Documents maple

Xem 1-20 trên 48 kết quả Documents maple
 • Trong dạy toán, việc sử dụng các phầm mền Mathematieca, Maple, Cabri Geometry, Geometer's Sketchpad,Mathcad...vào hỗ trợ tự học, tự nghiên cứu của sinh viên là vấn đề rất cần thiết. Từ đó, định hướng được cách dạy của người dạy cho người học và cách học của người học trên sự hỗ trợ của các phần mềm toán học.

  pdf9p mrbin1262006 13-04-2010 664 167   Download

 • MAPLE Maple là một hệ thống tính toán trên các biểu thức đại số và minh họa toán học mạnh mẽ của công ty Warterloo Maple Inc.

  doc44p nhatdt_0301 25-01-2011 172 94   Download

 • BÀI 0. GIỚI THIỆU VỀ MAPLE ￧Maple là một phần mềm tính toán do hãng Maple Soft, một bộ phận chủ yếu của liên hợp công ty Waterloo Maple phát triển. ￧Cho đến nay Maple đã được phát triển qua nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng hoàn thiện ￧Với phần mềm Maple, chúng ta có thể: + Thực hiện các tính toán với khối lượng lớn, với thời gian nhanh và độ chính xác cao.

  pdf5p poseidon08 08-08-2011 168 92   Download

 • Maple là phần mềm tính toán ñược dùng phổ biến. Nó cung cấp ñầy ñủ các công cụ phục vụ cho việc tính toán số và tính toán biểu trưng (tính toán trừu tượng trên các tham biến), vẽ ñồ thị,…cho nhiều phân ngành như ðại số tuyến tính, Toán rời rạc, Toán tài chính,Thống kê, Lý thuyết số, Phương trình vi phân,….

  pdf15p dangkhoa1612 12-10-2012 150 65   Download

 • Lập trình trên maple là tài liệu cung cấp các lệnh lập trình cơ bản và cách thiết lập một chu trình. Qua tài liệu sẽ giúp hiểu hơn về ngôn ngữ lập trình hướng chu trình để có thể tự code một cách hiệu quả.

  pdf9p saga07 03-04-2014 134 50   Download

 • Dạng toàn phương là một trong những khái niệm cơ bản của Toán cao cấp. Dạng toàn phương có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và kinh tế như nhận dạng các đường và mặt bậc hai, đưa ra các điều kiện đủ trong các bài toán tối ưu… Sử dụng phần mềm MAPLE giúp cho việc nghiên cứu các dạng toàn phương dễ dàng và hiệu quả hơn. Giả sử Vn là một không gian n chiều và S là một cơ sở của nó. Trong cơ sở S một dạng toàn phương là biểu thức có dạng Q( x, x)...

  pdf4p rose_12 06-12-2012 161 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm maple hỗ trợ dạy và học bài toán tìm các điểm cố định của họ đường cong', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p rose_12 06-12-2012 102 20   Download

 • Khi xét các số hạng an = 22 +1 , P. Fermat (1601-1665) nhận thấy với n = 0, 1, 2, 3, 4 các số hạng an đều là các số nguyên tố. Kiểm tra lại điều này khi sử dụng MAPLE. Lệnh ifactor(a) để phân tích số a ra thừa số nguyên tố. Lệnh isprime(a) để biết a có phải là số nguyên tố không.nhận thấy điều này.

  pdf3p nvg58_nvg58 11-05-2011 108 19   Download

 • A Student’s Guide to the Study, Practice, and Tools of Modern Mathematics provides an accessible introduction to the world of mathematics. It offers tips on how to study and write mathematics as well as how to use various mathematical tools, from LaTeX and Beamer to Mathematica® and Maple™ to MATLAB® and R. Along with a color insert, the text includes exercises and challenges to stimulate creativity and improve problem solving abilities.

  pdf83p rose_12 06-12-2012 19 2   Download

 • This tutorial shows how to use Maple both as a calculator with instant access to hundreds of high-level math routines and as a programming language for more demanding tasks. It covers topics such as the basic data types and statements in the Maple language. It explains the differences between numeric computation and symbolic computation and illustrates how both are used in Maple. Extensive "how-to" examples are used throughout the tutorial to show how common types of calculations can be expressed easily in Maple.

  pdf0p rose_12 06-12-2012 30 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình maple', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p orchid 18-03-2009 680 190   Download

 • Một số tài liệu hướng dẫn sử dụng Maple bằng tiếng Việt trên mạng, các bạn có thể download về để tham khảo

  pdf15p provuong92 06-12-2010 453 133   Download

 • Maple là một phần mềm tính toán do hãng Maple Soft, một bộ phận chủ yếu của liên hợp công ty Waterloo Maple phát triển. Cho đến nay Maple đã được phát triển qua nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng hoàn thiện. Với phần mềm Maple, chúng ta có thể: Thực hiện các tính toán với khối lượng lớn, với thời gian nhanh và độ chính xác cao.

  pdf15p hgiang 11-03-2009 377 73   Download

 • BÀI 3. VẼ ĐỒ THỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 1. Khởi tạo các hàm vẽ đồ thị with(plots): Warning, the previous binding of the name arrow has been removed and it now has an assigned value with(plottools): 2. Vẽ đồ thị trong không gian 2 chiều Oxy Vẽ đồ thị hàm thông thường: Cú pháp: plot(ham_can_ve, x=gt_dau..gt_cuoi, y=gt_dau..gt_cuoi, cac_tuy_chon); Một số tùy chọn thông dụng: - Đặt màu cho đồ thị: color = - Đặt độ dày k cho đồ thị: thickness = k ...

  pdf5p poseidon08 08-08-2011 124 67   Download

 • BÀI 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 1. Các tính toán trong hình học phẳng: gói geometry Khởi tạo các hàm tính toán trong hình học phẳng with(geometry): Các hàm trên đối tượng điểm - Định nghĩa điểm: point(ten_diem, hoanh_do

  pdf5p poseidon08 08-08-2011 112 58   Download

 • Maple có 2 môi trường lμm việc lμ toán vμ văn bản. Sau khi khởi động, Maple tự động bật môi trường toán. Muốn chuyển sang môi trường văn bản, kích chuột vào biểu tượng T trên thanh công cụ hay vμo trình Insert-Text. Ngược lại, từ môi trường văn bản, kích chuột vμo dấu "[" trên thanh công cụ hay vào Insert để chuyển sang môi trường toán. * Các phép toán: +, -, *, /, ^, !, , =, =, := Sin, cos, tan, * Lệnh của Maple (Maple Input). Lệnh của Maple được đưa vào worksheet tại...

  pdf4p nkt_bibo46 15-02-2012 52 15   Download

 • Maplesoft, Maple, Maple Application Center, Maple Student Center, Maplet, Maple T.A., and MapleNet are all trademarks of Waterloo Maple Inc. © Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc. 2007. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transcribed, in any form or by any means — electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise. Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the vendor.

  pdf412p rose_12 06-12-2012 40 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 1: hướng dẫn sử dụng maple', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p hild89 29-12-2011 55 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương: sử dụng maple', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p hild89 29-12-2011 42 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 0: sử dụng maple', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hild89 29-12-2011 34 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản