Đo lường csm

Xem 1-7 trên 7 kết quả Đo lường csm
 • CSM là quá trình bằng cách thu thập các thông tin có giá trị và tin cậy về sự đánh giá của khách hàng hiệu quả thực hiện của một tổ chức.Một khái niệm khác thường áp dụng trong thực tiễn của các doanh nghiệp, CSM là đo lường mức độ trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ sản phẩm hay dịch vụ với những kỳ vọng của người đó.

  pdf22p truongthinh 12-10-2009 574 277   Download

 • Theo một cuốn sách giao khoa dành cho thợ cạo của thập niên 50 đã viết ”đừng bao giờ dùng con dao cùn để cạo cho khách hàng ngay cả khi bạn cho rằng khách hàng đó chỉ gây phiền toái cho công việc của bạn”. Như vậy, ngay trong thập niên 50 các hoạt động nghiên cứu về khách hàng, tiền thân của hoạt động đo lường sự thoả mãn khách hàng (CSM) đã xuất hiện.

  doc24p 0909461146 17-03-2011 138 78   Download

 • Nigel Hill is founder and Managing Director of The Leadership Factor, a research company which specialises in measuring satisfaction and loyalty. Based in the UK, USA, Australia, France and Italy, The Leadership Factor conducts CSM surveys for many blue chip companies and runs seminars on measuring customer satisfaction and employee satisfaction both in Europe, America and Australia. Nigel is author of ëThe Handbook of Customer Satisfaction Measurementí and ëHow to Measure Customer Satisfactioní, both published by Gower. ...

  pdf11p dathao 20-10-2009 108 32   Download

 • Đo lường sự thoả mãn khách hàng 1. Khái niệm: Theo một cuốn sách giao khoa dành cho thợ cạo của thập niên 50 đã viết ”đừng bao giờ dùng con dao cùn để cạo cho khách hàng ngay cả khi bạn cho rằng khách hàng đó chỉ gây phiền toái cho công việc của bạn”. Như vậy, ngay trong thập niên 50 các hoạt động nghiên cứu về khách hàng, tiền thân của hoạt động đo lường sự thoả mãn khách hàng (CSM) đã xuất hiện.

  pdf15p anhtuc_1 14-11-2012 93 30   Download

 • Các phương pháp đo lường sự thoả mãn khách hàng Phân loại: Các phương pháp CSM được phân làm hai loại chính: - Phương pháp đo lường thường xuyên thu thập thông tin từ mỗi khách hàng khi chuyển giao sản phẩm và dịch vụ. Phương pháp này giúp nắm bắt được ngay những ý kiến của khách hàng và tiến hành chỉnh sửa kịp thời những điểm không phù hợp.

  pdf7p anhtuc_1 14-11-2012 71 27   Download

 • III. Hoạch định và thực hiện CSM Xác định mục tiêu CSM: Đây là bước quan trong nhất để thực hiện một chương trình CSM. Mục tiêu của CSM có thể tham khảo trong phần 1.3. Mục tiêu CSM cũng phải đảm bảo yêu cầu của mục tiêu nói chung là phải thực tế, khả thi, có khả năng đo lường được…và cuối cùng là phải phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Tần xuất của CSM: .

  pdf23p anhtuc_1 14-11-2012 56 12   Download

 • The purpose of this paper is to help customer survey process stakeholders understand some of the inherent tradeoffs of alternative survey methods. The scope addresses factors including size of the customer population, strengths and weaknesses of alternate methods, survey response rates and resource constraints. When taken with the information needs of the organization, these factors converge to suggest appropriate survey methods and designs that will facilitate an effective customer satisfaction measurement (CSM) process. ...

  pdf9p dathao 20-10-2009 90 24   Download

Đồng bộ tài khoản