intTypePromotion=1
ADSENSE

Dimethyl Ether

Xem 1-19 trên 19 kết quả Dimethyl Ether
 • Bài viết này trình bày kết quả tính toán tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải động cơ diesel D243 khi sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME) bằng phần mềm AVL BOOST. Nhiên liệu DME được mô phỏng phun trực tiếp vào trong xylanh động cơ tương tự như diesel.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 47 0   Download

 • Seven compounds including abietatriene (1), oleanolic acid (2), quercetagetin 3,7-dimethyl ether (3), luteolin (4), p-hydroxybenzoic acid (5), p-methylbenzoic acid (6), and protocatechuic acid (7) were isolated from the n-hexane: ethyl acetate (1:1) extract of Vitex negundo leaves collected in Binh Thuan Province. Their chemical structures were elucidated by comparing their spectroscopic data with reported data in the literature. Six compounds (exception of 4) were known to be present in Vitex negundo.

  pdf8p vithales 19-04-2022 2 0   Download

 • Dimethyl Ether (DME) là loại nhiên liệu sạch, dễ hóa lỏng và có nhiều đặc điểm phù hợp để sử dụng cho động cơ diesel. DME có một số tính chất khác biệt với nhiên liệu diesel nên cần phải thay đổi kết cấu động cơ cho phù hợp, đặc biệt là hệ thống nhiên liệu. Bài viết này nghiên cứu phương án tối ưu hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng DME cho động cơ diesel.

  pdf4p viwilliamleiding 04-12-2021 7 0   Download

 • Bài báo này thực hiện thử nghiệm và đánh giá tính năng kỹ thuật, chất lượng khí thải của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu DME. Thử nghiệm được tiến hành với động cơ Kubota RT140 trên băng thử động cơ ở các chế độ ổn định. Kết quả đối chứng trong trường hợp giữ nguyên thể tích cung cấp cho một chu trình cho thấy khi chạy với DME, mô men của động cơ và độ khói giảm tương ứng 51,81% và 89,25%, suất tiêu hao nhiên liệu tăng 44,78%.

  pdf7p viwilliamleiding 04-12-2021 10 0   Download

 • CO2 valorization through chemical reactions attracts significant attention due to the mitigation of greenhouse gas effects. This article covers the catalytic hydrogenation of CO2 to methanol and dimethyl ether using Cu-Ho-Ga containing ZSM-5 and g-Al2O3 at atmospheric pressure and at temperatures of 210°C and 260°C using a CO2:H2 feed ratio of 1:3 and 1:9. In addition, the thermodynamic limitations of methanol and DME formation from CO2 was investigated at a temperature range of 100–400°C.

  pdf17p tudichquannguyet 29-11-2021 0 0   Download

 • Catalytic behaviors of bimetallic catalysts-alloys of zirconium with vanadium, molybdenum, and iron was investigated in the oxidative dehydrogenation of methanol. The conditions for the formation of the catalyst’s active surface were revealed. The conversion of methanol into formaldehyde, dimethyl ether, and dimethoxymethane on bimetallic catalysts was studied. The characterization of catalysts was performed by XRD, XPS, and SEM.

  pdf24p tudichquannguyet 29-11-2021 3 0   Download

 • Poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(ethylene glycol) methyl ether (mPEG)-based monotelechelics were quantitatively prepared by copper (I)-catalyzed azide/alkyne cycloaddition (CuAAC) click reactions using azido-terminated polymers and alkyne functional benzodioxinones. The monotelechelic containing dimethyl moities (2,2-dimethyl-5-(prop-2-yn-1-yloxy)-4Hbenzo[d][1,3]dioxin-4-one) was heat-sensitive, whereas the monotelechelic containing diphenyl moieties (2,2-diphenyl-5-(prop-2-yn1-yloxy)-4H-benzo[d][1,3]dioxin-4-one) was UV light sensitive.

  pdf10p tudichquannguyet 29-11-2021 0 0   Download

 • Từ dịch chiết methanol của thân rễ ngải đen (Kaempferia parviflora) đã phân lập được 6 hợp chất tectochrysin (1), apigenin 7,4'-dimethyl ether (2) 3,5,7-trimethoxyflavon (3), 5,7-dimethoxyflavon (4), β-sitosterol (5) và daucosterol (6). Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng việc phân tích các dữ liệu phổ và so sánh với số liệu đã công bố. Cặn chiết MeOH và hợp chất 4 thể hiện hoạt tính độc tế bào ở dòng ung thư biểu mô-KB với giá trị IC50 lần lượt là 55,21 và 14,95 μg/ml.

  pdf6p vigiselle2711 29-08-2021 7 0   Download

 • Characteristic UV–vis and Raman bands were identified and their dependencies on the electrode potential have been discussed. Spectroelectrochemical results reveal differences both in the position of the spectral bands and their potential dependence for PPy and P(Py--DMCD) films indicating interactions between polymer chains and CDs during electropolymerization process. The films were also characterized by cyclic voltammetry and FT-IR spectroscopy.

