Dojo widgets

Xem 1-8 trên 8 kết quả Dojo widgets
 • In the spirit of the quote that opens this chapter, I believe that a simple demonstration is one of the best ways to introduce a new technology. So I’m opening this book by providing a tutorial that will use the Dojo Toolkit to enhance a basic HTML form.This chapter introduces the tutorial, which continues through Chapter 5,“Processing Forms with Dojo,” and comprises Part I,“A Dojo Tutorial.”

  pdf334p tailieuvip13 24-07-2012 42 12   Download

 • Mastering Dojo walks you through the whole range of modern web programming problems, from bringing simple web pages to life with widgets and animation, to designing and building an enterprise-class, single-page Rich Internet Application (RIA). Are your web pages becoming more and more complex, with hundreds of lines of sprawling JavaScript as clients demand modern Ajax designs? Or maybe you’re about to enter the new world of single-page, Rich Internet Applications? Dojo is the unified toolkit that you need to get the job done....

  pdf545p titatu_123 09-03-2013 38 6   Download

 • Marco Lerro, Kỹ sư, IBM Roberto Longobardi, Thiết kế giải pháp, IBM Tivoli Software Gianluca Perreca, Kỹ sư, IBM Tivoli Software Alessandro Scotti, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Tìm hiểu các cơ sở trong việc phát triển các widget HTML bằng bộ công cụ Dojo JavaScript.

  pdf34p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 45 7   Download

 • Thật không may, tiêu chuẩn HTML chỉ cung cấp một tập hợp nhỏ các tùy chọn để hiển thị dữ liệu. Dojo mở rộng khả năng của chúng tôi bằng cách cung cấp một tập hợp mạnh mẽ của các yếu tố thị giác, gọi là widget, trong đó cung cấp cho chúng tôi một bảng màu phong phú hơn nhiều để lựa chọn để đưa

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 28 5   Download

 • Tạo ra một widget có thể hiển thị các panel khác nhau của nội dung bằng cách chồng các nội dung ẩn và cung cấp một điều khiển người dùng có thể nhấp vào để hiển thị nội dung ẩn. Hầu hết các container bố trí có thể chứa các trẻ em của bất kỳ loại nội dung. Tuy nhiên, widget này phải có con của AccordionPane loại.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 36 5   Download

 • Lý do cho điều này là mỗi trẻ em phải có một thanh tiêu đề với một nhãn và kiểm soát. AccordionPane hoạt động như một vỏ bọc xung quanh ContentPane và cho biết thêm các tính năng bổ sung cho tiêu đề và kiểm soát. Widget này bao gồm các trẻ em của AccordionPane loại, có thể chứa bất kỳ nội dung

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 37 4   Download

 • bao gồm các vật dụng bố trí khác. Khi widget là lần đầu tiên được xây dựng, một cửa sổ có thể nhìn thấy, và các tấm khác được xếp chồng lên nhau bên dưới nó chỉ với điều khiển của họ Không có gì tệ hơn là một hình ảnh sắc nét của một khái niệm mờ. -Ansel Adam

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 35 4   Download

 • 292 Chapter 12 Client-Side Programming with the Dojo Toolkit Figure 12.12 Database driver details The second process started when a data source is selected fetches the database schema. The schema service returns a ItemFileReadStore-formatted JSON data, which contains a hierarchical structure that is perfect for representing in a tree widget. The process flow should be predictable at this point. We define a new DataStore, fetch the data, and when received, the createSchemaTree function is called to generate the Tree widget.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản