Điệu luật chung

Xem 1-20 trên 3630 kết quả Điệu luật chung
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán. Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Đại diện người sở hữu trái phiếu là thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán được ủy quyền nắm giữ trái phiếu và đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu....

  doc16p donglanh_18_5 01-03-2011 269 128   Download

 • Những điều luật quan trọng và cần thiết khi bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán. Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  pdf66p angola 24-04-2009 384 257   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 366 200   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán.

  doc26p angola 04-06-2009 353 152   Download

 • Việc xây dựng Luật Chứng khoán sẽ tạo cơ sở cho TTCK phát triển nhanh và ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh, đầu tư. Đồng thời, giúp cho công chúng dễ dàng hiểu biết về chứng khoán, TTCK và có cơ sở pháp lý để công chúng tham gia thị trường khi có điều kiện.

  doc11p haiautrang_108_108 07-04-2011 170 62   Download

 • Nghị định: Chương I Những quy định chung Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, và công ty chứng khoán, quỹ quản lý công ty và các công ty đầu tư chứng khoán.

  pdf21p chienbinhthanhtoroa 08-03-2011 137 45   Download

 • Tiếp nối phần 1, giáo trình Luật Chứng khoán: Phần 2 trình bày pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán; pháp luật về kinh doanh chứng khoán; pháp luật về quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Mời các bạn tham khảo giáo trình để hiểu rõ hơn về điều này.

   

  pdf98p thuytrang_5 01-07-2015 86 44   Download

 • Nghị định của chính phủ số 114/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều hành một số luật chứng khoán đối với từng doanh nghiệp

  doc10p lawcao 28-09-2009 169 33   Download

 • Luật chứng khoán với việc mở rộng cơ hội đầu tư và khuyến khích đầu tư Quan niệm nguồn của pháp luật hình sự (theo nghĩa hẹp) chỉ là BLHS là quan niệm không còn phù hợp với xu thế và điều kiện hiện nay.

  doc4p tramoi_1 29-05-2013 74 20   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán trình bày về cơ cấu của luật chứng khoán Việt Nam, trong đó gồm 11 chương, 136 điều bao gồm: những quy định chung, chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng, thị trường giao dịch chứng khoán, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư CK quỹ đầu tư CK, công ty đầu tư CK và ngân hàng giám sát, công bố thông tin, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại t...

  pdf64p cheap_12 08-07-2014 81 19   Download

 • Bộ tài chính vừa ban hành Nghị định số 84/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và các quy định về thị trường chứng khoánthị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung hình thành tự phát, sôi động, nhưng tiềm ẩn.

  pdf11p meoconanca 28-02-2011 138 18   Download

 • Bài giảng So sánh luật chứng khoán và Nghị định 144 trình bày về những hạn chế của Nghị định 144, sự cần thiết của việc ban hành Luật chứng khoán, phạm vi điều chỉnh của luật chứng khoán và Nghị định 144, phát hành - chào bán chứng khoán ra công chúng.

  pdf16p cheap_12 08-07-2014 37 14   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán: Chương 5 - Quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán có nội dung trình bày về lợi ích – bất lợi của việc niêm yết, điều kiện niêm yết, hồ sơ niêm yết, các thủ tục niêm yết, quy trình niêm yết.

  ppt44p hoa_cuc91 27-06-2014 37 9   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán 2006 - Nghị định số 14/NĐ/2007 về Quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ trình bày về phạm vi điều chỉnh luật chứng khoán, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 14, đối tượng áp dụng của luật chứng khoán, nguyên tắc hoạt động của quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ.

  pdf73p cheap_12 08-07-2014 38 7   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán 70 - 2006 - Nghị định số 14/NĐ/2007 nêu luật chứng khoán gồm 11 chương với 136 điều, Nghị định 14 gồm 6 chương, 31 điều, hướng dẫn chi tiết về một số điều, phạm vi điều chỉnh luật chứng khoán và phạm vi điều chỉnh Nghị định 14.

  pdf72p cheap_12 08-07-2014 35 6   Download

 • Trong khi nền kinh tế vẫn ổn định, phần lớn DN niêm yết đều có sự tăng trưởng, thì chỉ số đo lường sức khỏe của nền kinh tế là VN-Index lại lao dốc. Điều này được lý giải bởi nhiều nguyên nhân như dòng tiền vào thị trường yếu ớt, trong khi nguồn cung hàng phát hành thêm tăng quá lớn.

  pdf3p bibocumi14 09-11-2012 40 4   Download

 • Luật chứng khoán - những nội đổi mới chủ yếu và quan trọng Trong Luật về công nghệ gen, Điều 38 quy định về xử phạt hành chính và Điều 39 quy định trách nhiệm hình sự của các hành vi bị coi là tội phạm hoặc trong Bộ luật về lương thực, thực phẩm có hai điều luật là Điều 58 và Điều 59 quy định các hành vi bị coi là tội phạm v.v..

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 23 4   Download

 • Bài giảng "Luật chứng khoán – Chương 6: Các quy định pháp luật về thị trường giao dịch chứng khoán" trình bày các hình thức tổ chức giao dịch tại SGDCK trên thế giới, hình thức sở hữu của SGDCK, cơ cấu tổ chức của SGDCK ở một số nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt99p bautroibinhyen13 10-01-2017 13 4   Download

 • Một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán Việt Nam năm 2006 Những điều luật quy định về tội phạm cũng như về vi phạm hành chính trong các luật chuyên biệt này là một bộ phận của các luật chuyên biệt nhưng lại có ý nghĩa góp phần đảm bảo cho các luật chuyên biệt được tuân thủ trong thực tế.

  pdf9p hoathinhbrave 04-05-2013 36 3   Download

 • Luật chứng khoán với việc mở rộng cơ hội đầu tư và khuyến khích đầu tư Quan niệm nguồn của pháp luật hình sự (theo nghĩa hẹp) chỉ là BLHS là quan niệm không còn phù hợp với xu thế và điều kiện hiện nay.

  pdf8p hoathinhbrave 04-05-2013 25 3   Download

Đồng bộ tài khoản