Đối tượng Object

Xem 1-20 trên 525 kết quả Đối tượng Object
 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) - Chương 7 "Nhập xuất trên Java" gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về các luồng (stream) nhập xuất, các loại luồng, phân cấp các luồng, thao tác với các luồng xử lý trong java, lớp file. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt49p nhanmotchut_5 01-11-2016 12 1   Download

 • Chương 2 - Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm đối tượng, so sánh classes và structures, mô tả thành phần private và public của classes, định nghĩa các hàm của classes, phương pháp sử dụng các đối tượng và các hàm thành viên của classes, các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay, cách viết class trong Java.

  ppt39p nhanmotchut_5 01-11-2016 26 4   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng. Những nội dung chính trong chương này gồm: Phương pháp tiếp cận của lập trình truyền thống, phương pháp tiếp cận hướng đối tượng, so sánh sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận, xu hướng phát triển của lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p nhanmotchut_5 01-11-2016 8 1   Download

 • Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. Tuy nhiên để hiểu được OOP là gì,

  pdf351p kyusuke 21-02-2010 2566 1783   Download

 • Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển.

  pdf165p ntgioi120405 13-11-2009 1034 497   Download

 • V B.NET khắc phục những giới hạn về Đối Tượng (Object-Oriented) của VB6 và mang đến cho ta một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn Object-Oriented (OO). Gần như mọi thứ trong VB.NET đều liên hệ với Object. Nếu bạn còn mới với lập trình theo hướng đối tượng (Object Oriented Programming) thì phần giải thích sau đây sẽ giúp bạn làm quen với nó. Classes và Objects, nguyên tắc Abstraction

  pdf6p ntgioi120403 06-11-2009 203 120   Download

 • Tổng quan: Lập trình hướng đối tượng. Lập trình định hướng đối tượng. Object Oriented Programming (OOP). Được xem là: Cách tiếp cận mới, hiệu quả hơn. Giúp tăng năng suất. Dễ dàng bảo trì, sửa đổi, nâng cấp. Mục đích: Giảm bớt thao tác viết trình. Mô tả chân thực thế giới thực. Vậy OOP khó học hay dễ học ?

  ppt29p saobangmonkey 26-09-2010 205 89   Download

 • Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần I) V B.NET khắc phục những giới hạn về Đối Tượng (Object-Oriented) của VB6 và mang đến cho ta một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn Object-Oriented (OO). Gần như mọi thứ trong VB.NET đều liên hệ với Object. Nếu bạn còn mới với lập trình theo hướng đối tượng (Object Oriented Programming) thì phần giải thích sau đây sẽ giúp bạn làm quen với nó.

  pdf9p nuoiheocuoivo 04-05-2010 160 86   Download

 • Đối tượng (Object): vật,người,… cụ thể, Đối tượng = Properties + Methods, Lớp (class): Mô hình (template) mô tả cho 1 nhóm đối tượng. Đối tượng là 1 hiện hữu, thực thể (instance) của class. Một lớp có thể là lớp con (derived class lớp dẫn xuất, lớp thừa kế, lớp mở rộng- extend) của 1 lớp khác. Quan hệ cha-con Class Hierarchy- Phân cấp các class:Cấu trúc 1 lớp cùng các lớp con của nó (tree).

  ppt61p ruac0ndangy3u 16-11-2010 243 68   Download

 • Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. Tuy nhiên để hiểu được OOP là gì, chúng ta hãy bắt đầu từ lịch sử của quá trình lập trình – xem xét OOP đã tiến hóa như thế nào.

  doc396p linhtk93 15-04-2013 64 22   Download

 • Người chơi tung 10x2 xúc xắc Nếu tổng điểm xuất hiện là 7 thì ghi được 10 điểm Số điểm tung một ván được ghi vào bảng điểm. Xác định các trạng thái của đối tượng. Xác định sự chuyển trạng thái trong đối tượng. Chú ý việc thực thi phần mềm, định nghĩa kiến trúc logic.

  pdf32p suatuoiconbo 29-07-2011 77 21   Download

 • POP: ADT dạng struct + các functions OOP : class = class: Hiện thực của một tập các đối tượng (object) cùng loại  Cùng mô tả, cùng hành vi. Thể hiện – instance: Một thông tin về một đối tượng có trong bộ nhớ của chương trình. Biến đối tượng (gọi tắt là đối tượng): Tham chiếu đến một thực thể của lớp.

  ppt16p tuan_mit 12-05-2011 76 19   Download

 • Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming). Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction). Định nghĩa một Lớp (Class). Định nghĩa một Đối tượng (Object). Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng. Nhận thức được sự cần thiết đối với Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction). Định nghĩa tính Bền vững (Persistence). Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance). Định nghĩa tính Đa hình (Polymorphism).

  pdf221p namson94 18-07-2012 58 16   Download

 • Lập trình định hướng đối tượng Object Oriented Programming (OOP) Cách tiếp cận mới, hiệu quả hơn Giúp tăng năng suất Dễ dàng bảo trì, sửa đổi, nâng cấp Giảm bớt thao tác viết trình Mô tả chân thực thế giới thực

  pdf29p hoa_maudo 29-08-2011 64 9   Download

 • một cách tư duy mới, tiếp cận hướng đối tượng để giải quyết vấn đề bằng máy tính. một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc lớp và đối tượng.

  pdf10p tranhieunganxxx 06-10-2011 39 7   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Chương 6 trình bày các nội dung về mô hình hóa cấu trúc như: Biểu đồ gói (Package Diagram), biểu đồ đối tượng (Object Diagram), biểu đồ cấu trúc tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 22 6   Download

 • Sau khi học xong chương 3 Lớp và Đối Tượng thuộc bài giảng lập trình hướng đối tượng sinh viên có kiến thức về định nghĩa lớp, định nghĩa đối tượng, khai báo lớp, sử dụng đối tượng, lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình dựa trên kiến trúc lớp (class) và đối tượng (object).

  pdf15p slow_12 26-06-2014 27 5   Download

 • Mục tiêu của chương 4 Sự đóng gói thuộc bài giảng lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm về tính đóng gói, phạm vi truy xuất trên lớp, thiết kế thuộc tính cho lớp...lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình dựa trên kiến trúc lớp (class) và đối tượng (object).

  pdf19p slow_12 26-06-2014 20 4   Download

 • Bài 9 - Lập trình điều khiển nhập/xuất. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Nhập/xuất thiết bị, dòng xuất, nhập/xuất không định dạng, ghi dữ liệu vào file, đọc dữ liệu từ file, đọc/ghi cả đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p estupendo1 06-08-2016 10 3   Download

 • Bài 3, 4 cung cấp kiến thức về lớp và đối tượng. Những nội dung chính trình bày trong bài này gồm: Tạo các lớp, cách đóng gói các thành phần vào lớp, thực thi các hàm của lớp, sử dụng hàm private và dữ liệu public, sử dụng các toán tử định phạm vi truy cập đối với các biến và hàm, khai báo static, tìm hiểu con trỏ this, đa hình.

  ppt43p estupendo1 06-08-2016 9 2   Download

Đồng bộ tài khoản