intTypePromotion=1
ADSENSE

Doanh thu hoạt động

Xem 1-20 trên 6055 kết quả Doanh thu hoạt động
 • Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng để phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh phải được tập hợp theo từng...

  doc143p tinlam313 13-08-2009 87 259   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p den_huyenbi 23-07-2010 119 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p thuytinh_den 21-07-2010 145 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p den_huyenbi 23-07-2010 78 5   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức, các Công ty kinh doanh sản xuất các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy thị trường là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường cho nên bản thân các doanh nghiệp phải tìm nguồn mua và tiêu thụ....

  doc46p hongnghia89 30-07-2011 1370 519   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Doanh thu hoạt động tài chính gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ,…

  doc6p chikorita 03-12-2009 817 138   Download

 • Những vấn đề chung Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .Kế toán chi phí tài chính .Kế toán giá vốn hàng bán .Kế toán chi phí bán hàng .Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. ...

  pdf35p can_loc 27-07-2012 368 91   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Tiến Quân được nghiên cứu nhằm mục đích nghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp được thực hiện bằng cách xem xét đánh giá trình tự hạch toán các nghiệp vụ liên quan cũng như việc lập các chứng từ, ghi chép sổ sách trong quá trình xác định kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

  pdf62p a_kieu1985 05-12-2016 236 77   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chế độ hoạt động các mô hình công ty mẹ - công ty con và đa mô hình vào áp dụng rộng rãi', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dahlia89 23-02-2012 104 41   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: những vấn đề chung, kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt101p bautroibinhyen15 22-01-2017 76 23   Download

 • Mục tiêu chung: Đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục tình hình kế toán doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty. Mời các bạn tham khảo!

  doc95p hoadth2008 06-03-2019 54 15   Download

 • Tiểu luận nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết hiện nay. Áp dụng công nghệ thông tin vào việc dự báo và khảo sát quan hệ khách hàng sẽ làm hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn cả về phương diện thời gian và chi phí, góp phần vào thực hiện doanh nghiệp điện tử và thương mại điện tử.

  doc47p sktt12 15-08-2019 81 13   Download

 • Đề tài khái quát một cách có hệ thống những vấn đề lý luận kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế; đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú - Thừa Thiên Huế.

  pdf92p thangnamvoiva26 21-10-2016 70 11   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình; đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng ở công ty.

  pdf102p thangnamvoiva26 21-10-2016 49 5   Download

 • Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng để phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh phải được tập hợp theo từng thời kỳ: tháng, quý, năm.

  pdf62p lanxichen 04-05-2020 24 3   Download

 • Sau khi học xong Chương 2 này sinh viên có khả năng: Nhận biết và phân loại được doanh thu hoạt động kinh doanh, nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh trong DN, nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến doanh thu hoạt động kinh doanh trong DN.

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 11 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm đưa ra các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh điện ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các Tổng công ty Điện lực phía Bắc Việt Nam.

  pdf5p vivientiane2711 01-07-2020 10 1   Download

 • 6.1.1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng để phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh...

  doc138p bantotcuatoi_0506 26-05-2010 977 601   Download

 • Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế, tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để sản xuất chế tạo sản phẩm, thực hiện cung cấp các loại lao vụ, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng số lợi nhuận...

  doc50p huyen_90 08-09-2011 361 165   Download

 • iêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng…) quyết định...

  doc82p maimam 14-10-2009 244 99   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Doanh thu hoạt động
p_strCode=doanhthuhoatdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2