intTypePromotion=1
ADSENSE

Dòng lúa thơm

Xem 1-20 trên 168 kết quả Dòng lúa thơm
 • Xuất phát từ nhu cầu cần có những giống lúa thơm, năng suất cao, phẩm chất tốt nhằm đa dạng thêm nguồn giống chất lượng cao cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Giống lúa TP9 được chọn tạo từ tổ hợp lai KhaoDawkmali x Amaroo có thời gian sinh trưởng ngắn (80-82 ngày) và phẩm chất tốt (protein 7,2%; amylose thấp 17,3%) được lai tạo với giống lúa thơm, năng suất TP5 (Jasmine-85 x Amaroo). Tổ hợp lai đã được thực hiện trong năm 2009. Kết quả đạt đuợc đến thế hệ F5 (cây F5, hạt F6) chọn lọc được 2 dòng lúa thơm, có...

  pdf9p sunshine_7 22-07-2013 79 5   Download

 • Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 12 nghiệm thức là 12 giống/dòng lúa: MTL 513, MTL549, MTL495, MTL 645, TPCT8, TPCT10, TPCT11, TPCT12, TPCT13, TPCT14, TPCT15 và giống OM4218 làm đối chứng. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ Xuân Hè 2010 tại huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và Thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Kết quả có 04 giống/dòng lúa thơm được chọn là: MTL 513, MTL 549, MTL495 và MTL 645 có hàm lượng amylose thấp đến trung binh (19,74-24,68%), hàm lượng protein cao (7,83 – 8,3%), năng suất...

  pdf10p sunshine_7 22-07-2013 58 9   Download

 • Đề tài có mục đích nhằm lựa chọn chỉ thị phân tử liên kết với gen mùi thơm và gen kháng hữu hiệu với các chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lá phổ biến có độ chính xác cao sử dụng trong lai tạo và chọn lọc giống lúa thơm kháng bệnh bạc lá cho các tỉnh phía Bắc; Chọn tạo được một số dòng lúa thơm kháng bệnh bạc lá, năng suất khá cho phát triển sản xuất và làm vật liệu cho công tác lai tạo tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

  pdf217p hpnguyen3 21-03-2018 56 5   Download

 • Đề tài có mục đích nhằm lựa chọn chỉ thị phân tử liên kết với gen mùi thơm và gen kháng hữu hiệu với các chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lá phổ biến có độ chính xác cao sử dụng trong lai tạo và chọn lọc giống lúa thơm kháng bệnh bạc lá cho các tỉnh phía Bắc; Chọn tạo được một số dòng lúa thơm kháng bệnh bạc lá, năng suất khá cho phát triển sản xuất và làm vật liệu cho công tác lai tạo tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

  pdf15p hpnguyen3 21-03-2018 47 1   Download

 • Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) vừa nhân thành công giống lúa thơm đột biến Basmati bằng phương pháp chiếu xạ. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu phát triển các dòng thuần lúa thơm đột biến” do PGS-TS Lê Xuân Thám làm chủ nhiệm.

  pdf2p womanhood911_00 01-10-2009 439 46   Download

 • Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 15 nghiệm thức là 15 giống/dòng lúa: MTL 513, MTL495, MTL549, MTL 645, TPCT1, TPCT6, TPCT7, TPCT8, TPCT10, TPCT11, TPCT12, TPCT13, TPCT14, TPCT15 và giống Jasmine85 làm đối chứng. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ Đông Xuân 2009-2010 tại huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và Thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Kết quả có 03 giống/dòng lúa thơm, thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 100 ngày), ít bị sâu bệnh, có năng suất cao hơn giống đối chứng, có hạt gạo thon dài và...

  pdf10p sunshine_9 23-07-2013 52 3   Download

 • Con lai ở thế hệ BC3 F4 của 6 tổ hợp lai hồi giao lúa thơm kháng rầy nâu được chọn lọc từ việc lai tạo 3 giống lúa thơm (ST5, ST20 và VD20) với 2 giống lúa mang gen kháng rầy nâu (OM4103 và OM10043). Các dòng lúa được gieo trồng trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017 tại xã Phú Tâm, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng để khảo sát một số đặc tính nông học và đánh giá khả năng kháng với rầy nâu trong điều kiện nhân tạo tại Bộ môn Bảo vệ Thực vật - Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf5p vieeinstein2711 29-07-2019 25 1   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 8/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày N25, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm dòng lúa thơm chất lượng cao Gia Lộc 516 (GL516), kết quả chọn tạo dòng mẹ lúa lai hai dòng (TGMS) chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf116p vithomas2711 17-03-2020 13 0   Download

 • QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG LÚA I. CHỌN GIỐNG LÚA Nên sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 90-100 ngày, năng suất cao, chống chịu với một số sâu bệnh chính và có phẩm chất gạo tốt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu như OM1490, OMCS2000, IR64, MTL250, VD95-20, AS996, OM3536, Lúa thơm, v.v. CHUẨN BỊ ĐẤT Đối với vụ Đông xuân: Dọn sạch cỏ. Trục đánh bùn và san bằng mặt ruộng bằng máy cày bánh lồng có trang kèm theo. Đối với vụ Hè thu: Cày đất bằng máy với độ sâu từ 1520 cm. Phơi...

  pdf9p heoxinhkute12 23-03-2011 830 171   Download

 • Theo thống kê nông nghiệp của FAO, các loại lƣơng thực truyền thống chủ yếu đƣợc sản xuất và tiêu thụ trên thế giới bao gồm 5 loại cụ thể: lúa gạo, lúa mì, ngô, kê, lúa mạch. Trong số các loại kể trên, lúa mì và lúa gạo (Oryza sativa L.) là hai loại lƣơng thực cơ bản dùng cho con ngƣời. Theo tính toán của FAO, đến năm 2001, sản lƣợng lúa gạo sản xuất ra trên toàn thế giới có thể duy trì sự sống cho 3.260 triệu ngƣời, chiếm trên 53% dân số thế giới...

  pdf92p canhchuon_1 19-06-2013 111 26   Download

 • Lúa là cây lƣơng thực chính cho nhiều ngƣời và đồng thời lúa gạo cũng tham gia vào các hoạt động kinh tế quan trọng nhất trên thế giới. Châu Á là nơi sản xuất 90% tổng sản lƣợng và cũng là nơi tiêu thụ lúa gạo nhiều nhất. Khoảng 85% sản lƣợng gạo, 72% lúa mì và 19% ngô đƣợc con ngƣời tiêu thụ trực tiếp (IRRI, 2002). Lúa gạo cung cấp 21% năng lƣợng và 15% protein cho loài ngƣời (Eggum, 1989). Từ 1989 trở lại đây, Việt Nam trở thành một trong những nƣớc xuất khẩu gạo hàng...

  pdf73p canhchuon_1 21-06-2013 88 18   Download

 • Sự đa dạng OM4101 lúa được lai tạo từ thập OM997/IR56279 / / OM3536. các nhiều OM4101 có thời gian rất ngắn (88-92 ngày), tuổi hoa ngắn, lý tưởng loại plat, đẻ nhánh khả năng, số lượng hạt cao cao mỗi bông, năng suất cao và ổn định. Các vatiety OM4101 là vừa phải kháng rầy nâu, tolerrance để bệnh virus cỏ diễn viên đóng thế, diễn viên đóng thế vàng và nhẹ lây nhiễm đạo ôn. Chất lượng hạt OM4101 gặp criterie xuất khẩu với hạt dài và mảnh, nội dung lượng amylose 24,5%, particulery kết cấu nấu ăn mềm và hương thơm nhẹ. OM4101...

  pdf9p leon_1 07-08-2013 56 5   Download

 • Hương thơm là một chỉ tiêu rất quan trọng khi đánh giá chất lượng gạo. Hương thơm có thể được đánh giá ở các bộ phận khác nhau của cây lúa: Trên lá, trên hạt gạo lật và trên cơm khi nấu. Theo đó thì người ta chia các giống thành 3 mức: Không thơm, thơm nhẹ và thơm

  pdf6p vieeinstein2711 29-07-2019 28 0   Download

 • Thí nghiệm về ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến năng suất và chất lượng gạo trên hai giống lúa thơm OM121 và OM9915 vùng phù sa ngọt được thực hiện trong vụ Hè Thu 2014 và vụ Đông Xuân 2014-2015 tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long - xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

  pdf3p vieeinstein2711 30-07-2019 24 0   Download

 • Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về việc chuyển gien Bar vào hai giống lúa Việt Nam Nàng Thơm Chợ Đào, Một Bụi và nghiên cứu sự di truyền của gien Bar đến thế hệ thứ hai.

  pdf6p nguaconbaynhay 22-10-2019 4 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm thực hiện trên giống MTL372 là giống lúa thơm rất triển vọng, thời gian sinh trưởng rất ngắn (85 ngày) nhằm tìm ra mật độ gieo sạ và liều lượng phân đạm hợp lý cho năng suất và lợi nhuận cao nhất.

  pdf6p vichoji2711 04-05-2020 20 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại 3 vùng sinh thái (phèn, ngọt và mặn) của Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm thực hiện 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu trên giống MTL372 với 5 thời điểm thu hoạch nhằm tìm ra thời điểm thu hoạch hợp lý nhất cho năng suất và phẩm chất gạo cao nhất.

  pdf4p vichoji2711 04-05-2020 12 0   Download

 • Nội dung chính của bài viết trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy: Giống lúa HDT10 là giống ngắn ngày (thời gian sinh trưởng trong vụ Xuân 134 ngày, vụ Mùa 105 ngày), chiều cao cây đạt từ 112 - 114 cm, phù hợp với với cơ cấu lúa đại trà tại Tích Giang - Phúc Thọ, có thể gieo cấy cả ở vụ Xuân và vụ Mùa. Giống lúa HDT10 thể hiện ưu điểm trội hơn ở ngoài đồng ruộng so với các giống lúa thuần tại địa phương: năng suất giống HDT10 (đạt 55,0 -59,1 tạ/ha) cao hơn hẳn các giống KD18, BT7, HT1, ở cả vụ Xuân và vụ Mùa và ít sâu bệnh hại.

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 8 0   Download

 • Trong công tác chọn tạo giống lúa, tính trạng mong muốn ở cây lúa thường được phân ly qua các thế hệ. Vì vậy để chọn tạo được một giống mới các nhà chọn tạo lúa phải tiến hàn sàng lọc, loại bỏ những cây mang tính trang không mong muốn.

  pdf35p xuanlam88 06-05-2010 162 55   Download

 • Nguồn gốc: Giống lúa Hương cốm là giống lúa thơm thuần do PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và các cộng tác viên Viên Sinh học Nông nghiệp, ĐHNNI lai tạo, chọn lọc và đưa ra sản xuất. Giống Hương cốm được chọn từ tổ hợp lai: Hương 125S/MR365//TX93///Maogô////R9311. 2. Đặc điểm: - Thời gian sinh trưởng vụ xuân: 145-160 ngày, vụ mùa 125-130 ngày. - Chiều cao cây: 95-105cm, thân mập, lá rộng dầy, xanh đậm, lá đòng to dài cứng, kiểu thân thâm canh, đẻ nhánh trung bình. - Năng suất trung bình 5-6 tấn/ha/vụ, cao nhất 7,5 tấn/ha/vụ,...

  pdf4p oxano1 03-03-2011 262 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dòng lúa thơm
p_strCode=dongluathom

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2