intTypePromotion=1
ADSENSE

Đối ngoại kinh tế

Xem 1-20 trên 6493 kết quả Đối ngoại kinh tế
 • Sài Gòn – Chợ Lớn trở thành thị tứ phát triển dưới thời Nguyễn với sự giao lưu buôn bán trong và ngoài nước nhưng đô thị này chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Bài viết đề cập những nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa Sài Gòn – Chợ Lớn, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của Nam Kỳ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 53 0   Download

 • Tài liệu "Quan hệ giữa Mỹ và các nước lớn sau chiến tranh lạnh" có nội dung trình bày về sức mạnh của Mỹ sau chiến tranh lạnh, nội dung chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh, quá trình triển khai chính sách đối ngoại với các nước lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc48p phuanhphu 13-05-2022 13 1   Download

 • Chính sách đối ngoại của Mỹ cũng theo đuổi ba mục tiêu là an ninh, phát triển và phát huy ảnh hưởng của quốc gia trên thế giới và bài nghiên cứu này sẽ cố gắng chỉ ra lôgíc kinh tế đằng sau các hoạt động quốc tế của Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc17p phuanhphu 13-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay" trình bày kinh tế tư nhân hiện nay đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh quốc dân. Cùng với sự thừa nhận và mở rộng hành lang pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân, Đảng ta đã đưa ra nhiều quan điểm, chính sách phát triển kinh tế tư nhân kể từ khi đổi mới đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển kinh tế ở Hải Phòng hiện nay" nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết bàn về việc nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng vào điều kiện thực tế Hải Phòng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy tối đa nguồn lực của thành phố, sớm đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 1 1   Download

 • Bài viết đánh giá khách quan, đầy đủ thực trạng và những vấn đề đang đặt ra đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Hải phòng hiện nay góp phần cung cấp luận cứ, tham mưu cho cấp có thẩm quyền thành phố xây dựng chính sách, biện pháp hữu hiệu thúc đẩy khu vực này phát triển xứng tầm vị trí, tiềm năng, lợi thế của nó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Việc nghiên cứu nhằm hướng tới xây dựng và hoàn thiện một thể chế pháp lý đầy đủ và phù hợp đối với hộ kinh doanh là một yêu cầu cấp thiết. Bài viết, trên cơ sở đánh giá vai trò của hộ kinh doanh và các quy định pháp luật hiện hành, đưa ra một số kiến nghị hướng tới đáp ứng yêu cầu nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng số liệu của 100 hộ canh tác chè năm 2018-2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Phương pháp phân tích thống kê kinh tế được sử dụng để phân tích thực trạng sản xuất chè, trong khi đó mô hình logit nhị phân được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết của hộ. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp ghép điểm xu hướng để phân tích tác động của liên kết tới thu nhập của hộ.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 42 1   Download

 • Nghiên cứu này tập trung thống kê các hướng nghiên cứu lớn của kinh tế học giáo dục tính đến thời điểm hiện tại thông qua hồi cứu và tổng hợp các nghiên cứu, các sách và giáo trình trong và ngoài nước về chuyên ngành kinh tế học giáo dục, sau đó phân tích bối cảnh giáo dục trong nước để từ đó đưa ra đề xuất về định hướng nghiên cứu của ngành khoa học này tại Việt Nam trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Tác động tiêu cực của Brexit đến nền kinh tế Việt Nam" đề cập đến khái niệm Brexit, trên cơ sở đó đánh giá và phân tích những tác động tiêu cực của nó đối với nền kinh tế nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 18 1   Download

 • Bài viết đánh giá kết quả của nền kinh tế trong năm 2015, tìm hiểu những điểm nghẽn quan trọng của nền kinh tế, nghiên cứu từ các biến số kinh tế quan trọng như tăng trưởng, lạm phát, khu vực đối ngoại, khu vực tiền tệ tỷ giá và khu vực ngân sách. Phần kết luận đề xuất một số khuyến nghị chính sách cơ bản cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

  pdf40p viindranooyi 04-05-2022 13 1   Download

 • Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã kết thúc vòng đàm phán và dự kiến đi vào có hiệu lực từ tháng 2/2016. Hiệp định TPP mang lại cho Việt Nam rất nhiều các cơ hội nhưng đi kèm cùng với đó là nhiều những thách thức trong đó có thể kể đến như tăng trưởng kinh tế, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết này chỉ ra những ảnh hưởng tích cực từ hội nhập quốc tế đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm: tăng khả năng mở rộng thị phần trên phạm vi quốc tế, cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ, tăng tính minh bạch và hiệu quả quản trị rủi ro. Đồng thời, đề cập tới những mặt trái của hội nhập là: giảm thị phần trong nước, nguy cơ bị thôn tính từ định chế tài chính nước ngoài và không đạt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường nước ngoài.

  pdf18p viindranooyi 04-05-2022 24 2   Download

 • Biển Đông là nơi có vị trí vô cùng thuận lợi cho những mối giao thương giữa các nước trong khu vực với thế giới. Tài nguyên thiên nhiên ở đây vô cùng phong phú và quý hiếm như dầu mỏ, băng cháy – nguyên liệu được dự báo có thể phổ biến trong tương lai. Vì thế, ngoài tiềm năng phát triển thì Biển Đông luôn tiềm ẩn nguy cơ xung đột giữa các bên có liên quan. Cả Ấn Độ và ASEAN đều nhận thấy rõ mọi vấn đề đó.

  pdf7p vistephenhawking 26-04-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích làm rõ thực trạng quan hệ thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp để thúc đẩy quan hệ thương mại qua biên giới này giữa Việt Nam và Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf124p badbuddy10 21-04-2022 29 0   Download

 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội (MHB HN) trên cơ sở khái quát hoá một số vấn đề cơ bản về rủi ro tỷ giá hối đoái, các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái và thực trạng phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại MHB HN.

  pdf132p badbuddy10 21-04-2022 4 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p badbuddy10 21-04-2022 9 2   Download

 • Trên cơ sở một số lý thuyết chủ yếu có liên quan luận văn tập trung luận giải thực trạng phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc và từ đó nêu lên những giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ này trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p badbuddy10 21-04-2022 9 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra thực trạng quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Nhật Bản dƣới sự tác động của bối cảnh mới của giai đoạn 2008-2013; tìm ra thành tựu trong quan hệ hai nước và các mặt hạn chế từ phía Việt Nam; đề ra những giải pháp khắc phục và tận dụng những ưu đãi của Nhật Bản dành cho Việt Nam từ các hiệp định song phương và đa phương đã kí kết.

  pdf93p badbuddy10 21-04-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đối ngoại kinh tế
p_strCode=doingoaikinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2