Dịch vụ kết nối internet (ixp)

Xem 1-13 trên 13 kết quả Dịch vụ kết nối internet (ixp)
 • Quyết định 22/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế qua cáp quang biển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

  doc2p landai 14-08-2009 82 2   Download

 • Quyết định số 22/2006/QĐ-BBCVT về việc Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế qua cáp quang biển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

  pdf2p phithanhvan 23-10-2009 54 3   Download

 • Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

  doc3p trangson 19-08-2009 43 3   Download

 • Quyết định số 12/2005/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf2p khactrieu 23-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 19/2004/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf3p quyenlinh 23-10-2009 48 2   Download

 • Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf3p quyenlinh 23-10-2009 33 1   Download

 • Quyết định số 16/2002/QÐ-TCBÐ về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP), Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) thuê để cung cấp dịch vụ kết nối, dịch vụ truy nhập Internet do của Tổng cục Trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf2p quanglinh 23-10-2009 39 1   Download

 • Quyết định số 17/2002/QÐ-TCBÐ về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Tổng cục Trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf2p quanglinh 23-10-2009 25 1   Download

 • Tại sao bạn chọn FPT Communications ? FPT Communications là một trong 4 Nhà cung cấp dịch vụ cổng kết nối Internet (IXP) được Chính phủ Việt Nam cấp phép. Trong nhiều năm liên tiếp, FPT được độc giả PC World Việt Nam bình chọn là nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có chính sách dịch vụ tốt nhất tại Việt Nam.

  pdf5p phuoctam49 10-08-2011 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 57/2003/qđ-bbcvt về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp internet quốc tế (iig) của các ixp do bộ bưu chính, viễn thông ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawbmhc9 24-11-2009 43 1   Download

 • Quyết định 57/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP

  doc3p trangson 19-08-2009 45 4   Download

 • Quyết định số 57/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf3p quyenlinh 23-10-2009 31 1   Download

 • Quyết định số 14/2002/QÐ-TCBÐ về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP do Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf3p quanglinh 23-10-2009 35 1   Download

Đồng bộ tài khoản