Documentary collections

Xem 1-9 trên 9 kết quả Documentary collections
 • Là phương thức thanh toán hàng hoá mà trong đó người bán sau khi giao hàng cho người mua sẽ tiến hành kí phát hối phiếu, nhờ NH thu hộ tiền ở NK - Nhờ thu trơn (Clean Collection) - Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection) Nhờ thu trơn: là phương thức thanh toán mà người bán sau khi giao hàng cho người mua sẽ tiến hành lập BCT và chuyển toàn bộ chứng từ cho người mua nhận hàng. Sau đó, người bán mới ký phát hối phiếu cho NH nhờ NH thu hộ tiền ở người mua (trả sau).

  doc3p hatde_smile 19-12-2010 1986 347   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phương thức thanh toán có nội dung trình bày về phương thức chuyển tiền (T/T), phương thức ghi sổ (Open account), phương thức nhờ thu trơn (Clean collection) và nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection- D/P, D/A), phương thức giao chứng từ nhận tiền (CAD), phương thức tín dụng chứng từ.

  ppt48p hoa_cuc91 27-06-2014 127 24   Download

 • Welcome to the second edition of the Trade Finance Guide: A Quick Reference for U.S. Exporters. This guide is designed to help U.S. companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), learn the basic fundamentals of trade finance so that they can turn their export opportunities into actual sales and achieve the ultimate goal of getting paid—especially on time—for those sales. This guide provides general information about common techniques of export financing.

  pdf32p kimngan_1 05-11-2012 42 16   Download

 • Cho đến nay, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước khi quan hệ mua bán với nhau thường sử dụng các hình thức thanh toán như: Chuyển tiền (Remittance), Uỷ thác thu (Collection), Tín dụng chứng từ (Documentary Credit).

  pdf60p minhtam 08-07-2009 2933 2721   Download

 • Nội dung được chia làm 9 bài. Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan đến tỷ giá hối đoái. Bài 2 giới thiệu về sự hình thành, đặc điểm, quy mô và vai trò của thị trường hối đoái trong hoạt động kinh tế. Bài 3 khái quát những lý thuyết và các bài tập thực hành về các nghiệp vụ hối đoái như Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Future Contracts, Options.

  pdf132p lovequynh861 13-04-2011 990 532   Download

 • Trả tiền mặt ( Cash payment) Nhờ thu (Collection) Chuyển tiền Tín dụng chứng từ ( Documentary credit) Ghi sổ (Open account) Văn bản, quy định được áp dụng trong Thanh toán quốc tế (international regulations)

  ppt53p print_12 21-08-2013 78 25   Download

 • Trả tiền mặt ( Cash payment) Nhờ thu (Collection) Chuyển tiền Tín dụng chứng từ ( Documentary credit) Ghi sổ (Open account) Văn bản, quy định được áp dụng trong Thanh toán quốc tế (international regulations) .Cash payment COD Cash on delivery Trả khi ngƣời bán giao hàng CWO (Cash with order) Trả lúc ký hợp đồng hoặc đặt hàng CAD (Cash against documents) Thanh toán khi ngƣời bán xuất trình chứng từ

  pdf53p ktouch_12 20-06-2013 93 20   Download

 • Chương này giúp người học nắm bắt được các phương thức thanh toán quốc tế (methods of payment in international trade) như: Phương thức chuyển tiền (Remittance), phương thức ghi sổ (Open account), phương thức thanh toán nhờ thu (Collection), phương thức giao chứng từ nhận tiền (Cash Against Documents – CAD), phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p tangtuy12 02-06-2016 33 5   Download

 • Chương 4 - Các phương thức thanh toán quốc tế. Chương 4 bao gồm các nội dung cơ quan liên quan đến: Phương thức chuyển tiền (remittance transfers), phương thức ghi sổ (open account), phương thức nhờ thu (collection), phương thức tín dụng chứng từ (documentary credit).

  pdf25p tieu_vu02 02-06-2018 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản