Dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh

Xem 1-9 trên 9 kết quả Dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh
 • Quyết định 26/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp

  doc2p landai 14-08-2009 91 5   Download

 • Quyết định số 26/2006/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 37 3   Download

 • Quyết định số 913/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành để đính chính Quyết định số 25/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ diện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp đã đăng Công báo số 3 + 4 ngày 02 tháng 8 năm 2005...

  pdf2p khactrieu 23-10-2009 54 3   Download

 • Quyết định số 503/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế) do Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf2p quanglinh 23-10-2009 37 3   Download

 • Quyết định số 25/2005/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do tổng công ty bưu chính - viễn thông việt nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ bưu chính, viễn thông ban hành

  pdf3p khactrieu 23-10-2009 47 2   Download

 • Quyết định số 19/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức ip (điện thoại ip liên tỉnh) do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 502/2001/QĐ-TCBĐ về ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại liên tỉnh) do Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf2p quanglinh 23-10-2009 41 2   Download

 • Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp

  doc3p dembuonngu 16-08-2009 54 2   Download

 • Quyết định số 132/2003/QĐ-BBCVT về việc Điều chỉnh mức cước liên lạc điện thoại đường dài liên tỉnh của dịch vụ điện thoại vô tuyến điện nội thị do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 44 1   Download

Đồng bộ tài khoản