intTypePromotion=1
ADSENSE

Đội ngũ khoa học lí thuyết

Xem 1-20 trên 25 kết quả Đội ngũ khoa học lí thuyết
 • Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ trí thức Thành ph ố Hồ Chí Minh (TPHCM) và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức sau 25 năm đổi mới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp định hướng xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức TPHCM đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 102 11   Download

 • Cho dù vấn đề lịch sự và lí thuyết lịch sự đã trở nên quen thuộc đối với giới nghiên cứu ngữ dụng học, thì điều này cũng không có nghĩa là chúng ta đã có một sự thống nhất trong cách hiểu và quan niệm về lịch sự, ngay cả giữa các nhà nghiên cứu. Ngược lại, càng áp dụng lí thuyết cho nghiên cứu các ngôn ngữ cụ thể (case study), người ta càng thấy nảy sinh nhiều vấn đề. Nhất là khi những vấn đề này không phải là biểu hiện ở bề mặt ngôn ngữ, không...

  pdf12p muaxuan_102 19-02-2013 52 4   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất các biện pháp hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục tiểu học rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học môn Khoa học theo lí thuyết kiến tạo, góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf218p khetien888 09-02-2017 56 15   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu và hệ thống hoá những nội dung tư tưởng cốt lõi của lí thuyết BĐTD do Tony Buzan thiết lập từ góc nhìn lập ý cho bài văn nghị luận, nghiên cứu thực trạng dạy học lập ý cho bài văn nghị luận ở THPT; nghiên cứu xác định khả năng ứng dụng BĐTD vào dạy học lập ý cho bài văn nghị luận, luận án đề xuất quy trình, cách thức tổ chức hướng dẫn cho HS THPT ứng dụng BĐTD vào lập ý cho bài văn nghị luận nhằm góp thêm một tiếng nói khẳng định giá trị, ưu thế của công cụ này đối với việc phát triển tư duy cho HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn nói chung, dạy học văn...

  doc228p chumeorocky 10-01-2018 33 7   Download

 • Bài viết dưới đây là cách tiếp cận mới đối với một đối tượng cũ. Chúng tôi đã vận dụng, ở mức độ có thể, các lí thuyết ngữ dụng học để khám phá về ngôn từ văn bản, tính chất hội thoại, nội dung hình tượng và tâm tình của các nhân vật giao tiếp trong hai bài ca dao. Người viết đã phân tích, xác định lại ý nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ và nội dung của hai bài ca dao. Trong đó, người viết đã chứng minh rằng bài thứ nhất không phải là sự...

  pdf5p phalinh16 14-08-2011 86 19   Download

 • Luận văn dùng thuật ngữ "Phương pháp tọa độ" để chỉ cách nghiên cứu hình học bằng phương pháp giải tích hoặc phương pháp vectơ - tọa độ, trình bày các khái niệm của lý thuyết Didactic mà chúng tôi dựa vào để phân tích quan hệ của thể chế (dạy học hình học ở lớp 12) đối với phương pháp vectơ và phương pháp tọa độ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p longnguyentran000 27-12-2016 130 19   Download

 • Luận văn Tiến sĩ Ngữ văn "Ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi của Ma Văn Kháng" với mục đích vận dụng lí thuyết về ngôn ngữ nghệ thuật, chúng tôi tập trung nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật của Ma Văn Kháng một cách khá toàn diện và hệ thống. Luận án sẽ làm rõ đặc điểm và những đóng góp về ngôn ngữ của Ma Văn Kháng đối với nền văn xuôi Việt Nam đương đại.

  pdf198p chumeorocky 10-01-2018 46 12   Download

 • Nhiệm vụ của bài viết này không phải là nghiên cứu ngôn b.n nói chung, mà là nghiên cứu ứng dụng lí thuyết về ngôn b.n vào việc dạy học ngoại ngữ. Tuy vậy, trước khi bàn về ngôn bản với tư cách là đối tượng của việc dạy học ngoại ngữ, cần thiết ph.i điểm qua vài nét đặc trưng của khái niệm này. Ngôn ngữ học từ nửa sau thế kỉ XX đã bước sang một thời kì mới ư thời kì bắt đầu tích cực nghiên cứu lời nói (Parole) trong sự đối lập với ngôn ngữ...

  pdf8p tuanlocmuido 14-12-2012 66 5   Download

 • Nội dung bài viết "Tín hiệu ngôn ngữ với giá trị ước định và tiền đề giao tiếp xã hội (Từ một số luận đề của Marx)" nói về ý thức tiếp cận và vận dụng hạt nhân tương đối của lí thuyết giá trị từ phạm trù kinh tế học của Marx để soi sáng cho phạm trù ngôn ngữ học. Nguyên tắc của mối liên hệ trừu tượng trên đang gắn với những luận đề của Marx mà bạn muốn tìm hiểu.

  pdf7p sansan5 06-06-2018 22 0   Download

 • Kết quả nghiên cứu nhằm làm rõ thực tiễn tổ chức dạy học trải nghiệm (DHTN) trong đào tạo giáo viên của đội ngũ giảng viên (GV) ở Khoa Sư phạm (KSP) Trường Đại học Cần Thơ. Bài báo dựa trên nghiên cứu lí luận về DHTN, khảo sát 31 GV, phỏng vấn 7 GV là cán bộ quản lí các bộ môn (BM) trực thuộc KSP (trưởng, phó trưởng bộ môn và tổ trưởng chuyên ngành, trong đó có BM Tâm lí - Giáo dục) kết hợp quan sát thực tế giảng dạy một số giờ học.

