intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều khoản hợp đồn dịch vụ

Xem 1-5 trên 5 kết quả Điều khoản hợp đồn dịch vụ
 • Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm tra, đánh giá mức độ chấp hành một quy định nào đó, hoặc đánh giá về mức độ tuân thủ các quy định trong văn bản pháp luật, các điều khoản, cam kết trong hợp đồng hoặc các quy định nội bộ của đơn vị.

  ppt53p chautran263 21-10-2013 55 3   Download

 • Để biết thêm các mẫu hợp đồng thuê đất, đặc biệt là hợp đồng thuê đất khu công nghiệp mời các bạn tham khảo ngay mẫu mà chúng tôi vừa cập nhật trênTaiLieu.VN. Đây là mẫu hợp đồng thuê đất theo mục đích của cá nhân và đơn vị với những quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên. Nếu các bạn muốn tiến hành thuê lại đất khu công nghiệp thì cần phải có một bản hợp đồng thuê đất rõ ràng về các điều khoản như mục đích thuê, giá thuê, phương thức thánh toán, phương thức giải quyết tranh chấp,... để tránh những rủi ro không đáng có về sau.

  doc4p oo_caito 27-12-2010 622 44   Download

 • Mẫu số: 06b (Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính) (Dùng cho trường hợp công chức thuế được miễn cả hai (02) môn thi theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Kính gửi: Tổng cục Thuế Họ và tên (chữ in hoa):

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 51 3   Download

 • Người yêu cầu bảo hiểm đại diện cho người được bảo hiểm điền đầy đủ vào giấy yêu cầu bảo hiểm bao gồm lời cam đoan, đây sẽ là cơ sở để hình thành hợp đồng tương đương, để yêu cầu Công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm và Bảo Việt (dưới đây được gọi là “Công ty bảo hiểm) đồng ý cung cấp dịch vụ bảo hiểm đó. Công ty bảo hiểm đồng ý chỉ dựa trên các điều kiện và điều khoản được quy định trong đơn bảo hiểm và dựa trên phần phí bảo hiểm do người...

  pdf12p mimidu 20-07-2010 214 87   Download

 • Toàn cầu hóa kinh tế có xu hướng củng cố thêm mối liên hệ giữa nghèo đói, tính chất phi chính quy và giới. Cạnh tranh toàn cầu có xu hướng khuyến khích các doanh nghiệp chính quy chuyển lao động hưởng lương sang làm việc tại khu vực phi chính quy và khuyến khích các đơn vị phi chính quy chuyển lao động hợp đồng thường xuyên và bán thường xuyên sang làm khoán sản phẩm hay thời vụ. Điều này thường dẫn tới sự chuyển dịch từ sự an toàn về việc làm tự tạo cho bản thân...

  pdf23p capdoihoancanh 11-05-2013 73 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều khoản hợp đồn dịch vụ
p_strCode=dieukhoanhopdondichvu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2