  pdf6p tamynhan8 04-11-2020 3 0   Download

 • Synthesis of 6-isomer of 5,8-O-dimethyl ether of shikonin (13), a promising anticancer scaffold, always remains a huge challenge. Herein a key intermediate for 13, 2-(1-hydroxyl-4-methyl-3-pentenyl)-1,4,5,8-tetramethoxynaphthalene (10), was obtained on the large-scale synthesis

  pdf8p vijiraiya2711 27-05-2020 12 1   Download

 • Solvate ionic liquids (SILs) are a new class of ionic liquids that are equimolar solutions of lithium bistrifluoromethanesulfonimide in either triglyme or tetraglyme, referred to as G3LiTFSA and G4LiTFSA, respectively.

  pdf7p vihamax2711 21-04-2020 12 1   Download

 • CO2 -rich natural gas sources are popular in Vietnam, with their CO2 contents in the range of 10 - 60 mol%. Based on various CO2 contents of natural gas sources, a certain number of technologies are recommended for their wise uses. If the gas contains less than 10 mol% of CO2 , it can be used where urea production. In the case where its CO2 content is up to 25 mol%, methanol and dimethyl ether (DME) production could be considered. Gas with CO2 content of up to 50 mol% could be a good feedstock for carbon nanotube (CNT) production.

  pdf7p nguathienthan2 24-12-2019 26 0   Download

 • Bài viết thực hiện nghiên cứu tính năng động cơ diesel thông thường khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu Dimethyl ether và diesel. Để nghiên cứu sử dụng hỗn hợp DME và diesel ta dùng phần mềm AVL Boost mô phỏng động cơ diesel sử dụng hỗn hợp DME và diesel với tỉ lệ 0%, 25%, 50%, 75% DME về năng lượng.

  pdf5p vivinci2711 20-08-2019 40 1   Download

 • Hiện nay, Dimethyl Ether (DME) là một trong những loại nhiên liệu thay thế triển vọng cho động cơ diesel. Một trong những giải pháp hữu hiệu để sử dụng DME cho động cơ diesel là phun bổ sung DME trên đường nạp của động cơ. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung DME vào đường nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel ISUZU 4BD1T bằng phần mềm mô phỏng AVL-Boost.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 30 0   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 05 năm 2016. Với các bài viết: một số nét về hóa thạch trùng lỗ kích thước lớn và ý nghĩa của việc nghiên cứu đối tượng này, nghiên cứu xúc tác tổng hợp dimethyl ether một giai đoạn ở áp suất thấp từ khí tổng hợp; so sánh một số hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động phổ biến hiện nay

  pdf85p luu1212 18-07-2019 45 2   Download

 • An integrated gasification process was developed for an Ohio-based kraft pulp mill to produce liquid transportation fuels from biomass and coal. Black liquor byproduct from the pulp mill is co-gasified with coal to generate high quality syngas for further synthesis to dimethyl ether (DME) and/or Fischer-Tropsch fuels. A Texaco gasifier was chosen as the focal point for this design. Whenever possible, energy is recovered throughout to generate heat, steam, and power. Mass and energy balances were performed for individual process components and the entire design.

  pdf105p phinzin1 30-07-2013 141 12   Download

 • Ampicilin natri là muối natri của acid (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2carboxylic, phải chứa từ 91,0 đến 100,5% C16H18N3NaO4S, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột màu trắng hoặc gần như trắng, dễ hút ẩm. Dễ tan trong nước, hơi tan trong aceton, thực tế không tan trong ether, trong dầu béo và dầu parafin.

  pdf9p truongthiuyen17 19-07-2011 67 3   Download

 • Alimemazin ylpropyl)amin tartrat là (RS)-dimethyl phải chứa (2-methyl-3-phenothiazin-10từ 99,0 đến 101,0% (2R,3R)-tartrat, (C18H22N2S)2.C4H6O6, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột màu trắng hay màu kem nhạt, không mùi hoặc gần như không mùi. Bị sẫm màu dần dưới tác động của ánh sáng. Dễ tan trong nước và cloroform, hơi tan trong ethanol 96%, rất khó tan trong ether. Định tính A. Hòa tan 0,1 g chế phẩm trong 10 ml nước và thêm 2 ml dung dịch natri hydroxyd 1 M (TT). Chiết với 25 ml ether (TT), rửa dịch chiết bằng 5 ml nước, Làm khan dịch chiết bằng natri sulfat khan...

  pdf5p truongthiuyen17 19-07-2011 181 5   Download

 • Một nhóm khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện Trung ương (CRIEPI) hợp tác với Cơ quan Phát triển Năng lượng mới và Kỹ thuật Công nghiệp (NEDO) đã phát triển một phương pháp mới cho phép sản xuất “dầu thô sinh học” từ vi tảo. Phương pháp mới này sử dụng dimethyl ether (DME) trong quá trình chiết xuất dầu, giúp tiết kiệm năng lượng hơn so với các phương pháp trước đó.

  pdf5p heoxinhkute6 06-12-2010 168 45   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Dimethyl Ether
p_strCode=dimethylether

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2