intTypePromotion=1
ADSENSE

Điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015

Xem 1-20 trên 24 kết quả Điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015
 • Bài viết nghiên cứu một số quy định mới về phương diện hiệu lực của giao dịch dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 về các nội dung: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình liên quan đến hiệu lực của giao dịch dân sự, về hậu quả của giao dịch dân sự, về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, về điều kiện hiệu lực của điều kiện giao dịch chung, và về giao dịch dân sự không thể thực hiện được.

  pdf12p hanh_tv32 03-05-2019 43 3   Download

 • Một trong những điểm mới nổi bật nhất trong Phần thừa kế của Bộ luật Dân sự năm 2015 là đã bỏ các quy định liên quan đến di chúc chung của vợ, chồng. Tuy nhiên, di chúc chung của vợ, chồng đã tồn tại trong tục lệ của nước ta từ rất lâu cũng như được ghi nhận khá ổn định trong luật pháp Việt Nam.

  pdf7p meolep2 10-12-2018 52 2   Download

 • Bài viết đề cập những nội dung mới mang tính đột phá về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự (Mục 3 Chương XV, phần thứ 3 của Bộ luật Dân sự năm 2015). Các quy định này, nhìn một cách tổng thể , đã có sự thay đổi theo hướng gần sát hơn với thông lệ quốc tế. Nội dung tác giả đề cập đến các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự dưới góc độ là đối tượng của hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 13 1   Download

 • Tài liệu trả lời cho câu hỏi: Hãy phân tích, đánh giá những điểm mới trong quy định của pháp luật về hợp đồng của Bộ luật dân sự năm 2005 so với Bộ luật dân sự năm 2015. Cho ví dụ thực tế minh họa. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p buihung777 26-02-2017 221 43   Download

 • Bài viết tập trung phân tích và đánh giá một số điểm mới của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 trên cơ sở khắc phục những thiếu sót trong BLDS năm 2005 về năng lực hành vi dân sự của cá nhân như: Bổ sung quy định về người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, bổ sung quy định những giao dịch dân sự mà nhóm người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được phép tham gia.

  pdf7p hanh_tv32 03-05-2019 82 2   Download

 • Bộ luật Dân sự vốn được xem là "hiến pháp của luật tư", do vậy, khi Bộ luật Dân sự mới ra đời, thì những văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực luật tư khác cũng cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung. Luật Thương mại năm 2005 ban hành cùng thời điểm với Bộ luật Dân năm 2005.

  pdf8p viankanra2711 11-09-2020 21 0   Download

 • Trong nội dung bài viết này, tác giả sẽ tập trung trình bày những điểm mới về hợp đồng gia công trong Bộ luật Dân sự năm 2015 so với Bộ luật Dân sự năm 2005, qua đó đề cập một số vấn đề còn tồn tại của quy định về hợp đồng gia công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p hanh_tv32 03-05-2019 32 3   Download

 • Nội dung bài viết đề cập năm 2015 đánh dấu bước cải cách mạnh mẽ của Tư pháp quốc tế Việt Nam với việc thông qua các sửa đổi về “Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự (QHDS) có yếu tố nước ngoài (YTNN)” được ghi nhận trong Phần thứ năm của Bộ luật Dân sự mới (BLDS 2015). Bài viết này đánh giá những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại của các quy định mới về pháp luật áp dụng đối với QHDS có YTNN.

  pdf17p hanh_tv32 03-05-2019 73 3   Download

 • Việc ban hành Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 là một bước tiến bộ lớn của pháp luật dân sự Việt Nam. Trong đó, với việc xây dựng Phần thứ năm thay cho Phần thứ bảy của BLDS năm 2005, hệ thống quy phạm xung đột (QPXĐ) của tư pháp quốc tế (TPQT) Việt Nam đã có nhiều tiến bộ quan trọng trong việc chọn luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (YTNN).

