intTypePromotion=1
ADSENSE

Đội ngũ giáo viên giảng dạy thể dục

Xem 1-20 trên 71 kết quả Đội ngũ giáo viên giảng dạy thể dục
 • Bài viết phân tích việc sử dụng 04 phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy để khảo sát và đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất tại các trường tiểu học trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên năm học 2015 -2016. Kết quả cho thấy, thực trạng công tác giáo dục thể chất tại một số trường tiểu học còn bất cập và hạn chế về nội dung, chương trình giảng dạy về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất. Đặc biệt, kết quả học tập và trình độ thể lực của học sinh còn thấp, chủ yếu ở mức độ trung bình.

  pdf6p danhvi95 05-12-2018 66 5   Download

 • Với xu thế phát triển của xã hội hiện đại, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển mạnh và bền vững. Chúng ta biết rằng, trong các nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục, chất lượng của giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt. Mời các bạn tham khảo bài SKKN Một số biện pháp về xây dựng đội ngũ giáo viên này nhé.

  pdf11p somivang123 24-03-2014 104 9   Download

 • Trường trung học phổ thông chuyên là trường đào tạo học sinh năng khiếu, có những năng lực đặc biệt. Để giảng dạy cho những học sinh năng khiếu này, đòi hỏi giáo viên phải làm chủ được năng lực của mình và có những phương pháp đặc biệt trong công tác giảng dạy mới có thể đáp ứng được. Bài viết này đề cập một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên.

  pdf6p vinasa2711 06-09-2019 36 1   Download

 • Thông qua các phương pháp nghiên cứu: Tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn và toán học thống kê, đề tài đã đánh giá được thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông Ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh qua các mặt: Chương trình môn học, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đối tượng học tập môn chuyên ngành.

  pdf5p violympus 18-03-2019 24 1   Download

 • Thông qua các phương pháp nghiên cứu: Tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp toán học thống kê đề tài đã đánh giá được thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới công tác huấn luyện đội tuyển Cầu lông sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông qua các mặt: Kế hoạch huấn luyện, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, công tác tuyển chọn thành phần đội tuyển, công tác kiểm tra và đánh giá. Kết quả cho thấy, kế hoạch huấn luyện còn thiếu khoa học.

  pdf4p violympus 18-03-2019 41 1   Download

 • Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đánh giá thực trạng công tác dạy và học môn Quản lý hành chính nhà nước của sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để lựa chọn các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học môn Quản lý hành chính nhà nước cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

  pdf6p cothumenhmong8 04-11-2020 26 0   Download

 • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đánh giá thực trạng công tác giảng dạy kỹ thuật Bóng chuyền cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Bóng chuyền, Ngành GDTC, Trường Đại học TDTT trên các mặt: Thực trạng chương trình giảng dạy, thực trạng đội ngũ giáo viên, thực trạng cơ sở vật chất, thực trạng kết quả học tập, xác định những sai lầm thường mắc trong thực hiện kỹ thuật cơ bản và thực trạng sử dụng các phương tiện sửa chữa sai lầm thường mắc trong giảng dạy kỹ thuật cơ bản môn Bóng chuyền.

  pdf7p violympus 18-03-2019 46 2   Download

 • Lý thuyết về việc giảng dạy kỹ năng viết được đề ra bởi các nhà nghiên cứu nối tiếng trên thế giới có thể được tóm tắt trong ba nội dung chính sau: lý thuyết về một bài viết tốt, những nguyên tắc trong giáo dục ngôn ngữ và ứng dụng vào các mô hình giảng dạy.

  pdf10p nanhankhuoctai7 01-07-2020 9 1   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa (CNH – HĐH), hội nhập khu vực và thế giới. Việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là một nhu cầu cấp thiết. Nhân tố đóng góp trực tiếp để có được nguồn nhân lực chất lượng cao là đội ngũ giảng viên trong các trường đại học

  doc12p hongha1980 23-06-2010 629 330   Download

 • Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non vì vậy bất kỳ người quản lý nào không thể bỏ qua việc bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. ...

  pdf25p dududam 18-05-2011 769 178   Download

 • I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.Lý do khách quan Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non vì vậy bất kỳ người quản lý nào không thể bỏ qua việc bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để...

