Doang nghiệp

Xem 1-20 trên 84 kết quả Doang nghiệp
 • Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doang nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong tiến trình hội nhập nêu cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh cảu doanh nghiệp xuất khẩu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam.Quan điểm, định hướng cho việc nâng.

  pdf99p acc_12 03-04-2014 48 19   Download

 • Tiểu luận: Tác động của Nghị quyết 13 đối với doang nghiệp có bố cục gồm 3 phần chính trình bày về bức tranh kinh tế doang nghiệp Việt Nam đầu năm 2012, tác động của Nghị quyết 13 đối với doanh nghiệp, một số đề xuất để chính sách thực sự là đòn bẩy của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc18p sangk4 08-10-2014 26 8   Download

 • Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

  pdf78p thainhatquynh 06-07-2009 4973 3041   Download

 • Trong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế cũ. Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp b¬ớc sang cơ chế quản trị kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường. Sau hơn mư¬ời năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đã có những thành tựu lớn tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong sự phát triển kinh tế của đất nước.

  doc93p tiencuong 20-07-2009 1008 425   Download

 • Một đặc điểm của kinh tế thị trường trong xây dựng là khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp xây dựng phụ thuộc rất chặt chẽ vào khả năng thắng thầu xây dựng. Nếu doanh nghiệp xây dựng mua sắm quá nhiều máy móc xây dựng sẽ có thể gặp phải nguy cơ máy móc đứng không do không kiếm được hợp đồng xây dựng.

  pdf97p trungtri 23-07-2009 523 295   Download

 • Trong doang nghiệp sản xuất công nghiệp, việc tổ chức công tác kế toán, vận dụng các phương pháp kỹ thuật hạch toán, đặc biệt là vận dụng phương pháp kế toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong phạm vi ngành sản xuất công nghiệp bắt nguồn từ những đặc điểm của quy trình công nghệ kỹ thuật và tổ chức sản xuất, từ tính đa dạng và khối lượng sản phẩm được sản xuất ra, nói cách khác là bắt nguồn từ loạ...

  doc86p winbithanhquyen 16-04-2011 501 288   Download

 • Ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương và địa phương) - Tín dụng Nhà nước (Nhà nước là người đi vay) 1.1.2. Tài chính doanh nghiệp: - Tài chính của các đơn vị, các tổ chức hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế. Tài chính doanh nghiệp là cơ sở để tích tụ - tập trung các nguồn lực tài chính nên nó gắn liền với quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ cho xã hội....

  pdf11p quangngoc368 28-12-2009 332 191   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p tryforget 14-12-2011 484 156   Download

 • rong cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, mọi doanh nghiệp phải hoàn toàn tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

  doc59p elirabetter 30-09-2009 284 128   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Việt Nam- Apec: cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước đưưa ra cái nhìn tổng quát về apec và thực trạng tham gia hợp tác Apec của Việt Nam trong thời gian qua, khái quát những thành tựu đã đạt được và hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó tập trung phân tích để nêu bật những cơ hội và thách thức mà hợp tác Apec đã đang và sẽ tiếp tục mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf119p sms_12 07-05-2014 230 79   Download

 • Doang nghiệp là đơn vị kinh tế hoạch toán kinh tế độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân được hình thành theo luật doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, luật doanh nghiệp.

  pdf84p hizaza 07-10-2009 288 71   Download

 • Mỗi doanh nghiệp là một tế bào trong nền kinh tế quốc dân, có nghĩa vụ đóng góp cho nhà Nước một số loại thuế, theo quy định của các luật thuế hiện hành về mức thu và thời hạn nộp, bằng một phần thu nhập của mình hoặc từ khoản thuế thu hộ cho Nhà Nước từ người tiêu dùng thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ của doang nghiệp bán hoặc cung cấp cho họ.

  pdf403p bookstore_1 10-01-2013 102 47   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại sacombank - cần thơ', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p sony_12 25-06-2013 75 41   Download

 • Trước kia, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doang nghiệp không phảo nghĩ gì về đầu vào và đầu ra của sản xuất, mà cố gắng của doanh nghiệp đều nhằn hoàn thành kế hoạch sản xuất mà Nhà nước giao cho.

  pdf63p intel1212 06-12-2012 128 35   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tín dụng trong doang nghiệp không chỉ là mối quan hệ với ngân hàng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf99p ttcao10 29-08-2011 62 30   Download

 • Cung cấp các thông tin về tình trạng tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh cũng như lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp có ích cho việc ra quyết định kinh tế. Cung cấp các thông tin, số liệu để kiểm tra tình hình hạch toán kinh doanh, chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán (VAS và IAS) Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn

  ppt53p coc_xanh 15-01-2013 70 18   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'doang nghiệp thiếu khả năng về tài chính và nghiệp vụ tài trợ tín dụng xuất nhập khẩu', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p ttcao9 27-08-2011 58 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ tỉnh đồng tháp', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p sony_12 25-06-2013 49 16   Download

 • Những cách khiến doanh nghiệp sụm sớm Bạn tôi là một doanh nhân và có một công ty tư nhân kinh doanh các thiết bị điện tử, nó đã đi vào hoạt động trên năm năm rồi

  pdf2p thientruc1605 05-08-2010 64 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoạch định thị phần cố định và linh động trong các doang nghiệp việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p muaythai7 30-08-2011 33 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản