Dn thực hiện cổ phần hoá

Xem 1-20 trên 42 kết quả Dn thực hiện cổ phần hoá
 • Công văn 1054/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với DN thực hiện cổ phần hoá

  pdf2p nuoanh 15-08-2009 45 2   Download

 • DN là tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân Thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, trao đổi hàng hóa trên thị trường Tuân theo nguyên tắc: Tối đa hóa lợi ích cho người tiêu dùng, Tối đa hóa lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp, Kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu KTXH.

  ppt53p tanphat_tk 26-10-2010 212 70   Download

 • Khái niệm chung về doanh nghiệp: DN là đơn vị tổ chức kinh doanh có t cách pháp nhân nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên thị trờng để tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp của chủ sở hữu tài sản.

  pdf29p kimku11 04-10-2011 69 16   Download

 • Công văn 2450/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với DN thực hiện cổ phần hoá

  pdf2p dembuonngu 16-08-2009 17 1   Download

 • Quá trình toàn cầu hóa làm tăng thêm mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trên thế giới. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng không ngoại lệ. Với những biến động khôn lường của nền kinh tế, nhất là thị trường tài chính đã tạo ra những rủi ro khó tránh khỏi cho các DN.

  pdf112p matbuon_266 19-07-2012 126 75   Download

 • Tỉnh Đồng Nai (ĐN) có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có lợi thế phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp. Cơ sở lí thuyết phát triển không gian cho thấy sự phân hóa khá rõ nét về nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội và sự phân bố các hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế ở tỉnh ĐN. Tuy nhiên, thực trạng phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế của tỉnh còn nhiều hạn chế.

  pdf9p nganga_02 09-09-2015 30 7   Download

 • Đối với DN hoạt động công ích 2.3 – Giải quyết lao động dôi dư và nợ không thanh toán được 3 - Đổi mới và nâng cao hoạt của các tổng công ty nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh 4 - Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN 5 – Thực hiện giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê,

  pdf6p phuoctam21 02-06-2011 26 2   Download

 • Về việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách 2.1 - Đối với DN hoạt động kinh doanh 2.2 - Đối với DN hoạt động công ích 2.3 – Giải quyết lao động dôi dư và nợ không thanh toán được 3 - Đổi mới và nâng cao hoạt của các tổng công ty nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh 4 - Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN 5 – Thực hiện giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê,

  pdf10p samsung5 04-10-2011 29 2   Download

 • Hiện nay, nước ta đang “mở cửa” với xu thế toàn cầu hóa, hợp tác Quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng. Là thành viên chính thúc của tổ chức Thương mại Thế giới WTO nền kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển thì cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là tính cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, một DN dù hoạt động ở loại hình nào cũng chịu sự tác động của quy luật chi phối, quy luật đào thải từ thị trường.

  doc59p nhungoc17690 28-03-2011 3556 1087   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới để đẩy mạnh CNH-HĐH thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các doanh nghiệp (DN) có vị trí , vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân . Nó góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành và của cả nền kinh tế; tạo thêm hàng hoá dịch vụ; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ; tăng thu nhập và nâng cao đời sống; tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước và đặc biệt được...

  pdf46p minhtam 13-07-2009 1001 320   Download

 • Nói đến văn hoá doanh nghiệp (VHDN), người ta thường có hai xu hướng: hoặc quá chú trọng đến các sinh hoạt có tính chất bề nối trong công ty hoặc là thiên về phương diện ý thức đạo đức mà xã hội yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh. Thiết nghĩ, VHDN gồm cả bề nối lẫn chiều sâu, được thể hiện ở cả hai cấp độ: cấp độ một là tố chức kinh doanh - cụ thể là tố chức doanh nghiệp (DN), và rộng hơn, là mối quan hệ giữa các tố chức kinh doanh với...

  pdf107p bidao13 17-07-2012 343 180   Download

 • Toàn cầu hoá và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tạo ra những cơ hội to lớn đồng thời đặt ra những thách thức hết sức gay gắt đối với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh mới, vấn đề chất lượng ngày càng quan trọng và trở thành yếu tố chính quyết định sự thành công của DN trong bất cứ môi trường nào.

  doc59p khanhduonghaui 14-06-2010 256 163   Download

 • Trong sự nghiệp đổi nới để đẩy mạnh CNH - HĐH thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các doanh nghiệp (DN c) có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành và của cả nền kinh tế; tạo thêm hàng hóa dịch vụ; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; tăng thu nhập và nâng cao đời sống; tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước và đặc biệt được...

  pdf41p 951847623 09-04-2012 180 83   Download

 • Văn hóa doanh nghiệp có vô vàn hình thức biểu hiện, nhưng lưu ý rằng, văn hóa DN không phải thực hiện trong ngày một ngày hai, nó có thể kéo dài hàng thập kỷ. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu, nó phải được sự vun đắp của từng cá nhân trong DN. Xây dựng văn hóa là chìa khóa để DN được trường tồn.

  pdf44p dathao 16-10-2009 145 57   Download

 • Trong bôí can̉ h nêǹ kinh tế thị trươǹ g phat́ triên̉ maṇ h như vũ baõ hiêṇ nay, sự gia tăng không ngưǹ g cuả năng lưc̣ san̉ xuât́ và quá triǹ h hôị nhâp̣ kinh tê ́ mang tiń h toaǹ câù hoá đã taọ ra nhiêù cơ hôị nhưng cuñ g không it́ thać h thưć cho nhưñ g DN tham gia trên thị trươǹ g. Để tồn tại và phát triển bêǹ vưñ g trong nêǹ kinh tế đo,́ các DN cần phaỉ nỗ lưc̣ không ngưǹ g, phát huy nôị lưc̣ , đôǹ g thơì có nhưñ g giaỉ...

  doc21p cunxubong 13-08-2012 125 45   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới để đẩy mạnh CNH-HĐH thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các doanh nghiệp (DN) có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

  pdf26p 951847623 09-04-2012 89 30   Download

 • Chiến lược thường được quan niệm như là nghệ thuật phối hợp các hành động, các quá trình nhằm đạt được những mục tiêu dài hạn. Chiến lược phát triển công nghiệp là một bộ phận trọng yếu của chiến lược phát triển kinh tế xã- hội của đất nước. Chiến lược phát triển công nghiệp phải xác định được mục tiêu dài hạn (10 năm, 20 năm) của hệ thống công nghiệp và phương thức, biện pháp cơ bản để được mục tiêu dài hạn ấy.

  pdf29p truongdoan 29-07-2009 126 21   Download

 • Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc đáng phấn khởi. Kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH); đời sống của người lao động từng bước được cải thiện... nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

  pdf113p inspiron1212 04-12-2012 61 21   Download

 • .Các câu tuyên ngôn của DN không chỉ thể hiện được phần “xác” qua hình thức phông chữ, màu sắc, nơi bố trí... mà phải được thổi “hồn” để tạo cảm xúc và khơi gợi cả niềm tin lẫn quyết tâm. Đối với các doanh nghiệp (DN) nước ngoài, đặc biệt là những công ty đa quốc gia, những câu tuyên ngôn chính thức của DN về triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa DN...

  pdf5p logomay 15-06-2013 68 15   Download

 • Các câu tuyên ngôn của DN không chỉ thể hiện được phần “xác” qua hình thức phông chữ, màu sắc, nơi bố trí..., mà phải được thổi “hồn” để tạo cảm xúc và khơi gợi cả niềm tin lẫn quyết tâm. Đối với các doanh nghiệp (DN) nước ngoài, đặc biệt là những công ty đa quốc gia, những câu tuyên ngôn chính thức của DN về triết lý kinh .doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa DN...

  pdf7p sieunhantraicay 01-09-2012 66 14   Download

Đồng bộ tài khoản