  pdf28p skkntieuhoc 22-09-2011 610 154   Download

 • Khi nói về mục tiêu giáo dục, Bác Hồ đã chỉ rõ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết”. Người nhắc nhở: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Như vậy nguồn nhân lực là vốn quý giá nhất, có vai trò quyết định sự thành công của nền Công nghịêp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Để có nguồn nhân lực có hiệu quả thì vai trò của người thấy giáo trong...

  doc13p abcdeghiklmnouhgfsxv 04-05-2012 471 105   Download

 • Bộ sưu tập tuyển chọn các bài giáo án Thể dục lớp 3 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập. Bộ sưu tập tuyển chọn các bài giáo án Thể dục lớp 3 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập. Qua môn học này, giáo viên giúp học sinh tham gia và rèn luyện cơ thể qua các bài học thể dục. Tham gia các trò chơi, các bài tập để nâng cao sức khỏe và tinh thần. Giúp các em học sinh có tính kỉ luật, tinh thần tập thể...

  pdf4p abcdef_20 27-08-2011 1122 71   Download

 • Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc.. Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là một bộ phận quan trọng trong chiến lược con người và chiến lược con người đứng ở vị trí trung tâm trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Con người là chủ thể sáng tạo ra mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá; do đó, việc trồng người đặt nền móng cho sự phát triển của các lĩnh vực khác của đời sống xã...

  pdf75p inspiron1212 04-12-2012 95 25   Download

 • Kết quả nghiên cứu đã làm rõ thực trạng tình hình thực hiện công tác giáo dục thể chất và thể lực chung của sinh viên trường đại học Hồng Đức trong thời gian qua, về chương trình; nội dung giảng dạy; đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất sân bãi dụng cụ tập luyện,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p thangnamvoiva22 03-10-2016 120 12   Download

 • Giảng dạy công nghệ thông tin trong trường THPT hiện nay là một công việc bình thường đối với tất cả giáo viên nói chung và đối với môn Ngữ Văn nói riêng. Nó như một phần không thể thiếu trong quá trình giảng dạy cũng như thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “ Những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy công nghệ thông tin đối với môn Ngữ Văn trong trường THPT”.

  pdf45p thivuhuong 18-05-2014 169 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'một số suy nghĩ về việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên âm nhạc ở các trường sư phạm', tài liệu phổ thông, thể loại khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p trinhosieupham 19-02-2013 84 13   Download

 • Kiểm tra đánh giá có thể coi là một công cụ chính sách hữu hiệu nhất trong giáo dục. Khá nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kiểm tra đánh giá có những ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình giảng dạy, chi phối hoạt động và phương pháp giảng dạy của người thầy và định hướng cách học của trò. Bài viết này muốn minh chứng cho nhận định trên thông qua việc đề cập tới vấn đề thi cử trong các khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học thuộc phạm vi Ðề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

  pdf10p nganga_05 25-09-2015 110 12   Download

 • Luận văn "Cải tiến phương pháp giảng dạy Anh văn lớp 10 theo hướng tích cực hóa học sinh tại trường THPT Lê Văn Đẩu - tỉnh Bạc Liêu” nhằm giúp các nhà giáo dục, cụ thể là các giáo viên Anh văn THPT có thể cải tiến hơn trong các bài dạy ngữ pháp sao cho thật sinh động, tích cực gây sự hứng thú, say mê ở học sinh đối với môn học nhằm nâng cao chất lượng học tập hơn.

  pdf33p uocvongxua01 09-05-2015 82 11   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Kinh nghiệm trong công tác quản lí, chỉ đạo hoạt động thư viện ở trường tiểu học" với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, góp phần phát triển văn hoá đọc cho học sinh, giúp học sinh không ngừng hoàn thiện nhân cách, tri thức, rèn luyện đạo đức và bồi dưỡng thẩm mỹ cho học sinh. Đồng thời góp phần giúp đội ngũ giáo viên có hướng nghiên cứu, tìm biện pháp giảng dạy giúp học sinh tham gia tích cực hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thông qua văn hoá đọc.

  doc12p kyniemngaymua_06 02-05-2018 58 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đội ngũ giáo viên giảng dạy thể dục
p_strCode=doingugiaoviengiangdaytheduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2