intTypePromotion=1
ADSENSE

Định lượng ngữ nghĩa

Xem 1-20 trên 231 kết quả Định lượng ngữ nghĩa
 • Bài báo trình bày phương pháp xác định giá trị định lượng ngữ nghĩa của một phần tử bất kỳ của đại số gia tử mộ cách trực tiếp, không qua các thủ tục đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p nguynthithuylinh 02-06-2017 20 1   Download

 • This paper introduces a new method of quantification of hedge algebras, which is different from the ordinary method by the fact that an artificial hedge h0 should be added to model the contextdependent semantics of terms. It is aimed to represent the change of the semantics of any term x of length k appeared in the context X(k+1) of terms with the length k+ 1, so the meaning of a term will be changed when its adjacent terms are changed.

  pdf13p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 17 1   Download

 • Bài viết này bước đầu phân tích và chứng minh “chỉ/ mỗi” có vai trò là các tác tử đánh dấu những sắc thái ngữ nghĩa và ngữ dụng nhất định. Theo đó, “chỉ/ mỗi” là những tác tử tuỳ biến linh hoạt theo ngữ cảnh và thái độ của người nói, tham gia vào quá trình tình thái hoá (modalisation) sắc thái nghĩa đánh giá cũng như tiêu điểm hoá (focuslisation) lượng thông tin quan yếu trong cấu trúc thông tin (information structure) của câu tiếng Việt.

  pdf4p tangtuy01 01-03-2016 61 8   Download

 • Bài viết nhằm làm rõ các vấn đề: cần phải xác định đơn vị nào làm cơ sở để thống kê khi phân tích định lượng từ đa nghĩa? Tự hay từ, khái niệm từ được hiểu như thế nào? v.v Việc giải quyết vấn đề này chính là cơ sở để phân tích định lượng từ đa nghĩa trong tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p yumimi1 10-02-2017 43 4   Download

 • Qua việc khảo sát kho tàng thành ngữ tiếng Việt, chúng tôi thống kê được 1066 thành ngữ so sánh. Bước đầu có thể khẳng định rằng thành ngữ so sánh tiếng Việt có biểu hiện đa dạng về phương diện hình thái - cấu trúc và ngữ nghĩa. Cụ thể, thành ngữ so sánh tiếng Việt có 6 dạng hình thái - cấu trúc, xét theo số lượng các yếu tố có mặt trong một thành ngữ. Xét theo mối quan hệ ngữ nghĩa giữa A và B, cũng có 6 kiểu thành ngữ so sánh.

  pdf10p meolep2 10-12-2018 34 4   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả phát triển phương pháp lập luận mờ dựa trên ĐSGT với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng và ứng dụng giải quyết mộ vài bài toán để chứng tỏ rằng phương pháp mới cho kết quả tối ưu hơn và nghiệm tối ưu thực sự ứng với độ đo tính mờ các các phần tử trung hòa khác không.

  pdf16p nguynthithuylinh 02-06-2017 17 1   Download

 • Quantifiers - Những từ định lượng Little & few - Few (a few) chỉ dùng cho danh từ đếm được. - Little (a little) chỉ dùng cho danh từ ko đếm được. A few và a little thường mang nghĩa khẳng định.

  pdf6p miumiu111 30-03-2011 276 49   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Ngôn từ trong thơ Tố Hữu (nhìn từ bình diện từ vựng) trình bày về tổ chức định lượng vốn từ trong thơ Tố Hữu; các bình diện của từ vựng trong thơ Tố Hữu; một số trường từ vựng - ngữ nghĩa trong thơ Tố Hữu.

  pdf175p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 117 33   Download

 • Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có nền văn minh lịch sử lâu đời, sự tiếp xúc về văn hoá giữa hai nước đã có mấy ngàn năm lịch sử. Trong quá trình tiếp xúc giao lưu đó, đã có không ít từ tiếng Hán du nhập vào Việt Nam, được tiếng Việt tiếp nhận, đồng hóa, dần dần hình thành nên hệ thống “Từ Hán Việt” với số lượng lớn, được sử dụng rộng rãi và ổn định. Từ đó, từ Hán Việt trở thành một bộ phận trong vốn từ vựng tiếng Việt, chiếm vị trí quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn trong cả hệ thống từ vựng tiếng Việt.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 53 7   Download

 • Đinh Triệu Huệ sai tiểu đồng mở gói ra, gói lớn gói nhỏ khác nhau. Đinh Triệu Huệ nói: "Tám cây bạc này phân lượng chẳng đồng, có nặng có nhẹ, nhưng cả thảy được bốn trăm hai chục lượng”. Châu lão vui mừng hết lòng cảm tạ. Đinh Triệu Huệ lại nói: "Nếu sau này có ai hỏi ông bạc ở đâu mà có, cứ nói rằng của con quan Tổng binh trấn phủ Hùng quan tên là Đinh Triệu Huệ hiện ở tại phủ Tòng Giang thôn Mạc Hoa". Triển Chiêu cũng nói: "Còn nếu có ai...

  pdf7p ngoisao1209 23-12-2010 59 1   Download

 • Anh em họ Đinh cùng với Triển Chiêu trở về phủ, cho tên thợ đáy bị đứt bốn ngón tay mười lượng bạc để mua thuốc men điều trị. Triển Chiêu nhân nhớ chuyện Bạch Ngọc Đường bèn nói với anh em họ Đinh rằng: "Hiện nay Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường xuống Đông kinh tìm tôi, vậy mai này nhị vị hiền đệ cho một chiếc thuyền nhẹ phu giỏi đưa tôi trở về, đặng vào Đông kinh cho kịp". Anh em họ Đinh bằng lòng. Sáng ngày đặt tiệc tiến hành rồi cùng nhau chia tay,...

  pdf8p ngoisao1209 23-12-2010 35 1   Download

 • Bài báo đề xuất một phương pháp thiết kế các từ ngôn ngữ và HPLM dạng luật với ngữ nghĩa tập mờ của các từ mong muốn dạng hình thang dựa trên phương pháp lượng hóa ĐSGT mở rộng này và khảo sát tính hiệu quả của phương pháp lượng hóa mới khi giải quyết bài toán phân lớp. Kết quả thực nghiệm với 10 tập dữ liệu mẫu chuẩn cho thấy phương pháp lượng hóa ĐSGT mới mềm dẻo hơn và cho kết quả tốt hơn.

  pdf13p dieutringuyen 07-06-2017 40 1   Download

 • Thành ngữ Hán Việt dùng để chỉ những kết cấu ngôn ngữ rất ổn định, phổ thông, cô đọng về mặt ngữ nghĩa thịnh hành trong tiếng Trung Quốc, được du nhập vào Việt Nam và sử dụng rộng rãi từ xưa đến nay. Thành ngữ Hán Việt rất đa dạng nhưng thường gồm 4 chữ, 5 chữ hoặc 8 chữ, trong đó tỷ lệ các thành ngữ 4 chữ chiếm số lượng lớn đến 75-80%. Kết cấu thành ngữ thường theo dạng biền ngẫu, đăng đối dễ dàng nhận thấy trong các thành ngữ 4 chữ, hoặc 8 chữ...

  doc22p monicachems 01-12-2009 1000 287   Download

 • Bài giảng Đo lường thái độ trong nghiên cứu điều tra (survey research) nhằm thiết kế và thử nghiệm thang đo Likert, thang đo phân biệt ngữ nghĩa, và thang đo ý định hành vi, giải thích những điểm mạnh và điểm yếu của các thang đo này, thảo luận sự khác nhau giữa thang đo so sánh và thang đo không so sánh cũng như sự phù hợp của thang đo xếp hạng (ranking) và cho điểm (rating)

  pdf25p thick_12 14-07-2014 281 38   Download

 • Ngày nay, có nhiều hướng tiếp cận khác nhau để xử lý giá trị thuộc tính của lớp đối tượng được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp xử lý giá trị thuộc tính của lớp đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với thông tin mờ và không chắc chắn dựa trên định lượng ngữ nghĩa của đại số gia tử. Bài báo sử dụng phương pháp này để chuyển giá trị thuộc tính của lớp đối tượng về đoạn con [0, 1]...

  pdf10p phalinh16 17-08-2011 61 6   Download

 • Độ đo tính mờ, ánh xạ ngữ nghĩa định lượng và ứng dụng phương pháp lập luận xấp xỉ nội suy trong một hệ chuyên gia y tế.Và khi hệ thống vận hành, thay đổi thì điều khiển học dùng các khái niệm của mình là sự phát triển, tự tổ chức, sự tăng trưởng, xuất hiện mới (emergence), sự học tập, sự thích nghi và tiến hóa....

  pdf16p butmaucam 27-08-2013 43 4   Download

 • Từ thực tế giảng dạy trong nước của ESP, báo cáo cho thấy tầm quan trọng của định lượng từ vựng trong giảng dạy ESP cũng như phân biệt ESP từ vựng thành các nhóm. Trên phân tích một số khái niệm về tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh học thuật và mô tả/từ vựng bán kỹ thuật đạt được từ nghiên cứu corpus, người viết một cách rõ ràng phân biệt ranh giới giữa các nhóm, định nghĩa các từ vựng cần thiết nhằm một giảng dạy hiệu quả hơn và học tiếng Anh chuyên từ vựng tại các trường cao đẳng và đại học ở Việt Nam.

  pdf6p sansan4 30-05-2018 29 2   Download

 • Nghị định số 50-HĐBT về việc quy định chế độ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Lực lượng công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf3p lawqds5 09-12-2009 58 1   Download

 • Trong sử thi Ê đê, voi là con vật xuất hiện với tần số cao so với các loài động vật khác. Voi được xem là một điển mẫu trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân Ê đê. Khi xem xét trường nghĩa voi, chúng tôi phân lập thành các tiểu trường, đưa ra các số liệu thống kê định lượng, trên cơ sở đó có những nhận xét định tính, làm nổi bật được giá trị văn hóa của voi trong đời sống của người Ê đê.

  pdf8p comamngo1902 30-03-2019 14 1   Download

 • Bài viết trình bày ý nghĩa và cách dùng của lượng từ phiếm định (indefinite quantifier), một tiểu loại (subclass) của từ phiếm định (indefinite word), trong tiếng Anh. Lượng từ phiếm định trong tiếng Anh bao gồm bốn tiểu loại và các từ này có thể được dùng làm chủ ngữ, bổ ngữ, phụ ngữ và định từ trong câu.

  pdf8p miulovesmile2 01-11-2018 26 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định lượng ngữ nghĩa
p_strCode=dinhluongngunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2