Dự án thuỷ lợi phước hòa

Xem 1-7 trên 7 kết quả Dự án thuỷ lợi phước hòa
 • Công văn 1243/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Hiệp định vay vốn của ADB cho Dự án Thuỷ lợi Phước Hòa

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 100 16   Download

 • Ngày 25/8/2012, tại Cơ sở 2 trường Đại học thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp giao ban tháng 8 kiểm điểm tình hình thực hiện dự án Thủy lợi Phước Hòa, khoản vay bổ sung giai đoạn 2

  pdf2p conchokon 26-09-2012 56 9   Download

 • Công văn 795/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh các Thoả ước tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ dự án Thuỷ lợi Phước Hoà

  pdf1p lythong 18-08-2009 52 6   Download

 • Dự án thuộc huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước và các huyện Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương.Dự kiến thời gian thi công 2003 - 2010. Công trình đầu mối Giới thiệu về dự án I. Nhiệm vụ dự án • Cấp nước thô cho dân sinh và công nghiệp với Q =17.01 m3/s cho: thành phố Hồ Chí Minh 10.5 m3/s, Bình Dương 2.56 m3/s, Bình Phước 0.45 m3/s và Tây Ninh 3.5 m3/s,

  pdf8p chongchong_tre 20-10-2011 59 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA TỈNH BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p thanlannho 01-06-2011 33 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ODA TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 23 2   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP NGÀY 25/8/2012 KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA, KHOẢN VAY BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 25 2   Download

Đồng bộ tài khoản