  pdf9p kethamoi 02-10-2019 53 5   Download

 • Trên cơ sở thông tin của các trường trung học phổ thông (THPT) mà Hệ thống thông tin quản lí giáo dục phục vụ nghiên cứu khoa học thu nhận được, chúng tôi đã xây dựng các chỉ số của một số tiêu chí như học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, chất lượng học tập của HS… và bước đầu vận dụng lí thuyết Đối sánh để so sánh và đánh giá một số trường THPT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT). Bài viết này giới thiệu về đối sánh trong giáo dục cũng như kết quả vận dụng nó để so sánh và đánh giá đối với 7 trường THPT hàng đầu của 7 huyện, thành phố thuộc tỉnh BR–VT.

  pdf15p allbymyself_07 02-02-2016 40 3   Download

 • Trên cơ sở khảo sát ngữ liệu thực tế và nền tảng lí thuyết của ngữ dụng học, bài viết nghiên cứu các loại tình thái trong án văn và cách thức sử dụng chúng. Bài viết cũng chỉ ra các phương tiện biểu hiện tình thái nhận thức và tình thái đạo nghĩa, phân tích và khái quát tác dụng của nó đối với hiệu quả giao tiếp của án văn tiếng Việt.

  pdf11p vithomasedison2711 15-08-2019 14 1   Download

 • Bài viết này sẽ dựa vào lí thuyết phân tích đối chiếu giữa hai ngôn ngữ, dựa vào “mô hình phân cấp độ khó” của Ellis, khảo sát, tìm hiểu những điểm thuận lợi và khó khăn của người Việt Nam khi học tiếng Hán.

  pdf4p sansan4 30-05-2018 19 0   Download

 • Trong mọi hoạt động của con người ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ vị trí nào đều liên quan đến hai từ điều khiển. Trong khoa học tồn tại một ngành khoa học đã và đang phát triển mạnh mẽ gọi là điều khiển học. Điều khiển học là khoa học nghiên cứu về các quá trình thu thập, xử lí tín hiệu và điều khiển trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, khoa học công nghệ, môi trường thiên nhiên v.v.. Điều khiển học kĩ thuật là khoa học nghiên cứu về quá trình thu thập,...

  pdf75p dailyphu 08-03-2010 175 100   Download

 • TiÕt 39 - Văn bản:.. THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000.1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: Giúp h/s:. - Thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn.chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện khi có điều.kiện.. - Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh về tác hại của việc sử.dụng bao bì ni lông cũng như tính hợp lí của những kiến nghị mà văn bản đề.xuất.. b. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng đọc, tìm hiểu và phân tích một văn bản nhật dụng.. - Rèn kĩ năng tự nhận thức, KN xác định giá trị.. c.

  doc9p tuyetha_12 06-08-2014 884 53   Download

 • Ngữ dụng học là một bộ môn của ngôn ngữ học nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ trong mối quan hệ với các nhân tố giao tiếp. Tuy ra đời chƣa lâu song bộ môn khoa học này đã phát triển mạnh mẽ cả về lí thuyết, cả về những nghiên cứu cụ thể, khiến ngôn ngữ học không còn nằm trong hệ thống khép kín của cấu trúc luận nội tại mà đã đi vào thực tế đa dạng của đời sống ngôn ngữ. Nghiên cứu các hành vi ngôn ngữ, đặc biệt là hành vi ở lời,...

  pdf120p carol123 29-07-2012 123 39   Download

 • Cấu trúc tự sự "Kafka bên bờ biển" theo cách nhìn phân tâm học PGS.TS. Lê Nguyên Cẩn Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội S.Freud với lí thuyết phân tâm học mà ông đề xướng, trở thành người có nhiều ảnh hưởng vào loại bậc nhất đối với châu Âu nói riêng và với thế giới nói chung, đặc biệt là với những tác gia tác phẩm văn học lớn của thế kỉ XX. “Đây là một người mà tên tuổi mãi mãi đứng cùng hàng với những tên tuổi như Darwin, Copernic, Newton, Marx và Einstein;...

  pdf13p ctnhukieu9 24-04-2011 171 27   Download

 • Tiết 88: ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH....I/ Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm:.. - Hệ thống được kiến thức về văn bản thuyết minh... - Rèn luyện, nâng cao một bước kỹ năng làm bài văn thuyết minh... II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:..1. Kiến thức:..- Khái niệm văn bản thuyết minh...- Các phương pháp thuyết minh...- Yêu cầu cơ bản khi làm bài văn thuyết minh...- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn bản thuyết minh...2. Kỹ năng:..- Khái quát, hệ thống hóa những kiến thức đã học...- Đọc – hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh...

  doc9p ducviet_58 07-08-2014 629 25   Download

 • Về mặt lí luận: Tựa còn gọi là lời nói đầu, lời giới thiệu; phần nằm ngoài văn bản của tác phẩm; được viết ra để thuyết minh cho nó về mục đích, tôn chỉ, cách viết, hoàn cảnh ra đời... thường được trình bày ở đầu cuốn sách. Tựa có thể do chính tác giả viết hoặc do người khác viết.

  pdf109p orchid_1 06-09-2012 91 23   Download

 • Trong thế kỉ XX, một cách cơ bản nhất, có thể tạm chia lí luận phê bình phương Tây theo ba khuynh hướng chính: Tâm lí học văn học, Ngôn ngữ học văn học, Xã hội học văn học. Nếu khuynh hướng tâm lí học văn học và ngôn ngữ học văn học xuất hiện tương đối gần đây và còn nhiều biến đổi cho đến hôm nay; thì xã hội học văn học có nguồn gốc xa hơn với dòng chảy lâu đời và những dịch chuyển khác nhau. ...

  pdf55p butmaucam 27-08-2013 115 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đội ngũ khoa học lí thuyết
p_strCode=doingukhoahoclithuyet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2