Điều chỉnh giá bán xi măng

Xem 1-3 trên 3 kết quả Điều chỉnh giá bán xi măng
  • Công văn 1657/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc lộ trình điều chỉnh giá bán xi măng

    doc2p nguyendung 13-08-2009 49 5   Download

  • • Từ năm 1992-1994, ngân sách nhà nước chi cho đường dây cao áp 500KV chiếm phần lớn chi tăng thêm cho xây dựng cơ bản. • Từ năm 1993-1995 đầu tư xã hội tăng mạnh, trong đó có đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho nền kinh tế mới phát triển.Tất cả những điều này đẩy đường tổng cầu lên cao, làm giá cả tăng cao.

    doc3p haclong054 07-10-2011 167 92   Download

  • MÁY SẢN XUẤT VẬT.LIỆU VÀ CẤU KIỆN. XÂY DỰNG.. Những vấn đề cơ bản của việc làm. nhỏ vật liệu. Ý nghĩa và các phương pháp. -Ép. -Đập. -Mài. Tách, bổ. Các giai đoạn. Đ ộ b ề n cơ h ọ c. Vaät lieäu meàm: σ ≤ 9,81.106 N/m2 (thaïch cao, than ñaù).. Vaät lieäu cöùng vöøa: σ = 9,81.106 ÷ 49,0.106 N/m2. (apatit, sa thaïch).. Vaät lieäu cöùng: σ ≥ 49.106 N/m2. + σ thaáp : hình b, hình c.. + σ trung bình: hình b, hình c, hình d..

    ppt69p online_12 08-11-2013 49 17   Download

Đồng bộ tài khoản