực trạng ảnh hưởng của con cái di cư nội địa đến đời sống kinh tế, sức khỏe và đời sống xã hội của NCT.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 31 0   Download

 • Thông tin về di cư có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và hoạch định các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh mức sinh và mức chết tương đối ổn định như ở Việt Nam hiện nay. Bài viết phản ánh tình hình di cư nội địa ở Việt Nam qua Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

  pdf6p gaocaolon6 04-08-2020 16 0   Download

 • Bài viết phân tích những đóng góp tích cực của người lao động di cư vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước; những khó khăn của người lao động di cư, đề xuất kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 87 2   Download

 • Mục tiêu chung của luận án này là phân tích xem việc con cái di cư trong nước sẽ tác động như thế nào đến đời sống của cha mẹ cao tuổi ở quê nhà theo các khía cạnh kinh tế, tình trạng sức khỏe và đời sống xã hội.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 35 2   Download

 • Nội dung bài viết "Nhà nước, kinh tế thị trường và di dân nội địa ở Việt Nam" trình bày tóm tắt kết quả của một nghiên cứu phân tích quá trình di cư của một nhóm dân số tới năm trung tâm đô thị lớn Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 51 0   Download

 • Báo cáo này do Veronique Marx và Katherine Fleischer, thay mặt Nhóm điều phối Chương trình về chính sách kinh tế và xã hội của Các Tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp và xây dựng của các tổ chức Liên hiệp quốc như Tổ chức Di cư Quốc tế, Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS,

  pdf60p bookstore_1 10-01-2013 104 19   Download

 • Các nghiên cứu về di cư lao động ở Việt Nam cho đến nay thường bàn về các dòng di cư nội địa hoặc di cư quốc tế theo hướng xuất khẩu lao động, ít quan tâm đến sự dịch chuyển lao động tự do giữa các nước láng giềng trong Đông Nam Á. Bài viết này cung cấp một số tư liệu liên quan đến lao động di cư tự do ASEAN thông qua nghiên cứu trường hợp lao động Việt Nam tại Thái Lan. Các nội dung được phân tích trong bài gồm: động cơ di chuyển của lao động Việt Nam trong ASEAN; bối cảnh lao động Việt Nam tại Thái Lan; những khó khăn và rủi ro lao động Việt gặp phải trên đất Thái.

  pdf12p chauchaungayxua6 29-06-2020 10 0   Download

 • Bài viết Sinh kế cho người dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trình bày di cư tự do (DCTD) là vấn đề nóng hiện nay ở Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Sinh kế của những người dân di cư tự do đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết đối với các nhà chính sách, chính quyền địa phương các cấp và tổ chức đoàn thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p lehasiphuong 20-05-2018 27 3   Download

 • Sự di cư Là hoạt động thường thấy ở chim, cá... Động vật di chuyển một quãng đường rất dài để tìm nơi cư trú mới, sau một thời gian, chúng lại quay về chỗ cũ. Mang tính chu kỳ xảy ra hàng năm theo mùa. Cá di cư để tìm thức ăn hoặc những địa điểm sinh sản. Do điều kiện sinh thái thay đổi (khô hạn hay ngập lụt).

  ppt44p nguyentainang1610 23-12-2010 194 78   Download

 • Báo cáo này được Liên Minh Châu Âu tài trợ thực hiện và xuất bản. Những ý kiến được đưa ra trong báo cáo này là ý kiến của các tác giả và không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Liên Minh Châu Âu hay Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM). Tên gọi và cách trình bày các nội dung trong báo cáo không phản ánh bất cứ quan điểm nào của IOM về tình trạng pháp lý của bất cứ quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay vùng địa lý nào, hoặc về quyền hạn, hoặc liên quan đến biên giới hoặc ranh giới lãnh thổ của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay vùng địa lý.

  pdf102p enzoenzo 16-01-2020 16 2   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức tại các đô thị, luận án phân tích thực trạng và đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp đảm bảo thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành Hà Nội.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 50 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày cấu trúc thành phần loài cá nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf14p dannisa 19-12-2018 18 0   Download

 • Luận án đưa ra nhận định di cư tự do là một hiện tượng kinh tế xã hội tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Hiện tượng này luôn có tác động hai mặt, vừa tích cực vừa tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 19 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành từ 6/2009 đến 6/2012 với hơn 1200 mẫu cá thu thập tại khu vực tp. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích đã xác định được 215 loài cá thuộc 65 họ của 18 bộ. Trong tổng số 215 loài được ghi nhận, đa dạng nhất là bộ cá vược (Perciformes), có 76 loài (chiếm 35,35% tổng số loài ghi nhận); tiếp đến là bộ cá nheo (Siluriformes) có 39 loài (chiếm 18,14%); bộ cá chép (Cypriniformes) có 37 loài (chiếm 17,21%), các bộ còn lại có số loài không nhiều, dao động từ 1-12 loài (chiếm từ 0,47- 5,58%).

  pdf12p trinhthamhodang 28-10-2019 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Di cư nội địa
p_strCode=dicunoidia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2