  pdf5p vipennsylvania2711 19-11-2020 8 1   Download

 • Bài viết phân tích các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015 như: Về năng lực, về tính tự nguyện của chủ thể giao kết, về mục đích, nội dung, về hình thức thể hiện của hợp đồng. Đồng thời, lý giải đối với những điểm mới về các điều kiện này.

  pdf10p vimariecurie2711 01-08-2019 85 7   Download

 • Bài viết phân tích những điểm mới của phần thứ 5 BLDS năm 2015 so với phần thứ 7 BLDS năm 2005, từ đó đánh giá những bước tiến của Tư pháp quốc tế Việt Nam liên quan đến nội dung giải quyết xung đột, đánh giá sự bắt nhịp cũng như những khoảng cách và thách thức còn lại của Tư pháp quốc tế Việt Nam trước những xu thế pháp điển hóa và hài hòa hóa Tư pháp quốc tế trên thế giới...

  pdf11p hanh_tv32 03-05-2019 40 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về những điểm mới đồng thời dựa vào đó, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện các quy định về hòa giải vụ án dân sự trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

  pdf4p nguaconbaynhay9 04-12-2020 6 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 18/2016 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng thảo luận về các dự án luật, các khía cạnh xã hội của hoạt động giáo dục pháp luật, ủy ban Cạnh tranh quốc gia - cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh thích hợp, những điểm mới của hệ thống quy phạm xung đột trong Bộ luật Dân sự năm 2015,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p vipennsylvania2711 19-11-2020 7 0   Download

 • Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 kế thừa, đồng thời phát triển những thành tựu của BLDS năm 2005 về phần liên quan đến pháp luật tài sản. Quyền trực tiếp đối với tài sản được thừa nhận trong BLDS năm 2015 không chỉ là quyền của chủ sở hữu, mà còn mang những dạng thức đặc thù tùy theo hoàn cảnh và có thể được trao cho những chủ thể khác, không phải là chủ sở hữu.

  pdf12p viirene2711 12-10-2020 9 1   Download

 • Bài viết đề cập đến các nội dung sau: Nghiên cứu quy định của pháp luật dân sự hiện hành về hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu; phân tích những điểm mới của nội dung này trong bộ luật Dân sự năm 2015; so sánh vấn đề nghiên cứu với pháp luật của một số nước trên thế giới.

  pdf14p vimanoban2711 06-04-2021 0 0   Download

 • Nhằm góp phần hiểu đúng, hiểu cụ thể, rõ ràng, chính xác hệ thống các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS) của BLHS năm 2015 để từ đó có thể chấp hành, áp dụng các quy định này một cách đầy đủ, chuẩn xác; trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung đi sâu vào phân tích, bình luận những điểm mới của tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS của BLHS năm 2015 so với BLHS năm 1999

  pdf7p vibeirut2711 20-08-2020 34 0   Download

 • Trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hình sự (BLHS) Việt Nam năm 2015, có hai quan điểm trái ngược nhau về việc cụ thể hóa hay không cụ thể hóa các quy định của BLHS để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân; bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội.

  pdf4p viirene2711 12-10-2020 6 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2017 trình bày các nội dung chính sau: Về việc biểu quyết lại của Quốc hội, những điểm mới về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản trong Bộ luật Dân sự năm 2015, giám sát của Nhân dân đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tự do di chuyển lao động có tay nghề của Asean - những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p viirene2711 12-10-2020 9 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân thể hiện qua các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về nguyên tắc giải quyết vụ án dân sự, chỉ ra những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 so với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2011 về vấn đề này và đưa ra một số giải pháp để bảo đảm hơn nữa quyền con người,...

  pdf5p vidoha2711 09-09-2020 14 0   Download

 • Trong nội dung bài viết "Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2015", tác giả sẽ tập trung trình bày những điểm mới quan trọng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của BLDS 2015 so với BLDS 2005 đối với nhóm các quy định chung về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p hanh_tv32 03-05-2019 144 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015
p_strCode=diemmoicuaboluatdansunam2015

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2