Discrete wavelet transform

Xem 1-11 trên 11 kết quả Discrete wavelet transform
 • The discrete wavelet transform (DWT) algorithms have a firm position in processing of signals in several areas of research and industry. As DWT provides both octavescale frequency and spatial timing of the analyzed signal, it is constantly used to solve and treat more and more advanced problems. The DWT algorithms were initially based on the compactly supported conjugate quadrature filters (CQFs). However, a drawback in CQFs is due to the nonlinear phase effects such as spatial dislocations in multi-scale analysis.

  pdf308p lulanphuong 17-03-2012 63 19   Download

 • DWTs are constantly used to solve and treat more and more advanced problems. The DWT algorithms were initially based on the compactly supported conjugate quadrature filters (CQFs). However, a drawback in CQFs is due to the nonlinear phase effects such as spatial dislocations in multi-scale analysis. This is avoided in biorthogonal discrete wavelet transform (BDWT) algorithms, where the scaling and wavelet filters are symmetric and linear phase. The biorthogonal filters are usually constructed by a ladder-type network called lifting scheme.

  pdf340p lulanphuong 17-03-2012 76 18   Download

 • Discrete wavelet transform (DWT) algorithms have become standard tools for discrete-time signal and image processing in several areas in research and industry. As DWT provides both frequency and location information of the analyzed signal, it is constantly used to solve and treat more and more advanced problems. The present book: Discrete Wavelet Transforms: Theory and Applications describes the latest progress in DWT analysis in non-stationary signal processing, multi-scale image enhancement as well as in biomedical and industrial applications....

  pdf0p cucdai_1 20-10-2012 42 12   Download

 • Discrete Wavelet Transform is a wavelet (DWT) transform that is widely used in numerical and functional analysis. Its key advantage over more traditional transforms, such as the Fourier transform, lies in its ability to offer temporal resolution, i.e. it captures both frequency and location (or time) information.

  pdf232p phoebe75 19-02-2013 13 4   Download

 • Tham khảo sách 'discrete wavelet transforms: algorithms and applications edited by hannu olkkonen', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf308p ngoctu2392 28-11-2012 33 3   Download

 • Thành công cơ bản của công nghệ nén ảnh là giảm số lượng bit cần dùng để thể hiện ảnh với độ biến dạng cảm nhận là ít nhất.Mã hóa băng con sử dụng Wavelets là một công nghệ thể hiện tốt nhất giữa trong những công nghệ nén. Hình 1.1 dưới đây thể hiện sơ đồ khối của hệ thống nén ảnh dựa trên công nghệ wavelet.

  doc31p thanhf291945 05-08-2013 94 37   Download

 • Lecture Digital image processing - Image transforms include all of the following content: Discrete fourier transform (DFT) in 2D, wavelet transform, hough transform.

  pdf10p youcanletgo_04 17-01-2016 14 1   Download

 • The Fourier transform and its extensions have historically been the prime vehi- cle for signal analysis and representation. Since the early 1970s, block transforms with real basis functions, particularly the discrete cosine transform (DCT), have been studied extensively for transform coding applications. The availability of simple fast transform algorithms and good signal coding performance made the DCT the standard signal decomposition technique, particularly for image and video. The international standard image-video coding algorithms, i.e., CCITT...

  pdf0p beobobeo 01-08-2012 31 6   Download

 • There is a growing demand of image processing in diverse application areas, such as multimedia computing, secured image data communication, biomedical imaging, biometrics, remote sensing, texture understanding, pattern recognition, content-based image retrieval, compression, and so on. As a result, it has become extremely important to provide a fresh look at the contents of an introductory book on image processing. We attempted to introduce some of these recent developments, while retaining the classical ones....

  pdf451p echbuon 02-11-2012 70 28   Download

 • Cuốn sách được viết bằng một cách dần dần, ngắn gọn và mạch lạc, bao gồm cả quản lý các khía cạnh (sự trưởng thành của giải pháp BI trong tổ chức, hội nhập của các giải pháp BI với các giải pháp / công nghệ hiện đại khác để đạt được tổ chức sự nhanh nhẹn), và các khía cạnh công nghệ (phương pháp luận tiếp cận và đề xuất các giải pháp phát triển).

  pdf308p lulanphuong 02-04-2012 82 5   Download

 • Chúng tôi thiết lập một hệ thống để xây dựng một hình ảnh tốt từ mô hình hai camera. Hệ thống của chúng tôi là bắt chước một hệ thống thị giác của con người với hai máy ảnh đề cập đến hai mắt, mỗi mắt chụp xem riêng của mình và hai hình ảnh riêng biệt được gửi đến não để xử lý cho đơn vị vào một hình ảnh. Tương tự như vậy, trong hệ thống của chúng tôi, chúng tôi trình bày một quá trình để tìm ra các mối quan hệ của hai hình ảnh được...

  pdf10p phalinh19 22-08-2011 31 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản