intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự án do undp tài trọ

Xem 1-14 trên 14 kết quả Dự án do undp tài trọ
 • Công văn 1931/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do UNDP tài trợ

  doc1p quangdnt 13-08-2009 86 2   Download

 • Công văn 402/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do UNDP tài trợ

  pdf1p lythong 18-08-2009 68 1   Download

 • Báo cáo này được tài trợ bởi Chương trình Lãnh đạo nữ Cambridge-Việt Nam: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (EOWP) - Dự án do UNDP tài trợ. Hai nhà tư vấn độc lập đã tiến hành nghiên cứu và viết báo cáo này là Anita Vandenbelt và Hà Hoa Lý. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã dành thời gian quý báu cho chúng tôi thực hiện phỏng vấn để hoàn thành nghiên cứu này. Danh...

  pdf61p motorola_12 01-06-2013 40 6   Download

 • Để đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm và khuyến nghị chính Tài liệu cho các năm tiếp theo, phục vụ cho các nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính Tài liệu kinh tế vĩ mô, do UNDP tài trợ và Ủy ban Kinh tế chủ trì thực hiện định kỳ hàng năm xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô2014: Cải cách thể chế kinh tế - chìa khóa cho tái cơ cấu. Mời các bạn tham khảo Tài liệu.

  pdf113p meomun12340628 03-08-2015 119 19   Download

 • rong khuôn khổ Dự án 00050577 “Hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020” do UNDP tài trợ nói trên, một loạt các nghiên cứu đã được thực hiện. Các chủ đề và kết quả nghiên cứu đã được chia sẻ và tham khảo ý kiến Tổ Biên tập Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và cộng đồng quốc tế. Các kết quả nghiên cứu đã phần nào hỗ trợ cho việc xác định các mục tiêu ưu...

  pdf125p motorola_12 01-06-2013 53 15   Download

 • Đây là báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ dự án " tăng cường năng lực Quản lí và xúc tiến hoạt động thương mại dịch vụ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" - VIE/02/009, do chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc ( UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và dịch vụ, Bộ kế hoạch và đầu tư ( MPI) là cơ quan thực hiện. Dự án bao gồm 4 phần

  pdf103p manutd1907 09-04-2013 62 8   Download

 • Báo cáo "Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" được soạn thảo trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ đánh giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh” do Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tài trợ với cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và cơ quan thực hiện dự án là Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, và Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf146p kloi1122 19-10-2017 46 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHỦ DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - GIAI ĐOẠN 2” DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p bupbebagsu 16-01-2013 50 4   Download

 • Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 với tiêu đề “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” vừa được chính thức công bố. Báo cáo do Nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP)....

  pdf35p manutd1907 08-09-2012 225 80   Download

 • Bản báo cáo này là kết quả của Nghiên cứu về khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hoá thương mại dịch vụ tài chính tại Việt Nam: Ngành bảo hiểm, nằm trong tổng thể của Dự án VIE/02/009 được tài trợ bởi UNDP và do Vụ thương mại và dịch vụ - Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì. Nghiên cứu được thực hiện bởi INVESTCONSULT GROUP dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ và hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp liên quan. Chúng tôi xin được...

  pdf108p manutd1907 09-04-2013 87 27   Download

 • Bản tin Kinh tế vĩ mô xuất bản hàng quý là một trong những sản phẩm quan trọng của Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” của Ủy ban Kinh tế và các cơ quan thụ hưởng khác do UNDP tài trợ, được thực hiện trong khuôn khổ phối hợp giữa Dự án và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam bao gồm thông tin tổng quan về kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước, với mục đích cung cấp cho đại biểu...

  pdf28p manutd1907 27-11-2012 87 23   Download

 • Đây là nghiên cứu trong chuỗi những nghiên cứu dựa trên bằng chứng thực nghiệm gắn với những vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô đang được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do UNDP tài trợ. Báo cáo nghiên cứu do nhóm tác giả của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện. Mọi nhận định, phân tích, đánh giá trong báo cáo này thể hiện quan điểm độc...

  pdf11p capdoihoancanh 11-05-2013 59 13   Download

 • Quyết định 1107/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án VIE/01/024 "Hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn 2001-2010" do chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 51 2   Download

 • Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền Ngày 21-10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan pháp luật và tư pháp khác của Việt Nam thực hiện vào Danh mục các dự án yêu cầu Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ giai đoạn 2009-2014.

  pdf34p htc_12 10-05-2013 54 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự án do undp tài trọ
p_strCode=duandoundptaitro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2