intTypePromotion=1
ADSENSE

Dòng chảy và vận chuyển trầm tích lơ lửng

Xem 1-4 trên 4 kết quả Dòng chảy và vận chuyển trầm tích lơ lửng
 • Bài viết này trình bày các kết quả áp dụng mô hình toán học 3 chiều (3D) để nghiên cứu ảnh hưởng của lực Coriolis đến chế độ dòng chảy và vận chuyển trầm tích lơ lửng ở vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Trong nghiên cứu này, một mô hình 3 chiều đã được thiết lập và được kiểm chứng với các số liệu đo đạc khảo sát.

  pdf10p miulovesmile 09-10-2018 76 1   Download

 • Vùng cửa sông ven biển Hải Phòng có chế độ động lực phức tạp với sự tác động và ảnh hưởng của các yếu tố như sóng, dòng chảy, thủy triều và dòng nước ngọt từ sông đưa ra. Khu vực này cũng có hệ thống cảng biển quan trọng, đầu mối ra biển của các tỉnh phía bắc. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau mà xu hướng bồi lắng ở khu vực cảng Hải Phòng luôn diễn ra mạnh mẽ, các tàu hàng lớn thường rất khó vào cảng chính mà phải chờ đến thời gian nước lớn mới có thể vào hoặc...

  pdf129p banhukute 24-06-2013 153 29   Download

 • Có một số vấn đề về lãi suất thủy lực và môi trường liên quan để vận chuyển trầm tích. Xói mòn của các chất rắn từ hillslopes đường bộ lưu lượng, tải giường và tải lơ lửng trong sông, và lắng bùn ở các hồ chứa và bến cảng là những vấn đề có liên quan đến chuyển động của vật liệu rắn chắc và có quan tâm đến kỹ thuật đáng kể. Nó cũng cần lưu ý rằng, nói đúng, bất kỳ phân tích của dòng chảy tự nhiên, mở kênh dòng chảy cho ví dụ, nên bao...

  pdf44p chimungdauhoi 16-12-2011 41 5   Download

 • Đối với vận tốc dòng chảy hoặc điều kiện sóng đáng kể trên ngưỡng chuyển động, cát bị kéo lên khỏi đáy và đi vào trạng thái lơ lửng, tại đó nó được mang đi với cùng vận tốc dòng chảy.

  pdf19p camlaichanh 21-11-2011 85 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dòng chảy và vận chuyển trầm tích lơ lửng
p_strCode=dongchayvavanchuyentramtichlolung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2