Dns guard

Xem 1-4 trên 4 kết quả Dns guard
 • Giả sử để phân giải một tên đến một địa chỉ , một host có thể truy vấn (query ) cùng DNS server nhiều lần . Đặc điểm DNS guard của PIX firewall là nhận biết được một truy vấn outbound DNS và chỉ cho phép lần reply đầu tiên từ server được qua PIX firewall . Tất cả các

  doc21p tranvietson1983 23-03-2010 108 40   Download

 • Tham khảo sách 'cisco secure pix firewall advanced version 4.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p mylinh 12-08-2009 88 18   Download

 • Tham khảo sách 'cisco secure pix firewall advanced (cspfa) - version 3.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf68p mylinh 12-08-2009 83 13   Download

 • Tham khảo sách 'cisco secure pix firewall advanced exam 9e0-111 - version 6.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf89p halanh 15-08-2009 86 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản